Goda nyheter sedan 2002     Onsdag 8 juli 2020 kl 13:49Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Om fastans betydelse och praktiserande
Linus
Foto: Linus
 1 2592 21 28
Kurt Allén
Online 14:03 07/04 2010  Modifierad 12:36 19/08 2010

Allmänt  Rätt fasta förstärker bönens verkan; Jes.58: 3-7; Matt.6: 16-18; Mark.9: 29 (1917) Jesus fastade, och ”blev omsider hungrig”, Matt.4: 2. Här måste man skilja på vanehunger, vid tidpunkter, när man är van att äta, och verklig hunger när näringslagren i kroppen är förbrukade.

Fasta betyder att avhålla sig från mat och ibland även från dryck. Några har till detta även lagt, att frivilligt avhålla sig från vila, sömn, umgängelse med människor och annat som tillhör livets behov.
Mose 40-dagars fasta, då han varken åt eller drack, måste ses som ett mirakel. Människan kan nog vara utan mat så länge, men utan dryck klarar hon sig högst tre dagar.

Daniel fastade i säck och aska, Dan.9: 3. I Dan.10: 2-3 står det att han gick ”sörjande i tre veckors tid…och åt ingen smaklig mat.”

Fariséerna fastade två gånger i veckan, Luk.18: 12 (det lär ha varit måndag och torsdag intill tiden för aftonoffret = kl.15).

Jesus förutsade att Hans lärjungar skulle fasta när Han hade blivit tagna ifrån dem, Matt.9: 15.
Paulus fastade helt i tre dagar i samband med sin omvändelse, Apg.9: 9.

Fastan är en späkning av en själv, Ps.35: 13. (Späkning förklaras betyda; att viljemässigt minska sina begär och drifter genom asketisk livsföring).

Som jag ser det är fastan inte ett sätt att på lagisk väg göra sig värdig en välsignelse från Gud, utan snarare att i handling ge uttryck för sin oerhörda längtan efter det som man beder om, och Gud ger gärna åt den som uppskattar Hans välsignelser och längtar efter dem.

När det gäller den praktiska sidan av fastan så kan man säga
- avhåll dig från ”tung mat”, t.ex. kött, kaffe, o.dy. ett par dar förrän du börjar fasta, så får du mindre huvudvärk under fastan.
- när du fastat en tre, fyra dar går ”vanehungerskänslan” över, och du kan fasta i veckor utan att känna någon vidare hunger. När de första dagarna är över kan du få en väldig arbetslust och kan t.o.m. hinna göra mer, då du inte behöver ta tid till måltider. Men sedan kommer den verkliga hungern när kroppens reservlager är förbrukade (för Jesus kom denna hunger efter 40 dagar).
- när du skall avsluta en längre fasta, måste du vara försiktig. Ät dig inte mätt på stadig mat på en gång. Det kan bli en obehaglig överraskning. Börja försikting med t.ex. litet filmjölk, eller litet mogen banan. Öka sedan så småningom under ett par dygns tid.
- under en längre fasta MÅSTE man dricka, åtminstone vatten. Man kan även blanda litet fruktjuice eller grönsaksjuice i vattnet.


Jocke Grönroos
16:30 10.4.2010


Det borde finnas regler på den här sidan, då skulle du kunna backa upp ditt modererande bättre, Linus. Bara ett förslag.. och sedan om du också följer reglerna strikt. Alltså att så fort nånting bryts mot reglerna tas det bort, då kommer inte någon att ha nån orsak att klaga heller. Orsaken varför jag anser att det är dåligt att inlägg tas bort är för att jag har aldrig sett det tidigare på den här sidan, och det hela måste ju vara konsekvent. Det vill säga så måste det betyda att Petters kommentar var värre än någon annan kommentar på den här sidan någonsin, och det tvivlar jag på.

Och för att tillägga till Pontus, så skriver jag ibland positivt, men de flesta artiklar och nyheter på den hör sidan tilltalar inte mig personligen, så jag skriver väldigt sällan. Vanligtvis bara då det blir debatt.
Läsare
15:08 10.4.2010


Tycker nog att, Pontus J Back 20:45 07.04-2010 var för hårt dömt..
Pontus J. Back
14:21 10.4.2010


Är det månne så att i och med att jag tar emot understöd från samhället så är min hemsida inte längre min?

Moderatorn raderade inte Petters inlägg på grund av det som skrev om själva artikeln utan på grund av olägenheter och ärekränkande saker om min personlighet och person. Nu vet jag inte hur många "Pettrar" det finns i världen så mina ord till "Petter" kan dock inte tas på samma sätt men om jag nu på något sätt har sårat denne "Petter" som inte vågar träda fram med sitt eget namn så självklart ber jag honom om förlåtelse...
Ritva
13:47 10.4.2010


Vet inte riktigt vad som på pågår, men det verkar vara olika synpunkter vilka inslag i bibeln som kan som kan offentliggöras eller ej.Jag tycker att Mickelssons net är VÄRDEFULL och jag gläder mig åt att läsa b l a om Juni och Pontus J Back. Jag skulle verkligen sakna Mickelssons net om angripare lyckas med att slå ner modet hos Linus.
Linus
11:39 10.4.2010


För att klargöra har jag absolut ingen juridisk skyldighet att betala resurser för att föra fram Petters (eller någon annans) fulheter mot andra. Däremot finns det lag som handlar om ärekränkning. Helst av allt hade jag sett av vi följde Kristi lag om att bära varandras bördor, inte bli bördor för varandra.
Petter
10:42 10.4.2010


Mycket dåligt av moderatorn på Mickelsson.net. Man sysslar med förvrängning av diskussionen, vilket gör den värdelös. Det bör naturligtvis finnas en kommentar typ 'Petter.. inlägg raderats av moderator' och inte såsom nu att en läsare inte ser att en viss deltagare har skrivit flere inlägg än vad som framgår. Det fanns inte någonting som signaturen Petter har skrivit om någon som är kränkande. Det är mycket beklagligt är att Mickelsson.net får rätt betydande ekonomiskt understöd av från icke-kristna organisationer för upprättande av finlandssvenskt diskussionsforum. Då kan man direkt undra över följande: 1. Ska man då propagera för fasta då man samtidigt vet att självsvält och minderhetskänslor pga (ofta ej föreliggande) övervikt är ett synnerligen stort problem hos ungdomar och 2. Man kan misstänka att Moderator tar bort inlägg pga att man inte ska få kritisera auktoritet inom pingströrelsen och då sysslar men med censur som är i princip i lag förbjuden i Finland. Man får göra vad man vill på sina EGNA sidor, men om man tar emot understöd av samhället så är (kanske) sidorna inte helt ens egna längre. I alla fall ska det FRAMGÅ att inlägg har raderats och inte såsom nu att de bara på högt tas bort. Jag upprepar vad jag tidigare har skrivit: Kina sysslar med samma sak, men där blir google söksidan vit och man vet att någonting blockerades. Jag kan naturligtvis lägga upp den ursprungliga debatten på en länk härifrån så att läsaren kan se vad som har tagits bort (efter att alla direkt personnamn har tagits bort). Jag kan även skriva till bidragsgivare och påtala punkter 1. och 2. Vi är inte dumma. Vi vill inte vara styrda. Vi är fria och ordet är fritt. Observera även att signatur accepteras på Mickelsson.net och sådant status ändras så är det upp till var och en att avgöra om den vill skriva något eller inte. Anser att Moderator ska skärpa sig och läsa noga vad jag har skrivit med ett öppet sinne. Internet är ett öppet forum.
Linus
10:06 10.4.2010


Det är naturligt tråkigt att det finns inlägg som är så elaka att jag måste ta bort dem. Sökmaskiner på internet har gjort det känsligare med vad man vill hitta vid sitt namn och det som Petter kallade Pontus här skämmer ut både sig själv och Pontus och kristenheten. Det är speciellt allvarligt om någon skriver respektlöst om en annan som är identifierbar med sitt riktiga namn. Jag önskar att jag inte behövde vara domare mellan människor utan att det istället fanns en välvilja mellan bröder. Dessutom hade Petter faktiskt till största delen bra saker att säga och det är ju tråkigt att ta bort sådant. Men ännu bättre är om Petter och Pontus, och vi andra också, kan be om en vakt för läpparnas dörr så att jag inte behöver ta bort nåt, för min förhoppning är ju att olika idéer (inte åsikter om människors yttre attribut på ett negativt sätt som kan tolkas som ärekränkning) skall få leva och ventileras här, eftersom det ofta inte görs i kyrkor. Låt oss överträffa varandra istället i inbördes hedersbevisning, bröder!
Pontus J. Back
10:03 10.4.2010


Till moderatorn! TACK för att du raderade de ärekränkande inlägg som "Petter" hade skrivit om mig! Du får mer än gärna ta bort kommentaren som Jocke Grönroos hänvisar till.

Har inte tid med dylika debatter med personer som inte har annat att göra än att klaga. Jag har ALDRIG sett att varken "Petter" eller Jocke Grönroos skulle skriva något positivt. Nu skall jag gå umgås med min kära familj och samtidigt vinna själar för Jesus! Gör det Ni också Petter och Jocke och sluta klaga!
Jocke Grönroos
06:19 10.4.2010


Jag kan nog hålla med "Petter" om att det var fullständigt onödigt att ta bort inlägg. Jag såg att det var Pontus som föreslog det.. Om någon föreslår att sin egen kommentar skall tas bort, då bör det vara okej, men att föreslå att en annan persons inlägg skall tas bort borde du ignorera. Jag kan föreslå att någon annans kommentar bör tas bort bara för att jag inte håller med, som t.ex Pontus ord om att se "Petter" som en av förföljarna och att han inte är någon att bry sig om, borde den kommentaren tas bort bara för att jag föreslår det? Så klart inte. Ironiskt nog så är Pontus kommentar minst lika dålig som det "Petter" har skrivit, men ändå är den kvar. Visst är det din sida, men när du modererar bör du alltid hålla dig neutral. Tar du bort inlägg, bör du ta bort alla inlägg som är lika allvarliga, och det blir ganska många det.

Jag är väldigt nyfiken att höra den officiella orsaken till varför inläggen togs bort..
Petter
05:20 10.4.2010


Till moderat av denna debatt. Då du tar bort inlägg, vilket du har gjort bör du ange det. Såsom du nu har gjort så har du ensidigt tagit bort inlägg från två personer utan att ange det samtidigt som du låter vissa inlägg stå kvar. Sådant inger känsla av att Mickelsson.net inte är seriöst. Enligt min uppfattning snedvrider du debatten på ett mycket allvarligt sätt genom att göra så. Det fanns inte någonting annat i de texter du har tagit bort än annan uppfattning än artikelförfattaren. Du äger naturligtvis din sida, men du har även mottagit externa medel för att upprätthålla den. Detta förpliktigar i viss mån att acceptera 1. annan åsikt samt 2. att auktoritet inom Pingströrelsen får acceptera publikation av annan uppfattning på forumet. Det som gör det speciellt snedvridet är att du inte anger att du har tagit bort ett inlägg och från vem detta inlägg kom. Det signaturens 'Petter's inlägg på ett ytterst allvarligt sätt. Samtidigt baserar sig dessa sidor på en diskussion som tillåts med pseudonym. I annat fall ska det tydligt anges att enbart fullt namn accepteras. De åtgärder som nu vidtagits av moderator för tankarna till forna Sovjetunionen eller dagens Kina. Men dagens Kina är litet bättre för där ser man att Googles söksida blir blank och det går att härleda sig till att det fanns en spärr. I debatten nedan så syns det inte att flere viktiga inlägg bla av undertecknad har raderats tydligen av moderator vilket förvränger fullständigt den uppfattning som läsaren får av vad signaturern 'Petter' har skrivit.
Kurt A.
15:16 9.4.2010


