DEV

Film om bristfälliga människor som sprider evangelium

FILM.

Filmen Jesus Revolution går på biografer i Finland som bäst. När Mickelsson.net på torsdagen såg en föreställning ekade den fullsatta salen med applåder medan sluttexten rullade.

Efter filmen var många var synbarligen tårögda och berörda och flera positiva kommentarer kunde höras.

Filmen handlade om en del av hippirörelsen som kallades Jesus Revolution, hur knarkande sexuellt frigjorda personer istället vände sig till Gud för att få frid. De lät sig döpas i skaror.

Filmen är baserad på en självbiografi av Greg Laurie, så händelserna beskriver filmens huvudpersons version. Andra viktiga roller i filmen var pastorn Chuck Smith och Lonnie Frisbee.

Lonnie Frisbees dåvarande fru Connie finns också med i filmen. Hon berättade i en intervju publicerad i godreports.com, efter att filmen släppts i USA, att det var märkligt att hon inte hade blivit kontaktad om filmen. Hon säger att 90% av filmen stämmer inte, att man velat ge en förskönad bild av trasiga människor. Connie sade att trots att Lonnie dragit stora skaror till församlingen och också predikade så fick han inte någon ersättning, något som hon beskriver som en desperat situation. Hon sade också att deras äktenskap kanske hade kunna räddats om deras frågan efter äktenskapsrådgivning hade tagits på allvar. Istället hade Chuck svarat att viktigaste var att föra människor till Gud. "Under tiden när Jesus Revolution exploderade hade vi ingen tid med varandra, det var hårt arbete 24h per dag", berättade Conny.

Connie tycker också att filmen tar äran för en väckelse som redan pågick innan Lonnie träffade Chuck, som i filmen presenterades som started. "Gud hällde sin Ande över oss och vart vi än gick blev människor frästa som popcorn poppar. Många försöker ta äran åt sig, det är skrattretande", berättar hon vidare. Till slut rekommenderar hon att se filmen trots allt.

Lonnie avföll och hade en period med droger innan han dog i AIDS. Före hans död gav han ut en självbiografi där han berättar att hans tillstånd är en konsekvens av hans synder och att han inte levde livsstilen och han uttryckte ånger för sina felsteg.

Jesus Revolution levde vidare genom en våg av kristen musik och många församlingar.


Här finns flera detaljer om filmens verklighetsgrund:

https://www.historyvshollywood.com/reelfaces/jesus-revolution/

https://www.godreports.com/2023/03/connie-frisbees-surprising-reaction-to-jesus-revolution-movie/