Goda nyheter sedan 2002     Torsdag 2 februari 2023 kl 13:12Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Varifrån kommer tron?
Sebastian Back
Foto: Sebastian Back
Under bron
pjb@netikka.fi
 1 17856 171 0
pjb@netikka.fi Back
Online 08:02 24/09 2010  Modifierad 08:38 24/09 2010

Undervisning  En del tror och endel tror ej. Varifrån kommer då tro och hur fungerar den i praktiken.

Men hur skulle de då kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikat? Och hur skulle någon kunna predika, om de inte blev utsända? (Rom 10:14-15)

Bibeln säger klart och tydligt att tron kommer av predikan, alltså av det som vi hör! Predikan som föder tron är i kraft av Kristi ord förkunnat av människomun genom Den Helige Ande och Guds ord i Bibeln, vittnesbördet om Jesus Kristus.

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom 10:17)

Då någon predikar i enlighet med det som står skrivet i Guds ord är det hela tiden Den Helige Ande som talar och därmed föds den enda riktiga tron på Gud och Hans rike som är Hans ord och löfte. Där Guds ord predikas sker mäktiga saker där människor kommer till tro, får upprättelse, blir helade och befriade. Under och tecken som vi kan läsa om i Bibeln.

Hur är det då med saker som predikas men som INTE är i enlighet med Guds ord? Jo, det går samma väg in genom våra öron och människan är skapad så att han eller hon tror på det han eller hon hör. Dock kan INTE tron på den levande Gudens Son inte komma av villfarelse utan endast av predikan som är i enlighet med sanningen i Guds ord.

Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. (1 Tess 2:3-4)

Vi vet att ingenting ont kommer från Gud och vi vet att ingen blir på riktigt frälst genom en predikan som inte behagar Gud. Tyvärr finns det alltför många som predikar med orena motiv för att själva bli upphöjda. Grunden till detta är stolthet som är motsatsen till ödmjukhet. Då vi predikar är det mycket viktigt att det inte är någon annan än Jesus som är i fokus. Ställer vi vårt eget kött med våra egna motiv och begär i förgrunden, ja då tar Jesus stegen bakåt. Då Jesus ÄR i förgrunden och är predikans centrum, ja då stiger köttet och vår mänskliga natur i bakgrunden och då har vi inte råd att vara stolta. Ödmjukhet är en av Andens många frukter. Alltså bör vi låta Den Helige Ande ta boning i oss och lämna vårt eget kött om vi verkligen vill nå någon med vår förkunnelse.

Alla vet väl att om man själv går och intalar sig om att man har en sjukdom som man kanske inte har så börjar man tro på att man har denna sjukdom. Vi vet också att om vi ständigt klagar och säger att vi är på dåligt humör, ja, då börjar vi tro på detta och det blir en verklighet i våra liv. Våra ord kan även framkalla de sjukdomar och sinnestillstånd som vi talar om i fruktan, bitterhet eller rent utav i oförnuft. Vi måste lära oss att tygla vår tunga och inte tala ut det som är orent. Då vi själva talar ut saker och ting så hör våra öron detta och det kommer även in i oss själva vilket gör att tron på vad det än är växer. Tänk hur det skulle se ut ifall vi endast talade ut rena saker och saker som behagar Gud. Jag tror personligen att vi skulle må mycket bättre än vi gör idag och att vi skulle följas av fler under och tecken inte bara i vår tjänst utan i vår vardag.


Tron talar också

Alla har väl läst eller hört om att den som med hjärtat tror att Jesus ÄR den han är och att det som står skrivet om hon är sant och sedan med sin MUN bekänner att Jesus ÄR Herre skall bli frälst?

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (Rom 10:17)

Här ser vi ett av de mest kända exemplen på att det är då tron talar som tron och frälsningen blir verklighet. Detta en handling in tro, inför Gud inte inför någon människa. Gud vill att vi inför Honom skall bekänna vår tro, inte bara genom att hålla den inom oss utan genom att tala ut den med vår mun.

Redan Maria talade i tro under sitt möte med ängel Gabriel. Hon levde i tron på att hon var en Herrens tjänarinna och då ängeln hade framfört sitt budskap öppnade även Maria sin mun och sade:

Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med dig som du har sagt. (Lukas 1:38)

Gud sände ängeln till henne för att framföra budskapet om att hon skulle föda Guds son, avlad av Den Helige Ande. Hon bestämde sig tack vare sin gudsfruktan att lyda Gud och trots att hon kunde ha blivit stenad för otukt och äktenskapsbrott valde hon att leva i lydnad till Gud och med sin mun bekänna sin tro och ställa sig till förfogande. Självklart hade även Maria fått den fria viljan och hon kunde ha tackat nej och avböjt. Hon valde att lyda Gud och hon öppnade alltså sin mun och talade ut sin tro.

Mannen som var besatt och bar på flera onda andar bekände även sin tro genom att öppna sin mun. Då han såg Jesus ropade han ut sin tro med orden:

Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? (Mark 5:7)

Kvinnan vid brunnen talade även ut sin tro med orden:

Jag vet att Messias skall komma, han som kallas för Kristus. När han kommer skall han förkunna allt för oss (Joh 4:25)

Kvinnan trodde i och med att hon hade hört predikan från profeterna om vad som skulle komma; Jesus Kristus. Hon fick personligen möta Kristus och gick direkt ut och vittnade om Honom och många kom till tro på Jesus genom orden som kom ur hennes mun. Det var hennes tro som talade!

Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade...(Joh 4:39)

Alltså vittnade hon med sin mun om sanningen, om Jesus som hon hade mött. Skulle hon ha predikat om något annat eller spridit villfarelse skulle dessa människor inte ha kunnat komma till tro på Jesus. Det var hennes tro på honom som vittnade om honom och människor kom till tro.

Äktenskapsbryterskan som höll på att bli stenad öppnade även sin mun och hennes tro talade genom henne genom att bekänna Jesus som Herre. Då Jesus frågade henne ifall ingen dömt henne svarde hon:

Nej, Herre, ingen. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. (Joh 8:10-11)

Det var alltså tron på att Jesus var Herre som talade. Jag undrar om hon skulle ha blivit förlåten och fri under mötet med Jesus ifall hon inte skulle med ett ord; Herre bekänt sin tro på att han var Herre. Kanske Jesus skulle ha vandrat vidare ifall hennes tro inte skulle ha talat och kallat honom för Herre.

Vår tro kan även hjälpa andra då vi med vår mun bekänner den inför vår Herre. Vi har flera vittnesbörd om människor i sin nöd för sina nära bekänt sin tro inför Jesus genom att be Honom göra under i deras nära. Jairus dotter låg för döden och han kom till Jesus och bad Honom att komma och lägga sina händer på henne. Detta var hans tro som talade för skulle han inte ha trott så skulle han heller inte ha närmat sig Jesus med sin bön.

Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne, så blir hon frisk och får leva (Mark 5:23)

Jesus gjorde väckte även upp Lasaros från döde tack vare att hans nära hade närmat sig Jesus genom att låta sin tror tala till Honom. Marta sade i sin förtvivlan att ifall Jesus skulle ha varit där så skulle Lasaros inte ha dött. Det var hennes tro som talade och bekände att Jesus är Herre och att Han skulle ha kunnat bota Lasaros.

För att lärjungarna skulle tro hade Jesus väntat och lät Lasaros dö. Han sade till dem:

Och för er skull, för att ni skall tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. (Joh 11:15)

Då de kom fram var Lasaros död och Jesus mötte Marta som än en gång lät sin tro tala. Hon sade:

Herre om du varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad än du ber honom om. (Joh 11:21)

Jesus sade att Lasaros skulle uppstå och Marta visste att han skulle uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade till henne: jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.(Joh 11:25-26) Efter att Jesus hade sagt detta och Marta hört det med sina öron frågade Jesus henne om hon tror detta. Marta svarade: Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen.(Joh 11:27)

Här ser vi att Jesus inte bara ville att Marta skulle tro på honom utan han frågade uttryckligen om hon tror att han är den han är och på hans befallning öppnade hon sin mun och bekände sin tro på Honom. Här ser vi en mycket väsentlig sak. Tron på Jesus och tron på den Han är, Messias, Guds son som skulle komma. Jesus berättade först för Marta vem han var och är för att hon sedan skulle med sin mun bekänna tron på Honom, inte bara tron på att han kunde utföra under, tecken och mirakel.

Nu ser vi klart och tydligt att det är då vi tror på Jesus Kristus, på den Han är, inte följden av hans gärningar och bekänner detta med vår mun så behagar vi Gud och vi får bli följda av under och tecken. Det mest väsentliga i Kristen tro är att vi tror på den Jesus är och inte det Han gör och att vi låter vår tro tala och bekänner att Han ÄR Guds son, att Han ÄR Herre. Då vår tro talar ut detta så hör vi även själv och detta blir en form av en predikan som vi själva tar del av och vi börjar tro. Precis som det står skrivet att tron kommer av predikan. Predikar vi Kristus så kommer tron på Honom men om vi predikar tvivel så får vi också tvivel.

Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén