DEV

Casper Wallén, församlingens ordförande

Pingstförsamlingen i Helsingfors blir del av samfundet Pingstkyrkan i Finland

FILADELFIAHELSINGFORS.

Igår röstade medlemmar till Filadelfiaförsamlingen att ge styrelsen befogenheter att framskrida processen att gå med i Pingstkyrkan i Finland.

Det betyder att samfundet Finlandssvenska pingst kommer att upplösas. Samfundet har fungerat främst som bas för ackrediteringen av vigselrätt för pastorerna Johan Forsbäck och Kenneth Grönroos. Ursprungligen var avsikten med samfundet att finlandssvenska församlingar skulle gå med i den, men istället blev det den nationella Pingstkyrkan i Finland som också inkluderar svenskspråkiga församlingar som vill vara med.

Även Pingstförsamlingen i Helsingfors r.f. kommer att upphöra och egendomen överförs till samfunds lokalförsamling tillhörande Pingstkyrkan i Finland. Tidigare medlemmar kommer att behöva göra en ansökan. Man kan inte höra till flera samfund samtidigt.

Medlemmar röstade igenom besluten för föreningsmötet respektive samfundsmötet enhelligt. Tidigare under hösten hade informationstillfälle hållits.

Mötet hölls i caféutrymmet och det bjöds sockerbullar med kaffe och te
En kort föredragningslista