Goda nyheter sedan 2002     Söndag 20 oktober 2019 kl 06:55Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Gröna Ängar - Romarbrevet del 22
MB
Foto: MB
Älg på ängen
 1 5052 36 0
Marius Baum
Online 23:10 29/10 2011  Modifierad 13:35 02/11 2011

Undervisning  Idag finns det på jorden över 6 miljarder människor, men i Guds ögon finns det endast två människor. Dessa två är Adam och Kristus. I traditionell kristen undervisning likställs alla människor med den skillnaden att några är förlåtna och några inte. Men jag skulle vilja säga, att det är en väsentligt större skillnad mellan dessa två. Den senare har Guds liv i sig och den första har inte det. Den första har till och med Satans liv i sig...

Talare: Sungun Young Datum: 2003-06-11
Titel: ROMARBREVET 5 ”Helgelsen” (sammandrag av talat budskap)
Vi har täckt de tre första sektionerna i Romarbrevet. Den första var Guds evangelium som en introduktion, Rom. 1:1-17. Sedan presenterar Paulus Guds fördömelse av mänskligheten, Rom. 1:18-3:20. Den tredje delen handlar om vår rättfärdiggörelse, Rom. 3:21-5:11. Vi har talat om att vi har blivit positionellt frälsta, dvs. att vi har blivit rättfärdiggjorda, och på grund av utgjutandet av Jesu Kristi blod kommer vi aldrig att bli fördömda igen.
Efter dessa tre sektioner börjar Paulus tala om helgelsen. För att kunna förstå helgelseprocessen är det några saker vi först måste förstå. Vi måste förstå betydelsen av Adam och Kristus. Vår uppenbarelse om Adam och Kristus påverkar vår helgelse. Vi är bekanta med dessa två personer, men vi kanske inte vet vad dessa två personer står för.
Idag finns det på jorden över 6 miljarder människor, men i Guds ögon finns det endast två människor. Dessa två är Adam och Kristus. I traditionell kristen undervisning likställs alla människor med den skillnaden att där några är förlåtna och några inte. Men jag skulle vilja säga, att det är en väsentligt större skillnad mellan dessa två. Den senare har Guds liv i sig och den första har inte det. Den första har till och med Satans liv i sig. En troende människa är ”genetiskt” annorlunda. Det finns alltså två grupper av människor idag. Den ena tillhör Gud och den andra tillhör Satan. Dessa två kan inte blandas tillsammans. I människors ögon är det ingen större skillnad mellan dessa två grupper, men i Guds ögon är det en ofantlig skillnad.
Enligt forskningsresultat så påverkas våra gener av vad vi gör, och vilken omgivning vi är i. Adam och Kristus representerar två helt olika arvsanlag. Den som har Kristi arvsanlag har en tendens att gå uppåt, medan de som har Adams arvsanlag går nedåt. Alla människor som bor på jorden har Adams arvsanlag. Men när Jesus kom, så kom han med ett gudomligt arvsanlag. På den förste Adams (Adam) sida finns det bara minus, medan på den siste Adams (Kristus) sida finns det bara plus. Vilken sida vill du vara på?
Adam var skapad av Gud men han hade inte Guds liv i sig. Det skulle han ha fått om han hade ätit av livets träd! (1 Mos. 2:16-17). Genom att Adam åt av kunskapens träd på gott och ont, så kom faktiskt Satans ”gener” in i honom. Synden är ett levande sataniskt element. På grund av synden så går vi ofta emot Gud. Gud dömer all synd. Vi tar ofta lätt på vår synd, men vi måste förstå att varje gång synden kommer ut, så dömer Gud den. Domen leder till fördömelse. Summan av synden och domen är till sist döden. Människors liv är egentligen död, även om de verkar vara glada över t.ex. sin semester, sitt jobb, familj. Adams arv är bara död, så därför borde vi hata Adams liv.
Men det finns också en annan Adam! Den siste Adam som är Jesus Kristus (1 Kor 15:45). Halleluja! Jesus är en människa med Gud i sig. Adam var endast en människa, utan Gud i sig. Jesus hade alltså både mänskliga och gudomliga gener. Adam föll genom frestelsen av att äta av kunskapens träd. Men Jesus Kristus kunde motstå alla frestelser (Matt. 4; Luk. 4). Han var lydig ända till döden. Denna lydnad kallas en rättfärdig handling. När vi är i Adam har synden övertag i oss, men när vi är på Jesu Kristi sida så har nåden välde, och den äter upp döden i oss. Antikroppar "äter upp" bakterierna.
Genom Kristus har vi också blivit rättfärdiga, vi har tagit emot det som en gåva. Genom att inse vem vi tillhör, så kan vi uppleva allt det som finns hos Kristus. Vi måste ha en känsla när vi inte upplever liv, så att vi kan vända oss till Jesus Kristus och uppleva liv. Livet kommer att sluka upp döden allt mera. Allt det som Jesus har och är, har blivit givet till oss. Vem vill ni leva med, Adam eller Kristus? Här kommer en jämförelse mellan dessa två enligt Romarbrevet:
i Adam finns:       i Kristus finns:
Överträdelse       Lydnad
Synd                    Nåd
Dom                    Rättfärdighetens gåva
Fördömelse         Rättfärdiggörelse
Död                     Liv

Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén