Ett försvar för den ursprungliga "frikyrkliga väckelsekristendomen".

"Varje Vindkast i Läran"

ALLMÄNT.

”Världen Idag”, den kristna tidningen publicerade min artikel "Varje Vindkast i Läran"!

Du kan zooma in fotot vid behov, och läsa artikeln. "Världen Idag" redigerade den bra, duktiga är de i redaktionen, dock så kom inte ett för sammanhanget viktigt Bibelställe med, nämligen: "För om någon kommer och predikar en Annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en Främmande ande eller ett Annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna" (2 Kor.11:4)...Jer.6:16 belyser också detta tema väl: "Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar. Men de svarade: Vi vill inte vandra på den"...Som ett olycksaligt 2600 år gammalt eko hörs idag från en i stora delar avfällig nordisk kristenhet samma som på Jeremias tid "Vi vill inte vandra på den"...Men, det finns alltid en "kvarleva", en bevarad rest som alltjämnt står fasta i den äkta tron: "Men jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte böjt knä för Baal och inte gett honom hyllningskyss" (1 Kung.19:18)...Nu så bor det ju 25 mille i våra nordiska länder, så det borde väl vara fler än 7000 som fortfarande vill tro på klassisk eller ursprunglig "frikyrklig väckelsekristendom", den ursprungliga kristna tron. Här artikeln, fotot som du kan klicka in på och läsa, var välsignad :)