Goda nyheter sedan 2002     Tisdag 20 oktober 2020 kl 06:52Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Tungotal och andedop
Linus
Foto: Linus
 1 4833 43 15
Kurt Allén
Online 19:37 01/12 2008  Modifierad 02:51 19/08 2010

Undervisning  Signaturen ”hmmmm” ställde följande fråga efter min föregående artikel här på Mickelsson.net: ”måste man tala i tungor”? Jag svarar: Nej! Men man kan få göra det om man ber och längtar efter det.

T.B.Barratt, pingstväckelsens apostel i Norden, berättar i sin ”Självbiografi”, sid.142 bl.a. följande: ”Herren visade mig likväl under denna brist i min erfarenhet, att det är möjligt att få mottaga kraftiga meddelelser av Anden utan att tala i tungor, men att om vi ta emot ett fullt pingstdop, såsom lärjungarna ´i begynnelsen´, då åtföljes detta av tungotal, profetiskt tal (Apg.19: 6) och lovprisning (Apg.10: 46). Men i synnerhet skall tungotalet göra sig gällande, ty detta skulle vara det speciella tecknet i den nya nådeshushållningen (Mark.16: 17). Alla de andra tecknen - som uppräknas här - hade uppenbarats bland de troende före pingstdagen.”

MEN STÅR DET INTE? ”INTE TALAR VÄL ALLA TUNGOMÅL?” 1 Kor.12: 30.

Här får vi akta oss för att överförenkla Bibelns undervisning om tungotal, och besvära oss med att grundligt och uppmärksamt studera vad Bibeln har att säga i denna fråga. Då hittar vi ett ställe där aposteln Paulus säger: ”Jag önskar att ni alla skall tala tungomål.”

1 Kor.14: 5. Dessa ord står faktiskt i Bibeln, Gud Ord. Nedskrivet av en apostel under Andens inspiration. Man kan väl inte tänka sig att aposteln önskar något som är i strid med Guds vilja?

BIBELN TALAR OM ”OLIKA SLAGS TUNGOMÅL”, 1 Kor.12: 10. Enligt 12:e kapitlet i 1 Kor. skiljer Bibeln på ”nådegåvor” och ”tjänster”, se verserna 4 och 5. Följaktligen finns det 2 kataloger i det kapitlet. En där nådegåvorna räknas upp (12: 4-11) och en där tjänsterna räknas upp (12: 27-30).

I sin bok ”Drawing near” räknar den internationellt kände karismatiske bibelläraren John Bevere upp inte mindre än 4 olika slags tungomål. Och åtminstone två av dem hör inte till den offentliga tjänsten i församlingen:

1. Det intima bönespråket när jag talar hemligheter med Gud till personlig uppbyggelse, 1 Kor.14: 2-4.

2. Tungotal som är Andeledd förbön för något som vi inte alltid vet vad det rör sig om, Rom.8: 26-27; Jud.v.20.

3. Tungotalet ett ”tecken för de otroende”, 1 Kor.14: 21-22. Jämför med pingstdagens upplevelse då de talade en massa språk som publiken förstod, men som talarna själva inte kunde. Det var ett så mäktigt tecken att folket häpnade, Apg.2: 12.

4. Ett tungotal som skall uttydas och då jämställes med profetia, 1 Kor.14: 4-5.

PAULUS SKILJER PÅ ATT ”TALA I TUNGOR” OCH ATT TALA I TUNGOR ”I FÖRSAMLINGEN”, 1 Kor.14: 18-19.
När det i 1 Kor.12: 30 står: ”Inte talar väl alla tungomål”, står det i katalogen som handlar om offentliga tjänster i församlingen. Att tala ett språk som någon eller flera i publiken förstår eller att tungotalet uttydes. Och Paulus säger yttryckligen att ”finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen (inte tala offentligt i församlingen) och endast tala för sig själv och till Gud, 1 Kor.14: 28. Men det står fortfarande kvar att var och en kan få tala i tungomål ”för sig själv.”

TUNGOTALET VAR DET SPECIELLT NYA FÖR ANDENS TIDSÅLDER, Mark.16: 17. När de började att tala i tungor i Kornelii hus, var detta tecknet som övertygade Petrus och hans följeslagare att de hade tagit emot den Helige Ande, Apg.10: 44-47. Även i Apg. 2 får man det intrycket att alla de som då upplevde Andens dop även talade i tungor. Samma intryck får man i Apg. 19. I Apg.8 står det inte beskrivet vilka yttringar andedopet hade, men de var i alla fall så påtagliga att trollkarlen Simon ville köpa förmågan att kunna åstadkomma dem, Apg.8: 18-24. Men vi har ingen anledning att tro att verkningarna av andedopet här var några andra än på de ställen där de klart beskrivs.

AV JAKOB 3: 2-8 TYCKS DET FRAMGÅ ATT DEN SOM FÅR STYR PÅ MIN TUNGA ÄVEN FÅTT STYR PÅ HELA MIG!

”Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munne på en häst för att han skall lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Men tungan kan ingen människa tämja…”(bara Gud).

DET VAR JUST TUNGOTALET SOM TECKNET PÅ ANDENS DOP SOM VAR DEN UTLÖSANDE FAKTORN FÖR DEN VÄRLDSVIDA PINGSTVÄCKELSEN.

Det var i Charles Parhams bibelskola i Topeka, Kansas som man konstaterade att tungotalet var tecknet på det fulla pingstdopet. Det var en bibelskola där man levde av tro för sitt uppehälle och även bad för sjuka. Skolan hade omkring 40 elever och Bibeln var den enda läroboken. Nu skulle Parham vara bortrest några dagar och han gav eleverna till läxa att studera Apg. för att få klarhet i vad som var tecknet på ett bibliskt andedop. De studerade bibeln var för sig och kom till den gemensamma slutsatsen att det var tungotalet. Då ville en av eleverna, den 18 årige Agnes Ozman, att de andra skulle lägga händerna på henne och bedja för henne, att hon skulle få uppleva detta Andens dop, med åtföljande tungotal. Hon upplevde just det. Det var i Januari 1901. Detta blev en inspiration till att söka ”det fulla pingstdopet”, och inte nöja sig med något mindre.

Denna ”pingstväckelse” torde till dags dato ha berört ca. 500 miljoner kristna. Kan en sådan välsignelsevåg ha sin grund i en feltolkning av bibelordet? Det kan jag inte tro!

Men i ”lågvattentider” i kristenheten, då övernaturliga tecken och under inte är så vanliga har man försökt trösta sig med att det kanske inte är så dåligt ändå, fastän inga tungotal hörs. Men, alla dyrbara kristna vänner, i dessa svåra tider behöver vi Guds fulla välsignelse, Rom.15: 29:
”OCH JAG VET ATT NÄR JAG KOMMER TILL ER, SÅ KOMMER JAG MED KRISTI VÄLSIGNELSE I FULLT MÅTT!”Kurt A
14:53 10.12.2008


Det gläder mig att ämnet väcker intresse! Men v i skall inte hetsa upp oss, utan lungt läsa Guds ord och begrunda de olika sidorna av det kristna rika kristna livet. Och de andliga gåvorna är ju inte några medaljer för lång och trogen tjänst, utan just "nådegåvor". Någonting som vi får av nåd! Vi är alla lika hjälplösa och behöver all den nåd och hjälp som vi kan få av Herren. Det är så betäcknande att Den Helige Ande just heter "HJÄLPAREN"! Låtom oss hålla oss hårt vid ödmjukheten, men också ödmjukt ta emot all den hjälp vi kan få av Herren!
Pontus J. Back
16:20 9.12.2008


Amen Thomas! Nu talar vi asiaa som finnen säger. Ingen annan Kristen skall döma. Det står ju till och med i Bibeln. Ändå så dömer vi varandra dagligen och milt sagt vräker domar ur oss. Det som står i Bibeln är Guds ord och lyckas man få tag i äkta Gudsfruktan så slutar man nog vandra i domarens skor. Alla Kristna är lika värda, ALLA människor är lika värda. Bland oss Kristna finns det ingen rangordning. Sådant har slopats för länge sedan. Vi är ju alla präster!
Thomas
14:10 9.12.2008


Jag tycker synd om dem som oroar sig för vad andra tycker. Jag brukade gå omkring och oroa mig för vad folk tycker och tänker, det gjorde vardagen mycket gråare än den borde ha varit. Jag insåg senare att det enda som spelar någon avgörande roll är vad Gud och samvetet säger.

Det är inte de andra troende som ska döma en på domedagen. Om de vill dela in folk i primära och sekundära kristna; låt gå. Deras brist på omdöme är i första hand deras problem.
Pontus J. Back
14:00 9.12.2008


Jag tycker synd om alla Kristna som tror att de är bättre än någon annan eller bättre än vad de egentligen är. Jesus är den som är perfekt, resten av oss är samma sak i olika förpackning.
killroy
13:04 9.12.2008


Jag tycker ännu mera synd om dom som kallar sig kristna , men är sekundära .
ch
17:57 8.12.2008


jag tycker mera synd om de kristna som kallar andra kristna för sekundära kristna...
Pontus J. Back
12:05 8.12.2008


Bön utan tungotal fungerar lika bra. Själv talar jag i tungor men har sett då människor försöker tvinga andra att tala i tungor efter andedopet. Jag anser detta fel. Herren förser med det HAN vill att vi skall ha och det finns ju andra nådegåvor som är värdefullare än tungotalet. Till exempel profetians gåva.

Jag tycker synd om de som kallas för "sekunda" Kristna för att de inte talar i tungor. Gud hör bön vare sig vi talar i tungor eller inte. Han känner oss var och en i vårt hjärta och Han har hört vår bön redan innan den har kommit ur vår mun.

Det finns många som missbrukar tungotalets gåva. Även de som missbrukar profetians gåva. Gud själv är den som har full kontroll.
Benjamin Antell
11:13 8.12.2008


En kille i Sverige lade händerna på mig efter att jag hade blivit Andedöpt (21 år gammal), han var en känd svensk reporter. Sedan sade han att jag skulle börja tala i tungor. Det kändes inte naturligt direkt, och inte övernaturligt heller. Jag funderade i många år om det verkligen var äkta... För några år sedan då jag började be för andra på möten osv märkte jag att det faktiskt hände massor av saker, bland annat helanden och att andar for ut ur människor då jag bad i tungor. Tänk att jag bad i tungor i över 20 år innan jag märkte att det var kraft i tungotalet... go figure.
jag...
17:40 3.12.2008


...vill bara poängtera att den bibelvers som hänvisas i texten, 1 kor 14:5 i sin helhet lyder så här: "Jag vill gärna att ni talar med tungor men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd."


Sedan vill jag tillägga 1 kor 14:27-28 "Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon skall tolka. Finns det ingen uttolkare skall tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud."

Måste själv säga att på vissa möten har tungotalet (från församlingen) blivit så högljutt att man kanppt hört vad förebjedaren sagt. Tungotal i all ära, men någon måtta skall det väl ändå vara?! Ibland känns det som att det är en statusgrej att kunna tala i tungor, "man är så andlig" (jag är inte den enda som kommenterat det....). Tungotalet är inte menat till det.
Thomas
13:15 2.12.2008


Matti; jag vågar påstå att det är ett självändamål i sig att bota sjuka. Det är meningsfullt även om man inte direkt sätter in det i ett andligt kontext. Om man botar sjuka bara för att sedan kunna predika sin tro för dem så är man en hycklare som egentligen inte bryr sig om folks hälsa. Kärlek borde innebära att man har ett genuint intresse av att förbättra folks liv både fysiskt och andligt utan att någon av dessa två utesluter varandra.

Läs gärna...Paul Tillich, han var en kunnig man.
Matti
09:41 2.12.2008


Andens gåvor fördelar sig på var och en såsom den själv vill (1.Kor.12), det må sedan vara tungotal eller gåvan att göra under, bota sjuka eller profetera. Syftet med den helige Ande är att ge oss kraft till att vittna och genom tecken och under bevisa Guds kraft, allt för att vinna människorna till Kristus. "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns" (Apg.1:8). Tungotalet i sig är inget självändamål ifall vi inte genom det får kraft till att gå ut och vittna. Att hela sjuka är inget självändamål i sig ifall vi inte gör det Jesu namn till pris och ära och för att bevisa Guds godhet och kraft än i dag. Syftet med Pingsten är att förhärliga Kristus. Läs gärna TL Osborns bok "Syftet med PINGSTEN".
Paula
08:21 2.12.2008


Tack för den fina undervisningen!
Johan
01:42 2.12.2008


Kurt, Kurt, vin vän vakna!! Jag älskar dig!!!
Camilla Klockars
21:40 1.12.2008


Tack Kurt, säger jag, som broder Federico. En viktig text. Och viktigt att våga vara frimodig om tungotalet och att det behövs!
Federico Sandgren
20:16 1.12.2008


tack för detta artikeln,den är mycket lärorik ,det finns mer än 700 miljoner tungotalande över hela världen....hoppas at du skriver mer om detta....
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén