Goda nyheter sedan 2002     Söndag 20 oktober 2019 kl 06:03Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Gröna Ängar - Romarbrevet del 21
Baum
Foto: Baum
Fågel på ängen
 1 5683 60 0
Marius Baum
Online 23:03 02/10 2011  Modifierad 00:27 06/10 2011

Undervisning  När Gud börjar hjälpa oss att växa andligt, så börjar han ta itu med vårt privatliv. Vanligtvis tycker vi inte om när någon inkräktar i vår egen värld. När vet vi att vi har blivit helgade? Det är när vi är beredd att följa Guds vilja, även om det inkräktar på vårt privatliv. Herren prövar oss genom människor och omständigheter. Han prövar oss hur vårt hjärta är, men hur vet vi om någon är kallad. Att tjäna Herren heltid börjar med att tjäna Herren i små saker...

Talare: Sungun Young Datum: 2003-05-28
Titel: ROMARBREVET ”Helgelse från Adam till Kristus” (sammandrag av talat budskap)
Bibelverser: Rom. 5:12-21; 1 Kor. 15:45, 47; Joh. 1:14, 16, 17; Rom. 7:11; 1 Kor. 15:56, 10; 2 Kor. 13:14; Gal. 2:20; 2 Kor. 12:7-9
En parfymflaskas funktion är att bli fylld och att innehålla parfym. Vi är som en tom parfymflaska som har hamnat på soptippen. Vi är inte bara tomma utan också trasiga. Allt som sker i vårt liv har syftet att göra oss hela. Det första steget i den organiska frälsningen är helgelsen. Kristi korsfästelse tar hand om vår positionella frälsning, vilket innebär att vi som syndare erhåller positionen som frälsta personer. Jesus Kristus var villig att betala för det med sitt eget liv på korset. Vi kan se detta i Rom. 5:10 när Paulus säger att vi ska bli frälsta. Han menar att vi å ena sidan är rättfärdiggjorda, men att vi är i behov av att fortfarande bli frälsta genom Herrens liv. Vi behöver bli frälst från all vår trasighet.
Vissa kristna tycker att de är okej som de är. De är nöjda med att vara rätt positionerad, men de ser inte att de är som en trasig flaska. En del kristna lever till och med värre än världsliga människor. De lever ett köttsligt liv. En del saknar också viljan, att vilja söka sig en förändring. Vi behöver be om Herrens barmhärtighet så att vårt tankesätt förändras, och att vi ser behovet av att bli ”mycket säkrare” frälsta (Rom 5:10). Vi behöver erfara mycket mer av Herrens liv. En del tror att det räcker med att erfara Gud som kraft, men de vet inte vad det innebär att erfara Kristus som liv.
I Guds ögon finns det bara två människor, gärningar och resultat. I Guds ögon finns det bara Adam och Kristus. Vem är Adam? Han är Guds skapelse och är skapad för att uttrycka Gud, och för att råda över jorden (1 Mos. 1:26). Vem är Kristus? Jesus Kristus är Gud själv som har blivit människa. Han är också en människa som är blandad med Gud. Innan Adam föll så var han en ren flaska, men ändå tom.
Nu när vi har insett att det bara finns Adam och Kristus, så kan vi fortsätta vidare. Adam blev obruklig inför Gud genom syndafallet, men Kristus kom och var 100 % bruklig inför Gud. Han är kvinnans säd som skulle krossa ormens huvud (1 Mos. 3:15). Vi måste uppskatta Jesus Kristus för att han är Guds Son, men på samma gång är han en Människoson. På grund av att han var en människa, så hade han också ett eget tycke och en egen smak. Som människa så ville han inte dö, men han valde att göra det på grund av Faderns vilja. Dag för dag var han 100 % för Guds vilja. Detta är Jesus Kristus.
Dessa två personer producerar två slags handlingar eller gärningar. Alla handlingar som begås av människor kommer från Adam. Adams specifika handling var att lämna livets träd och att äta av kunskapsträdet på gott och ont (1 Mos. 3:6). Detta ledde till sist till Adams död. Det är också därför som att all Adams avkomma på jorden måste dö (läs: hela den fallna mänskligheten). Vad är resultatet av Jesu liv? Genom sin lydnad förde han hopp till hela mänskligheten. Dessa två gärningar från Adam och Kristus producerar två resultat. Konsekvensen av Adams fall är synden. På grund av synden så är alla människor under döden. Döden härskar över alla människor, men genom Kristi lydnad på korset så har nåden kommit (Joh. 1:17). Nåden kan övervinna allt det som inte vi kan övervinna. Tack vare hans lydnad på korset så har många blivit rättfärdiga. När nåden härskar i vårt liv så leder det till evigt liv. Alla som är i Kristus kommer att göras levande. Dessa två resultat är två universella händelser.
Som vi har sagt är helgelsen det första steget i den organiska frälsningen. Vad är helgelsen? Det är i första hand att Gud separerar oss från allt annat som inte är Gud. Vi är som en flaska som har levt så länge på soptippen, så att vi har fått en konstig smak. När flaskan flyttats till Guds hus så har den fortfarande en konstig smak. De tycker fortfarande om smutsiga saker. De vill ha matrester och dynga, men Herren vill fylla på med sin himmelska parfym i flaskan. Påfyllningen reparerar flaskan, och bara en droppe gör faktiskt skillnad. Denna parfym kallar Bibeln för smörjelsen (1 Joh. 2:27). Ibland kan vi uppleva smörjelsen när vi är på möte. Om vi bara upplever kunskap när vi samlas, så är det inte värt mycket. Vi måste uppleva smörjelsen för den helar oss. Den smörjelsen helar oss och den separerar oss från allting som inte är av Gud. För en del så är Församlingen bara en av flera aktiviteter som vi gör, men den borde istället bli ett med vårt liv.
När Gud börjar hjälpa oss att växa andligt, så börjar han ta itu med vårt privatliv. Vanligtvis tycker vi inte om när någon inkräktar i vår egen värld. När vet vi att vi har blivit helgade? Det är när vi är beredd att följa Guds vilja, även om det inkräktar på vårt privatliv. Herren prövar oss genom människor och omständigheter. Han prövar oss hur vårt hjärta är, men hur vet vi om någon är kallad. Att tjäna Herren heltid börjar med att tjäna Herren i små saker. Om vi tycker att detta är meningsfullt så har vi kommit en bit på väg. Praktisk handling visar ofta var vi är. Helgelsens mål är att Församlingen och tjänandet av Församlingen inte blir en aktivitet utan vår levnad. Helgelsen separerar oss från alla andra aktiviteter, till att tjäna Gud. Att tjäna Herren ger den största glädjen! Amen

Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén