Goda nyheter sedan 2002     Onsdag 8 juli 2020 kl 13:11Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Gröna Ängar: Romabrevet, del 8
 1 6118 37 0
Marius
Online 17:01 07/04 2010  Modifierad 08:58 18/08 2010

Undervisning  Hela artikelserien "Gröna Ängar" finns publicerad på mickelsson.net. Använd sökordet "Gröna Ängar" för att hitta tidigare budskap.

Talare: Sungun Young Datum: 2003-01-29

Titel: ROMARBREVET Kap 1, Vers 8-15, ”Att tjäna Herren i vår ande” (sammandrag av talat budskap)

Bibelverser: Rom. 1:8-15; Matt 4:10; Luk. 2:37; Fil 3:3; 2 Tim 1:3; 4:22; Sak 12:1; Job. 32:8; Ord. 20:27; Rom 8:16; Joh. 4:24; 1 Thes. 5:23; Heb 4:12; I Kor. 5:4, 16:18; Gal. 6:1

Paulus var väldigt tacksam för den levande tro som de heliga hade i Rom. En levande tro är något som hörs och syns och kan beröras. Syns vår tro? Kan människor se ljus i dig? Kan människor beröra Jesus Kristus när de kommer till dig?

Paulus var utvald för att förkunna evangelium; i synnerhet till hedningar. Vi kristna vill ju tjäna Herren. Men vad betyder det att tjäna Herren? Många tror att tjäna Herren innebär att vi ska göra någonting för Honom. I vers 9 säger Paulus att Gud är hans vittne när det gäller hur han tjänar Gud i sin ande. Ordet tjäna här betyder på grekiska att tillbe. Paulus ansåg att hans förkunnelse var en tillbedjan till Gud. Vi kan också se detta i Matt. 4:10. Där ser vi att Jesus använder orden tillbedjan och tjänande tillsammans.

Att tillbedja betyder att låta Gud betyda och vara allt för dig. Att tillbe och tjäna innebär också att bli fylld med Gud. Paulus säger också att han tjänar Herren i sin ande (mänskliga anden, Rom 1:9). När människor gör saker och ting så använder vi någon del av kroppen eller själen. När vi läser så använder vi våra ögon men framförallt vår hjärna. När vi tillber måste vi använda vår ande. Jesus bor i oss, men var i oss bor han? Han bor i vår ande. För att kunna göra något andligt arbete i huvudtaget så måste vi använda vår ande. En del människor använder sitt intellekt när de ska tjäna Gud. Andra använder känslorna för att tjäna Gud. Guds Ande bor i vår ande och det är självklart att använda sin ande vid utförandet av andligt arbete.

Om vi t.ex. har ett Bibelstudium och bara försöker förklara sanningen på ett intellektuellt sätt så har vi inte Andens tjänst. Vi behöver däremot den profetiska Anden som verkar genom oss. Om vi talar i anden så går det rakt in i människors hjärtan. Om vi kommer hit bara för att få Bibelkunskap så har vi inte förstått vad det handlar om. Jag försöker inte ge Bibelkunskap här, utan hellre ge andlig mat som kan få er att växa. Låt oss vara nyktra. Vi måste lära oss att tjäna Herren genom anden. Att tjäna Herren utan att använda anden är som att spela fotboll utan att använda fötterna. När vi profeterar så behöver vi definitivt använda anden. Att be i anden är något vi behöver lära oss. Smarta människor har ofta svårare att använda sin ande då de förlitar sig på sin intellekt.

2 Tim 1:3 säger att Paulus tjänade Herren med ett rent samvete. En del kristna lockar ungdomar till sina möten med världsliga medel. Med vad gagnar ett sådant arbete till? Vi borde inte frestas att satsa på kvantitet, utan kvalitet. I Timotesbrevet kan vi se att Församlingen hade börjat avfalla. De hade slutat vandra enligt deras samvete. Om vi vill att vår tro ska vara ren och växa så måste vi tänka på vad samvetet säger. Vi kanske känner att Herren manar oss om saker och ting som vi borde göra. Herren talar ofta dessa saker genom vårt samvete. Äldre människor har ofta ett bättre samvete för att de växte upp under en tid då det Svenska samhället var mycket mer Kristet. Om vi föraktar vårt samvete så kommer vi att haverera andligt sätt. Guds Ande måste fylla vår mäskliga ande. Hanna i Lukasevangeliet tjänade Herren genom bön och fasta i templet. Tänk på att det var bara Hanna och Ananias som förstod vem Jesus var. De andra Judarna som kanske gjorda många bra saker, missade vem Jesus var.

Om vi går till någon och berättar om Gud så tillber vi faktiskt Gud. I alla situationer som kommer i vår vardag så borde vi lära oss att vara ledd av Guds Ande i vår anden. Det normala är att ständigt vandra i anden. Att gå till möte är faktiskt att tjäna Herren. Den spontana konsekvensen av att vandra i anden är att vi längtar att komma tillsammans. (Rom 15:24) Varför ville Paulus komma tillsammans med de heliga i Rom? Det var för att kunna dela de andliga gåvorna med varandra. Det var också för att bli styrkt av varandras tro.
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén