Vittna om Jesus, ge ut Evangeliet!

ALLMÄNT. Det sista Jesus sa innan sin hemfärd till Himlen var Missionsbefallningen, Jesu missionsbefallning som det står om i särskilt Mark. 16 och Matt. 28.

Denna befallning var till oss alla troende Jesu efterföljare och lärjungar, det var liksom Huvuduppgiften som vår Herre gav oss. Apg 1:8 bekräftar denna stora uppgift då Jesus säger att vi ska vara Vittnen i den Helige Andes kraft, vi kan väl läsa Apg.1:8: ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”. Det stod ”ända till jordens yttersta gräns”, vilket tydligt visar att Uppdraget måste gälla Alla troende i Alla tider.

Läs gärna fortsättningen på detta inlägg som heter ”Lyd Gud och Hans Ord – Vittna om Jesus, ge ut Evangeliet!”, här en länk till min blogg, var välsignad:

Lyd Gud och Hans Ord - Vittna om Jesus, ge ut Evangeliet!