Jag vet inte hur klokt det är att kommentera sin egen artikel. Men det tycks ju råda en hel del okunnighet och förvirring om detta ämne, som Bibeln faktiskt undervisar om. Och min längtan är att sprida litet kinskap om det. Tack för alla kommentarer och Gud välsigne er alla. När vi samtalar så utkristalliserar sig väl så småningom det som är sant och värdefullt.
1. Man kan inte i en kort artikel gardera sig mot alla missförstånd som kan uppstå.
2. I Matt.6: 16-18 tar Jesus med fastan som en lika naturlig del av det kristna livet som bönen. Han säger inte "om du fastar" utan "när du fastar". Och Jesus förutsäger bl.a.i Mark.2: 20 att lärjungarna kommer att fasta.
3. Bantning och fasta är två helt olika saker. Man bantar för att gå ner i vikt, men fastan hör till det andliga livet. Det låter ju helt löjligt att Gud skulle ställa oss på vågen för att se om Han kan besvara våra böner.
4. Läs t.ex. en sådan bok som "Men who heard from heaven", där ca. ett tjog internationellt kända evangelister berättar hur de efter en fasteperiod upplevde ett genombrott till frälsning och helande för skaror av människor.
5. Jag var personligen bekant med vår finske broder Niilo Yli-Vainio, som fick bli till så stor välsignelse, till många själars frälsning och sjukas helande. Jag vet att han kämpade mycket i bön och fasta.
6. Men jag rekommenderar; börje med litet fasta, om du vill, det är inget tvång, utan en möjlighet. Sök gärna råd och vägledning av någon som har erfarenhet av fasta. Låt oss samtala om saken i kärlek. Gud välsigne Dig.
Pontus J. Back
13:01 9.4.2010


Amen Ch! Jag skall följa ditt råd men även jag är bara en människa frälst av nåd! Ha en välsignad helg!
Ch
12:34 9.4.2010


Pontus, ett tips: låt den kritik som kommer mot dig, eller gravt avvikande åsikter helt enkelt rinna av dig, just let it go, bemöda dig inte att svara på inlägg som enbart syftar till att provocera dig, så tystnar dog dessa så småningom. Ställ dig över deras nivå.
Pontus J. Back
11:19 9.4.2010


Så vilka ÄR nu då mina personangrepp????
Sebulon
11:18 9.4.2010


Och pontus anser det en bra metod att bemöta personangrepp med personangrepp..? Är det bibliskt? Verkar inte särskilt "vända andra kinden till" utan mer "Pontus 6år i förskolan"
Pontus J. Back
10:57 9.4.2010


Jag har följt med och tagit del av "Petters" personangrepp under en längre tid. Han skriver endast då han har något att klaga på och det jag skrev om honom var lindrigt och sant jämfört med hans uttalanden i tidigare diskussioner. Det går säkert att läsa saker hur "Petter" har kallat andra Kristna för hemska saker här på mickelsson.net Dessutom är det ju inget personligt angrepp i och med att "Petter" inte skriver under med sin riktiga identitet. Man vet ju därmed inte vem man angriper om man nu kan kalla det för personangrepp...
.
10:45 9.4.2010


Alla har väl rätt till sina åsikter utan att bli påtrampade. Jag anser nog precis som Jocke att det var onödigt av dig Pontus att säga att sådana som Petter är inget att bry sig om och att han är en "förföljare". Även om du menade det med humor, så var det tyvärr ingen rolig humor och kan lätt misstolkas. Konstruktiva och uppbyggande diskussioner är vad vi behöver utan att gå till person.
Pontus J. Back
08:29 9.4.2010


Precis! Undraren slog huvudet på spiken! Då jag blev frälst för några år sedan och kom in i "kristendomen" kom det som en chock för mig. Som kristen grälar man mera med varandra än men fyllebröderna på krogen. Det viktigaste är relationen till Jesus som vi har i vårt hjärta. Så länge vi är människor på denna ruttna jord kommer vi alltid att ha olika åsikter och åter en gång har jag tydligen gått till personlig attack enligt pastorsbarnet Grönroos :)

Undraren
08:22 9.4.2010


Och de kristna grälar på som vanligt...nice
Andreas
23:33 8.4.2010


Hm, som jag ser det så är det nog inte frågan om att vi "visar åt Gud" att vi längtar efter Honom, förresten så är Han mer än villig att överösa oss med sitt goda om vi så längtar efter det eller inte. Tror mer att det är så att vi ofta är så förstockade av allt att vi liksom inte är mottagliga för Guds frekvenser. Fastan kan, enligt egen erfarenhet, vara ett gott sätt att "rensa kanalerna" och kom ställa in oss på Guds frekvens. Så den är alltså till för oss, inte för Gud.
Pontus J. Back
22:55 8.4.2010


Kanske Jocke Grönroos skulle behöva be till sin Gud om lite humor!
Jocke Grönroos
21:30 8.4.2010


Jag undrar vad det är för Gud du har, Pontus, om du måste banta för att Gud skall tala till dig. Sedan så kan du också lämna bort de personliga attackerna du ofta kommer med då du är av annan åsikt än någon. Nåväl, jag själv förstår mig inte riktigt vad matfasta egentligen har för betydelse. Vi behöver inte visa åt Gud att vi längtar efter honom för det vet han redan. Jag kan förstå andra sorters fastan, alltså att avhålla sig från tidsödande hobbyn och liknande för att istället spendera mer tid med Gud. Det kan jag förstå, men matfasta fattar jag inte.
Petter
20:47 8.4.2010


Artikeln ovan vill inspirera till hunger och fasta, det är inte mycket tvivel om det. Och en erfaren kristen blir fundersam. Vi lever nu i året 2010, inte 1800-t. Vi måste följa vår tid. Fasta är absolut inte någonting som en kristen i tidigt skede ska syssla med. Gud älskar magra och tjockisar. Späkning och asketism är farligt tema. Media dyvlar ut sitt tema om magerhetsidealet och att detta leder till framgång. Inom kristenheten är det inte så. Detta är ett gammalt och jag påstår tom vidrigt sätt att tolka bibelns budskap så att det blir skrämmande, krävande och farligt. Speciellt unga människor kan fara illa. Det kan vara klokt att besinna sig och acceptera människornas problem och rätta sig efter det. Varken Gud eller den fastande människans själv eller någon annan blir egentligen bättre av späkningen. Man behöver inte plåga sig själv för att få försoning. Bibeln säger inte så. Vänd er mot kärleksbudskapet om försoning och att alltid ges en ny chans och förlåtelse. Självsvält och anorexi är ett sätt som djävulen använder sig av för att plåga unga människor. Det är klokt att gå emot sådant. Vi bokstavskristna ger oss aldrig och vi är beredda att gå i döden för vår tro, men en vanlig kristen människa behöver inte lämna sitt vardagliga liv för att vara kristen. Ät gott och må bra och lev i Guds kärlek!
Pontus J. Back
20:46 7.4.2010


Och för att tillägga en sak så kan jag stolt meddela att jag helt och hållet skippat kolhydraterna. Jag fastar från dessa och på två veckor har min vikt rasat med 5 kilo och Gud talar till mig dagligen :)
Pontus J. Back
20:45 7.4.2010


Halleluja för Kurt! Bra artikel och så bibelenligt. Vi får se Petter som en av "förföljarna". Jesus blev också förföljd av de skriftlärda och till sist hade de livet av honom. Sådana som Petter är inget att bry sig om, håller med Bo: skitsnack på hög nivå! Heja Kurt!
Linus
19:05 7.4.2010


Artikeln om fastan är väl inte skriven för att vara den senaste trenden i batningsväg, den visar exempel från Bibeln i andlig bemärkelse.

Människor med problem med undervikt och övervikt skall helst lösa de problemen på annat sätt än genom mat-fasta tror jag. Att också våga älska sig själv tror jag är nyckeln ur respektive dike, men det lönar sig att kontakta någon med erfarenhet för hjälp.
Bo
17:44 7.4.2010


Skitsnack. Artikeln är välskriven och förklarar tanken bakom fastan på ett positivt sätt, all heder åt dig Kurt, fortsätt dela med dig av din vishet
Petter
17:04 7.4.2010


Är inte så säker på att detta är rätt sätt att tolka bibeln, trots att jag själv är bokstavstroende. Skribenten ovan har visst ansvar för sin text. Skribenten ovan har inte heller någon kompetens att avgöra fastans påverkan på kroppen. Fasta kan vara farligt för många människor. Man kan vara lika användbar för Gud utan denna späkning. Fasta och självsvält är ett problem i det moderna samhället där magerhetsidealet råder. Det är klokt att inte rota i detta tema alltför mycket. Det finns personer som är fullständigt brutna i självsvältsfångenskap och vanföreställningar är ofta att svält leder till renhet och magerhet är vacker liknar obehagligt mycket de argument som skribenten ovan använder. VAR FÖRSIKTIG med detta tema. Det är inte frikyrkans sak att förespråka sådanthär. Fasta är mera för dem som är stadigt frälsta och långthunna i sin tro och inte för nyfrälsta och vacklande människor.
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén