Goda nyheter sedan 2002     Fredag 22 januari 2021 kl 11:41Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Vem var Frank Mangs?
Frank Mangs Center
Foto: Frank Mangs Center
MC och USA bilträff på FMC
pjb@netikka.fi
 7 41983 663 10
pjb@netikka.fi Back
Online 11:35 08/06 2009  Modifierad 06:58 19/08 2010
Frank Mangs Center
Frank Mangs Center
Ungdomskonsert på FMC
Frank Mangs Center
Frank Mangs Center
Frank Mangs
Frank Mangs Center
Frank Mangs Center
Väckelse i Kvevlax
Frank Mangs Center
Frank Mangs Center
Frank Mangs
Frank Mangs Center
Frank Mangs Center
Frank Mangs
Frank Mangs Center
Frank Mangs Center
Frank Mangs i Närpes
{"width":"236","height":"500","type":"file","thumbnail":"thumb"}

Allmänt  Många har hört namnet men kan inte placera honom i något fack. En del har aldrig hört talas om honom. Det är dags att presentera en av vårt lands största evangelister genom tiderna.

Bakgrund


Frank Mangs föddes 19.8.1897 i Yttermark. Hans föräldrar Josef och Maria hade blivit frälsta i sin ungdom genom den väckelse som brutit ut på 1870-talet. Fadern hade under vistelse arbete i Amerika kommit bort från det kristna livet men modern var en gudfruktig kvinna. När Frank var knappt tre år flyttade familjen till Stobacka by i Pjelax. Frank var yngst av sex syskon. Han hade tre bröder och två systrar. När mor Maria inte orkade ägna sig åt minstingen tog systrarna hand om honom. När Frank var elva år omkom bror August i en cykelolycka. Denna händelse skakade Frank djupt men han hade genom systrarna redan fått en barnatro som och han visste att Alfred hade kommit hem till himlen.

Vad fick Frank att söka Gud?

Frank Mangs väg till tro började inte i yttre omständigheter. Han har sagt att kände mycket tidigt en existentiell ensamhet som han också kallar livssmärta. Modern var mycket orolig för sin sons andliga liv och bad ofta för honom. Någon gång på vårvintern 1914 då Frank stod under stjärnklar himmel och såg på alla stjärnorna som följde sin utsedda bana, kom han till insikten att Gud också måste ha en plan för varje enskild människa, även för honom.
Efter den här insikten började han aktivt läsa Bibeln och i november 1916 deltog Frank i en bibel- och evangelistkurs i Näsby. Efter kursen åkte han till Killinkoski för att bl.a. gräva skyttegravar. Och då kom kallelsen. Av de 40 pojkar som jobbade och bodde tillsammans var Frank den enda som var kristen. ”Jag fick en nöd för dessa kamrater, jag måste göra något för att vanliga människor skulle bli räddade till Gud. Det räckte inte med att själv leva ett gudsfruktigt liv”.
Frank har sagt att han var så funtad att han inte kunde leva utan Gud. Han ville ha mer, något som kunde ge inre trygghet, som kunde tillfredställa den existensiella hungern och ge frid i själen.


Vägen till evangelist

Efter tiden i Killinkoski anslöt Frank sig till Närpes friförsamling. Sedan reste han några månader som predikant inom Vasa Kretsmission. Då Svenska Predikantskolan i Ekenäs öppnades hösten 1917 var Frank en av de fem eleverna. Men skolan stängdes följande vår p.g.a kriget. När den återöppnades hösten 1919 var Frank redan evangelist.
Han hade börjat predika i sina hembygder och en väckelse hade brutit ut i Övermark. Frank har själv sagt att han upplevde tiden som knapp. Jesus kunde komma när som helst och det fanns en andlig hunger som han som evangelist måste ta tillvara. Sådana tider kommer inte på beställning. Livet fick bli Frank Mangs högskola.

Redan under den tiden upplevde Frank starkt Guds närvaro när han predikade:”Herren bor i mig, jag är inte ensam. Får se vad han gör ikväll”. ”Genom mig ville Gud tala med människor och till människor om den sak som låg allra tyngst på hans hjärta: syndarens frälsning – de förlorades och fördärvades frigörelse och förvandling till likhet med Kristus”.

Väckelsen

Detta var det personliga genombrottet som evangelist för Frank Mangs. Här utformades det som skulle bli karakteristiskt för Frank Mangs, en folklighet kombinerat med ett radikalt budskap. Takten var intensiv; många gudstjänster, mycket sång inte minst av honom själv, en personlig utmanande predikan, eftermöten som han alltid led själv. Väckelsen i Kvevlax var en social och kulturell händelse. Liv förvandlades inte bara i bönehusen utan man bekände sin synd i hemmen, på landsvägen var som helst. Efter Kvevlax var Mangs en eftertraktad talare men också en utbränd sådan. Han var sjuk i åtta månader. Frank flyttade till släktingar i Helsingfors.

Hösten 1921 blev Frank Mangs inbjuden att hålla en mötesserie i Andreaskyrkan tillsammans med den unge evangelisten Ragnar Beitholz. Pingstkyrkan ordnade också väckelsemöten med Frank Mangs Pingstkyrkan i bl.a. en av stadens största biografer. Människor som aldrig brukade uppsöka kyrkor kom. Väckelsemötena fortsatte hela vintern.


Till Sverige


”Frank Mangs visade sig vara en nobel person, en utomordentlig begåvning, ödmjuk och kamratlig, utrustad för Guds stora värv i hans rike. Han ägde musik i rösten. Han var inte känslosam men varm i själen. Han hade inga utpräglade metoder. Hans metod var hellre att ingen speciell metod ha. Allt blev ursprungligt och starkt personligt. Varje eftermöte fick tillfällets karaktär. Men Guds folk ville han ha i elden. Han var måttligt sträng men vulkanisk. Han talade ofta om hel överlåtelse. Vikten av uppfyllelse av den helige Ande betonade han starkt och ofta, dock ej ensidigt. Han hade en stark tro och bad mycket. Han vann folk ut alla läger. Han var ingen stortiggare. Men hans varma vädjan öppnade portmonnän överallt.”

Den andra staden i Sverige som Mangs besökte var Kristinehamn 1923. Där stannade han i två månader. Under tiden träffade han sin blivande hustru, Karin Liljenberg, pastor August Lilienbergs yngsta dotter. De gifte sig 1926.

Andedopet

Under sommaren 1923 inträffade en genomgripande förändring i Mangs liv. Han blev uppfylld av den Helige Anden på Alex Olovsons möte på Öckerö. Våren hade varit spänningsfylld och Mangs var både fysiskt och psykiskt trött. Han längtade efter den erfarenhet som A.B Simpson skriver om i sin bok om den helige Ande. Om han inte fick mer kraft från ovan övervägde han återvända till jordbrukarlivet.

Före Öckerö skrev Mangs: ”Ingenting av allt detta kunde förjaga den tunga sidan i min psykiska sammansättning. Ingenting kunde trolla bort reaktionen efter en omänsklig och ensidig prestation av de psykiska krafterna. Ingenting kunde förjaga de mörka, tunga orena tankarna ur min sinnevärld. Ingenting kunde ge mig det jag mest av allt behövde: ett dop i den helige Ande.”

Efter andedopet skriver han:”Jag tror att varje por på min hud dröp av svett. Jag låg på knä och skalv. Men där var någonting mer. Hela min inre värld, nej, hela min varelse med ande, själ och kropp genomsköljdes, genombävades, genomrusades av en ström, som verkade som ett materiellt flöde men som i verkligheten var någonting oändligt mycket mer. Det var en ström av renhet, en ström av övernaturlig glädje och frid. En ström som förbrände och tände. En ström som gjorde att den guddomliga världens verkligheter blev mer verkliga än vad de någonsin förut varit.”

Sverigeåren


Sedan följde kampanjer i Stockholm, Borås, Jönköping, Stockholm. Väckelse överallt. Samtidigt stod han mitt i spänningsfältet mellan Svenska Missionsförbundet och Pingströrelsen. I Örebro samarbetade olika församlingar med möteskampanjen, man byggde t.o.m ett tält för 3000 personer. Likaså i Jönköping. ”Mangs uppmuntrande ord och psykologiska skarpsyn och av Anden stärkta naturbegåvning och stora kärlek inbjöd till kristen samhörighet oberoende av gränser”.


Evangelisten Erik Larsson har sagt, att det som var annorlunda med Mangs var att det var som om Mangs hade Jesus med sig i talarstolen, medan andra predikanter brukade be till en Gud högt uppe i himmelen.
Men ur Mangs dagboksanteckningar från Jönköping 1931 får man blicka in i insidan av dessa stora kampanjer.

Det fanns håll som ville placera Mangs i något samfund. Du måste bestämma dig, krävde man. I självbiografin skriver Mangs:
”Jag var främling inför alla tre. Ty de ville att jag skulle dansa efter deras pipa. Och det var någonting som var absolut omöjligt för mig.” ... ”Jag erkänner bara en församling och det är gudsfolkets församling!”


Oslo, Norge

När Mangs 1932 fick kallelse att komma och predika i Betlehemskyrkan i Oslo flydde han. Den kyrkan och staden blev hans hemort i 15 år framåt. Det fanns även andra väckelser som var aktuella på den tiden i Norge men Mangsväckelsen blev den största. Man räknar att upp till 10.000 människor kom till tro genom den.” Det fanns någonting i den norska folksjälen, som gav gensvar på den hos mig nedärvda tonen från Finland. Jag hade full andlig frihet att utan spänning leva ut både min gåva och mitt budskap. Och så mötte jag en andlig hunger och öppenhet, som sög till sig nästan mer än jag hade att ge.”Från Oslo spred sig väckelsen vidare till Stavanger, Bergen, Ålesund och Trondheim. Edvind Tinnestad berättar från en konferens i Ulefoss i Telemarken:
"Frank Mangs var annonserad att tala, och folk från alla delar av Telemarken hade kommit för att höra honom. Platsen hade ett invånartal på runt 2000 personer. Omkring 4000 människor var samlade, och det fanns ingen lokal som kunde rymma alla. Man hade räknat med att ha mötena i en stor friluftspark. Men när dagen var inne, strömmade regnet ned från tunga moln. Nu var goda råd dyra. Vart skulle man vända sig? Man hade sockenkyrkan att tillgå, men den rymde bara 800 personer. Den enda utvägen var att dela upp åhörarskaran och låta den ena gruppen efter den andra få komma in. Så fylldes och tömdes kyrkan, fylldes och tömdes tills alla hade fått höra. Mangs stod då i predikstolen från klockan elva till klockan tre."


USA

Mangs gjorde sammanlagt sju predikoresor till USA. Den första, ”bröllopsresan”, som Frank gjorde tillsammans med fru Karin 1926 varade från september till maj och gick från kust till kust. Möten hölls i 35 städer i olika kyrkor och samfund, de mindre orterna fick 1-4 dagar, de större drygt en vecka. I Chicago predikade han totalt 6 veckor under tre olika tillfällen i sju olika kyrkor. Under hela vistelsen var Frank Mangs ledig bara en dag och det var i San Francisco.

Många av hans predikningar spelades in och skrevs upp. De sändes över lokalradiostationer och publicerades, i bland dagligen, i tidningar och tidskrifter. Mangs böcker såldes och lästes. Amerikanska förlag gav ut i Europa inte tryckta böckerna ”Vid Jesu kors” 1927 och ”Andefläktar” 1933. En del böcker översattes också till engelska. Följande resa 1931-32 varade likaså från september till maj och följde ungefär samma reserutt. Städerna Chicago, Minneapolis, Los Angeles, Turlock, Rockford fick mest tid.

Under året 1933 gjorde Mangs fyra resor över Atlanten. Märkligt, att det var samma år som väckelsen brann så starkt i Oslo. Men kanske just färden över Atlanten erbjöd den vila som Frank Mangs behövde för att orka. Om han kunnat ta sig över Atlanten lika fort som idag, hade han nog inte klarat det fullspäckade programmet.

Sju år senare 1940, då Finland hamnat i krig, reste Frank Mangs igen till USA för att predika och samla ihop pengar för sitt fäderneland. Nu hade han också lärt sig engelska för att kunna nå de engelsktalande ungdomarna. Vistelsen varade ett helt år.

Det största tillfälle där Frank Mangs talade var på Solider Field i Chicago, då han tillsammans med några andra predikanter talade för 35 000 människor. Frank Mangs var amerikasvenskarnas främsta själavårdare under 1920- och 30-talet.


Finlands krigsår

I november 1939 hamnade Finland i krig med Ryssland. Mangs reste hem till Finland. Han upplevde hela landet som en bön där han stod mitt ibland sitt folk i dess svåra stund. Den mänskliga nöden rörde honom djupt. Han reste till fronten, talade med soldater och hemlösa flyktingar, besökte fångläger. Men han kände också med folket på andra sidan fronten: "Jag är själv finländare men trots detta har jag alltid älskat Ryssland. Mitt hjärta lider vid tanken på dessa stackars ryska soldater som ingenting har att tro på och kämpa för."

Frank Mangs dröm att få gå till Ryssland som missionär ointetgjordes med krigsutbrottet. Men han gjorde vad han förmådde för Finland. Han startade en böne- och insamlingskampanj i Sverige som hette: ”Finlands sak är vår”. Och 1940 reste Frank Mangs till USA dels för att tigga ihop pengar för Finland, dels för att predika.

I september 1943 inbjöds Mangs till Helsingfors som talare till ett s.k. Keswickmöte som ordnades av såväl kyrkliga som frikyrkliga håll. Med detta började en åtta månader lång verksamhet i Finland. Man började med att skola ett par hundra själavårdare, sedan började den egentliga mötesverksamheten i den stora Johanneskyrkan. Mötena fortsatte i andra stora lokaler: i Mässhallen, på universitetet, i bombskydd. Kampanjen hette ”Helsingfors åt Kristus”.

Människorna strömmade till väckelsemötena trots väder, mörker, flyglarm. Överallt samlades fylldes möteslokalerna, helt vanliga vardagskvällar. Snart spred sig arbetet till landsbygdsstäderna. Ungdomarna ville ha mer. I Tammerfors hölls ett möte för 800 studenter, i St.Mickel för 600. Biskop Elis Gulin fungerade som tolk vid tillfällena.

I april 1944 fick Mangs också hålla ett tal för Finlands riksdag. Detta var en viktig händelse i evangelistens arbete. Frank Mangs intensiva och krävande arbete i Finland fick ett stopp då han insjuknade i polio och lunginflammation. Väckelsen i Finland fortsatte med inhemska talare.


De mörka åren

Frank Mangs hälsa försämrades, han kunde inte predika så ofta mer. Redan 1937 hade han känt sig mycket utsliten och misslyckad som predikant. Situationen var förståelig; han arbetade samtidigt i fyra olika länder: Sverige, Norge USA och Finland och kände sig säkert ganska splittrad. Och familjen fru Karin och de tre barnen Runar, Margatetha och Christian hade han försummat.

Våren 1947 hade en norsk redare bjudit paret Mangs på rekreationsresa till Syd-Amerika men efter några möten i New York fick hans vänner skicka hem honom med flyg p.g.a. blödande magsår. En lång sjukvistelse på Lovisenbergs sjukhus i Oslo följde. Några år senare flyttade Frank och Karin isär. De hade växt i från varandra. Mangs var ensam. ”Utåt var jag alltjämt en efterfrågad evangelist. Men inom mig var jag ensam. Ohyggligt ensam.” Han var så annorlunda i sin miljö att han inte angick någon. Att ingen kommenterade hans skiljsmässa eller att han varit så lite med sin familj var också tecken på att han inte angick någon, har Mangs själv kommenterat tiden.


Sången om livet

Under en sjukhusvistelse i Lovisenbergs började Frank Mangs på uppmaning av en vän skriva en bok om livet med stort L. Boken fick namnet Sången om Livet."Jag var tvungen att bli sjuk för att jag skulle få tid att leva. Det är en sak att se livet och försöka beskriva det för andra, en annan sak är att själv få tid att leva. Jag måste bli sjuk och ensam och få den där lappen på dörren för att jag åtminståne för en tid skulle få möjöighet att drunkna i livet."

Själavårdaren

Efter att Mangs minskat på sina offentliga uppträdanden på grund av sjukdom började han i stället själavårda människor i nöd. Samtalet mellan två blev en allt viktigare uppgift i hans kall.

I Finland började Folkets bibelsällskap fr.o.m 1945 ge ut en evangeliserande tidskrift "Ordet" (SANA) som skulle föra budskapet till "sådana kretsar som var fjärmat sig från kyrkan och kristenheten" I Sverige började Mangs skriva artiklar i olika tidningar Bl.a Svenska Journalen där han i 23 års tid svarade på läsarnas frågor under rubriken "I förtroende".

Frank Mangs har sagt att skrivandet inte var lätt för honom och att han alltid fått tvinga sig att skriva. "Trots detta anser jag att skrivandet f.n är min största uppgift"... "Under de år jag fått besvara frågor i olika sammanhang har jag mer än någonsin fått blicka in i den värld av nöd och ångest som många människor lever i." Mangs skrev liksom han talade; personligt, begripligt och med intellektuell och andlig skärpa.

Under de sista åren av sitt liv fick Mangs uppleva en ny offentlighet . Producent Bengt Roslund gjorde en TV-serie där Frank Mangs predikade och besvarade på tittarnas frågor. Mangs skrev också en tredelad självbiografi "Högst personligt" där han summerade upp sitt liv. Mangs kom att betyda mycket för många i uppgiften som lyssnare och vägledare på ett både mänskligt och andligt plan.

CITAT OM FRANK MANGS.

Billy Graham:
Frank Mangs är en av 1900-talets största gudsmän. Skulle han levat och bott i USA skulle han ha varit en världsevangelist.


Berthil Paulson:
Lyssna noga på Frank och du ska få uppleva de djupa skogarnas allvar, de ödsliga fjällens ensamhet, de blommande ängarnas skönhet – och skogstjärnens outgrundlighet. Han talar de mångas språk och tolkar de mångas behov just hos oss i Norden.


Harry Holtti:
Att Mangs var en stor predikant vet de flesta, men alla kanske inte vet att han var en stor människa och människokännare och att han lade märke till sådant som kanske inte alla ser. I Kvevlax satt vi båda tillsammans mellan mötena och Frank förberedde kvällens predikan. Han frågade om min åsikt – som om han varit en nybörjare och osäker om vad och hur han skulle predika på kvällen. Detta vittnar väl om en riktig och äkta ödmjukhet? Och om hans storhet som människa.

Linnéa Wöllner:
I själ och hjärta och i sin utrustning är Frank Mangs evangelist. Han predikar väckelse – men han vänder sig inte i första hand till dem som står utanför de kristna leden. Han talar till de till namnet kristna – men når på den vägen också andra.

Simon Thors (Norge):
Personligen var Mangs en ”flott” karl, trettiofem år. Han var med andra ord en stilig man, som är ett stort plus för en förkunnare. Det var ovanligt att se teaterkikare i våra kyrkor. Men nu kom de fram. I massor. Själv anser jag att pastor Mangs var profeten, naturbegåvad som få – och med en gåva som fick folk att lyssna till budskapet.

Stig Abrahamsson:
Man kan givetvis fråga vad som är den djupaste hemligheten till att bondpojken från Närpes i Österbotten blev Skandinaviens mest kände evangelist. Ytterst är det givetvis en fråga om Guds nåd och bestämmelse. Det är en kombination av medfödda gåvor och det som Bibeln kallar Andens smörjelse och utrustning, som har medverkat till att dana Mangs till ett särpräglat och benådat redskap i en stor Mästares hand. Och att han därtill varit ödmjuk nog att se sig själv just bara som ett instrument, som Gud av nåd behagat använda, då det vilat i Hans hand.

John Hedlund:
- Det var någon som sade, berättar Frank Mangs vid ett tillfälle, att min framgång berodde på att jag kom från Finland. Och att jag sjöng. Men han sade inget om de helige Ande. Hemligheten med Mangs ligger naturligtvis i att han är en man fylld av helig Ande och tro.

Bo Hörnberg:
- Vad var det som gjorde att han med sitt budskap kunde fånga, ja, nästan trollbinda mer än tre tusen personer som hörde honom? Inte bara hans egen åldersgrupp, utan även barnen och ungdomarna fångade han med sitt budskap. Var det kanske hans finlandssvenska dialekt, var det hans pedagogiska, ibland nästan fulländade predikokonst eller var det hans rakt på sak framställning? Jag tror emellertid att det berodde på att han var smord för bestämda uppgifter för den tid som var hans.

Margareta Malmgren:
Frank Mangs har inte haft en lätt väg att gå. Han kunde ha blivit bitter. I stället har han inte bara ”bevarat tron” utan i Guds händer blivit en profet i vår egen tid, en bärare av helig eld, ständigt förnyad genom ständigt förnyad överlåtelse åt Herren.

Harry Månsus:
Den djupaste hemligheten i Frank Mangs förkunnelse och livsgärning är – så långt jag kan se – den intensiva upplevelsen av Jesu personliga närvaro och Guds handlande i mänskornas värld idag. Detta är det inre, dynamiska pulsslaget som kännetecknar hans budskap från hans första lilla bok år 1922 och fram till de senaste böckerna.

Pontus J. Back:
- Tänk om jag skulle ha fått träffa Frank Mangs. En riktig Guds man. Hans verk lever ännu och Frank Mangs bok "Han begynte om igen" förändrade mitt liv.


--------------------------------------------------------------------------------------

Texterna och bilderna är hämtade ur en sammanställning från Frank Mangs Centers hemsida www.frankmangscenter.fi


Det händer på Frank Mangs Center i Närpes!


12.06 19:00 Ungdomskonsert - Cryomite, No och Paddington spelar

13.06 15:00 MC-Träff med pastor Ulf Mannebäck m.fl

17.06 19:00 Filmkväll

28.06 14:00 Allsång i Tröskhuset

09.07. kl. 19:00 Musikafton med David strömbäck och trio

11.07 kl. 11:00-16:00 Öppet hus med bokloppis m.m, sopplunch

12.07 14:00 Filmen sången om livet (2002) om Frank Mangs liv

15.07 19:00 Filmen om Pali-Maj: "En älskelig vän"

19.07 14:00 Allsång i Tröskhuset

26.07 14:00 Premiär på filmen " I mörkret finns ljuset" av Trygve Erikson och Peter Snickars

02.08 14:00 och 19:00 Gästföreställning: En vandrares väg av Catharina Olin. Sångare och spelare från Sundom

08.08 19:00 Filmkväll: "I mörkret finns ljuset"

09.08 14:00 Filmen: "I mörkret finns ljuset"

13.08 - 16.08 Mangsveckan med bl.a Rigmor Holst med sjungande familj som gästtalare. Mera program för Mangsveckan presenteras senare.

19.08 19:00 Filmkväll

23.08 14:00 Allsång i Tröskhuset

05.09 14:00 Sympatikonsert

06.09 14:00 Allsång i Tröskhuset

Mera information på: www.frankmangscenter.fi

Tomas Per Fredriksson
08:06 3.4.2019


Min far fotograferade Frank och följde honom
Pontus J. Back
16:49 9.6.2009


Cas,

Tack för det viktiga vittnesbördet men det var Frank Mangs det gällde och han var en sann evangelist. Det var inte jag som hade skrivit det utan texterna är från Frank Mangs Centers hemsida och bibliotek. Huvudsaken är ju att budskapet om Jesus når ut och vi verkligen visar vår omgivning den kärlek den behöver. Frid!
Cas
16:34 9.6.2009


Efter att jag läst Pontus skriveri igår upplevde jag att jag skulle gå ut å gå... träffade en gråtande, utländsk man på en parkbänk som blivit dumpad av sin fru och var nu utan pengar, mat, bostad och jobb. Fick för första gången konkret hjälpa en person i nöd, tack till Jesus! Be för att Gud skall leda honom genom hans svåra omständigheter och öppna hans hjärta för Livet. Nu är det dags att vakna från sitt exklusiva ide å se sin medmänniska!
Barbro P
11:36 9.6.2009


Trevligt att Frank Mangs lyfts fram.Läsning av hans böcker ger vägkost i vilken ålder och mognad man än befinner sig.
Pontus J. Back
00:19 9.6.2009


Men nu talar vi inte om någon bok :) Endast en biografi om en av vår tids största evangelister i Finland. Man kan ju som sagt komma tillbaka och läsa senare och så är ju åsikterna alltid delade :)
Veronica
21:15 8.6.2009


Wow! Får mig att tänka på Paulus. I förtvivlan skrev han: "Jag arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp?" (Rom 7:24). Men han fann mod och kunde inte annat än utbrista: "Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre!" (Rom 7:25)
Casper
19:19 8.6.2009


Ännu en förebild man tidigare vetat allt för lite om... mycket givande läsning!
.
18:19 8.6.2009


Tja, no delar författare upp böcker också. J.R.R. Tolkiens mästerverk är uppdelat i tre delar. Antagligen just därför att folk ska orka ta till sej hela storyn ;)
Pontus J. Back
16:34 8.6.2009


2B,

Nä, det kan jag tyvärr inte. Om någon skriver en bok så delar han heller inte upp den i två delar. Man kan ju ta en paus och läsa senare igen eller alternativt satsa den energi man använder för att kommentera "anonymt" till att läsa vidare...

Samma text finns uppdelad på www.frankmangscenter.fi
2B
15:15 8.6.2009


Bra skrivet vem det än är men Pontus: kan du dela upp i två delar så orkar man igenom hela?
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén