DEV

Snöchock prövar tålmodet

KOLUMN.

Idag har Esbo blivit täckt med nästan tio centimeter snö och många har igen med tungt hjärta påmints över hur långa vintrarna kan vara i Norden.

Att det är karaktärsdanande med motgångar visste Salomo i Predikaren: "Bättre är grämelse än löje, ty av det som gör ansiktet sorgset far hjärtat väl." Självkontroll är en nyckel till ett ordnat liv, såsom marshmallowtestet visade.

Lyckligtvis finns det en annan utväg än ständiga motgångar och nederlag. Salomos pappa, David skrev i Psaltaren 30:11-12: "Du vände min klagan till dans åt mig, du löste mina säckkläder och klädde mig i glädje, så att min själ sjunger lovsånger till dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.".