Goda nyheter sedan 2002     Tisdag 19 februari 2019 kl 16:41Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Missa målet med politisk korrekthet
Linus
 1 20241 422 1
Linus Mickelsson
Online 22:59 25/07 2016  Modifierad 23:09 25/07 2016

Allmänt  En sätt att närma sig sin publik utan att bli förkastad är att dölja obekväma sanningar för publiken eller att omdefiniera sanningen så att den låter som sammanhanget vill ha det. Vilka är nackdelarna med metoden?

Politisk korrekthet handlar om att undvika att stöta sig med någon eller såra någon. För kärleksfulla kristna kan det låta det som en självklar livsinställning. Risken är att man tystar sanningen för att bli accepterad.

Jesus presenterade sig bland annat som vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utan genom honom (Joh 14:6). Det här är bara en av många saker som Jesus sade som orsakade förargelse hos åhörarna.

I ett skede när Jesus talade om att han är livets bröd (Joh 6:26-71) blev till och med många av hans egna följeslagare så arga så de sade "Vem står ut att höra den?". Då svarade Jesus "Tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut! Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte.".

Många av hans lärjungar slutade vandra med honom när de hörde det. Då sade Jesus till de tolv: "Inte tänker ni väl också gå?" Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds Helige."

Jesus talade alltså också till sina egna på ett sådant sätt att han kunde skilja de som inte trodde på honom. Åtminståne i det sammanhanget var det uppenbarligen bättre att säga som det var och låta de som inte mera ville vara med än att anpassa budskapet så att det passar allas öron.

Paulus talar också om att talet om korset är dårskap för världen. Idag kanske någon är stött på att egna gärningar inte hjälper till att få evigt liv, andra är stötta för att någon påstår att det finns synd i världen. Någon är stött på att de måste avsäga sig sin tradition eller sin tillit på rådande livsåskådning för att få evigt liv.

Se­dan kal­la­de han till sig både lärjung­ar­na och fol­ket och sa­de: ”Om någon vill gå i mi­na spår måste han förne­ka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mis­ta det, men den som mis­ter sitt liv för min och evan­ge­li­ets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att vin­na he­la värl­den om hon får be­ta­la med sitt liv? Med vad skall hon köpa till­ba­ka sitt liv? Den som skäms för mig och mi­na ord i det­ta trolösa och syn­di­ga släkte, ho­nom skall också Människo­so­nen skämmas för när han kom­mer i sin fa­ders härlig­het med de he­li­ga äng­lar­na.” (Mark 8:34-)

Vi behöver inte ta det trolösa släktet så seriöst och inte ha så stor respekt för ateistiska humanistteorier, vi kan istället följa Jesus och få ett fullt liv, både på jorden och efteråt.


Peter Kujala
11:46 26.7.2016


Sant så Linus! Jesus sade "Sanningen sätter fri", d v s Guds Ords sanning. Världens människor får inte frälsning och hjälp av att få mera av "världen"...Jag läste 4 år på Universitet, humaniora, och jag förstod omedelbart att det handlar om två helt olika riken, såsom Bibeln säger "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike”. De ateistiska lärorna är tomhet medans Kristi lära och Guds Ord är "liv och läkedom" och sanning som sätter fri. Evangeliet Är Guds kraft till frälsning som Ordet säger. När väl Sanningen har gett människan insikt och uppenbarelse som leder till omvändelse och frälsning så har den troende två riken att förhålla sig till, det finns ingen väg tillbaka till "mörkrets välde" om denne troende vill bevaras i Kristus. Särskilt två Skriftställen beskriver detta väldigt tydligt, läs gärna: 2 Kor.6:14-16 och 1 Kor.10:14-22...Ja, står ju överallt om detta, när du väl är i läsartagen så 2 Petr.2:1-22, särskilt sista verserna är talande...Var välsignade kära syskon där på andra sidan pölen (Bottenhavet) :)
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam
Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén