DEV

Alla bilar på vänstra sidan om vägen är felparkerade, utom en. Den har invalidparkeringsbricka.

Parkeringsförbudszon obekant för många

ESBO.

Det må vara lättja, inte avsikten att vara så tydlig som möjligt, som ligger bakom trafikmärket för parkeringsförbudszon. Filipsgatan i Esbo, brevid sportplanet, står som scen för många parkeringsböter, speciellt under turneringar.

Alla felparkerade bilar är på den sidan som inte skylten för parkeringsförbudszon är, av det kan man kanske dra slutsatsen att de kollar början av gränden och inte ser någon parkeringsskylt och därför tror det är fri parkering. Men det är det alltså inte. Innan de kört in på vägen har de åkt förbi zon-förbudet.

- Hade vägverket velat göra det tydligare, hade de markerat båda riktningarna med parkeringsförbud istället för en zon-skylt, konstaterade mannen på gatan.