Goda nyheter sedan 2002     Måndag 21 januari 2019 kl 03:06Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Samaria-missionens dröm
Lite prylarna som snickrats på Samaria
Linus
 1 1237 15 12
Linus Mickelsson
Online 09:05 07/10 2004  Modifierad 08:17 17/07 2010

Old articles  Samaria-missionen var Borgå Filadelfias svar på den ökade alkoholismen som kom med industrin i Sköldvik i slutet av 60-talet.

Bakom beslutet fanns entusiasterna Nils Salo, Christer Engström och Stig Bäcklund.

Bakom entusiasterna fanns Jakob 2, verserna 15-17: Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

Krister Lindberg kom några år senare med i bilden för att år 1985 första gången få lön för sin verksamhetsledarinsats efter 14 år. Detta efter att han slutat som anställd på Neste.

Den ekonomiska tryggheten var inte självklar: Dottern Sara 10 år frågade om hon alls skulle få julklappar mera.

Idag får 30 personer lön av Samaria, lika många i Estland. Till skillnad från många skandalomsusade välgörenhetsorganisationer redovisar Samaria för samvetsgranna rimliga ersättningar.

- Kristers lön, t ex, är bara en liten del av den den skulle ha varit på Neste, förklarar Kate.

Kommunerna står för en stor del av vårdkostnaderna.

Att Samaria har fått full förtroende från omgivningen kunde noteras för något år sedan då Krister titulerades Socialråd.

Krister ser en stor förtjänst i att kunna samarbeta med sin fru:
- Att stå tillsammans i ett gemensamt uppdrag är en styrka fast vår styrka finns i Herren, förklarar Krister.

Var med och stöd och läs mera på www.samaria.fi


nej
12:03 12.10.2004


Menar inte alls att Samaria skulle ha något att dölja.
Men inte heller något isåfall att förlora på en saklig redovisning. I denna skall ingå åtminstone följande:
Hur många arbetar gratis.
Vilket är styrelsens arvode.
Vilken är verksamhetetschefens totala årliga lön samt övriga förmåner.
Hur stor andel av de totala kostnaderna ligger utanför produktionen, dvs kostnader för byråkrati och annat.
Och liknande saker.
Vet att man kommer att lusgranska finlandssvenska ideellla organisationer inom kort emedan det i andra EU-länder har varit massiva skandaler på detta område.
Ber varje dag för Samaria och för alla som arbetar där.
Men tycker att saker och ting skall vara öppna och ärliga.
linus
09:57 12.10.2004


Tack Ragnhild att du underströk att man fortsättningsvis kan ha förtroende för våra syskon i Samaria. :)
Ragnhild
09:50 12.10.2004


Det har varit tal om att ha någon redovisning i Räddningsarken, men den utkommer ju 4 gånger i året och första numret före årsmötet. Att ha på hemsidan vore en ide. Det kan diskuteras på budgetmötet nu i november. Till länsstyrelsen redovisas årligen.
linus
08:48 12.10.2004


Jag skulle söka på webben, men varför inte på tidningen också!
Ragnhild
08:15 12.10.2004


Noggrannare redovisning än Samaria kan man knappast ha. Det har jag kunnat konstatera på års- och budgetmöten jag varit med om. Verksamhetsberättelse och redovisniung för varje kostnadsställe delas ut och gås igenom. En av revisorerna är CGR-revisor. Kostnaderna hålls nere på grund av att många jobbar utan lön. "Uppdrag granskning" skulle inte hitta något negativt här. På vilket sätt borde man då visa siffor offentligt?
linus
16:24 11.10.2004


Missnöje brukar väl oftare riktas mot dem som gör saker än dem som inte gör något alls?
nej
15:49 11.10.2004


Några saker till. Det finns skandaler inom detta område.
Tex att omkostnaderna för verksamheten är oproportionerligt dyra.
Tex att en liten krets är oproportionerligt dyr.
Tex att verksamhetsledarens arvode är oproportionerligt högt om man jämför med en likadan annan organisation i samhället.
Och många andra saker. Mätbara parametrar som visar att medelhanteringen i organisationen är felaktig.
Men har inte sagt att detta skulle vara fallet i Samaria.
Men det må tillställas att är litet 'trött' på den ständiga rosenröda propagandan runt Samaria.
linus
15:43 11.10.2004


Ja, det stämmer, vi som känner vännerna vet ju, men också obekanta vill ju kunna tryggt donera medel och därför är det ju bra att hålla allting offentligt.
nej
15:43 11.10.2004


En sista sak. Vet att det är på gång en liknande reportageserie som 'uppdrag Granskning' i Sverige där man granskar 'frivilliga' organisationers ekonomi. Där man tex går på djupet med löner och arvoden versus insamlade medel och tex hur stor del går till byråkrati och hur stor del går till den egentliga verksamheten. Och att man via skattemyndigheten reder ut vad var och förtjänar i slutändan på sitt engagemang. Men Samaria har nog rent mjöl i påsen, men ändå bör sådanthär öppet redovisas.
Gud välsigne Samaria.
linus
15:35 11.10.2004


Jag har inte sett det heller, men det är knappast svårt att få tag på en. Har "nej" kollat med Kate redan?
nej
15:35 11.10.2004


En sak till. Om nu organisationen drivs med till stor del kommunala medel så är det viktigt att man har någonslags uppföljningsstatistik som man kan uppvisa.
Statistik alltså. Inte muntlig text från en kyrkotalarstol.
Mao; på ett matematiskt exakt sätt beskriva hur det går för klientelet i det långa loppet.
Och hur effektivt Samaria är i rehabiliteringen av sina klienter.
Sådan statistik har heller aldrig synts till.
nej
15:31 11.10.2004


Har aldrig sett en enda redovisning över löner och ersättningar i Samaria.
Och det har otvivelaktigt litet förbryllat.
Kan man visa upp en sådan redovisning:
1. insamlade medel versus löner och ersättningar.
2. en översikt över exakt hur de insamlade medlena använts.
3. allt detta som en tabell som inkluderar de senaste tio åren.
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam
Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén