Goda nyheter sedan 2002     Torsdag 9 juli 2020 kl 07:12Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > De gröna vill separera staten från kyrkan
 0 5084 32 32
Niklas Andersson
Online 14:50 29/05 2006  Modifierad 03:58 17/08 2010

Old articles  Gröna förbundet vill att banden mellan Lutherska, Ortodoxa kyrkan i Finland och staten ska klippas av. Det beslöt man med rösterna 117 – 84 i det program som presenterades på partimötet 28.5.2006.

Eftersom beslutet delade partiet kommer man inte att genast börja arbeta för att verkställa målsättningen, säger Tarja Cronberg, partiets ordförande. Partiet vill också införa en selektiv värnplikt. I den frågan har partiet prutat på sin tidigare målsättning om frivillig värnplikt.


JS
17:26 1.6.2006


Nåja, pengar är inte alltid till välsignelse. Som en trogen medlem av lutherska kyrkan måste jag säga att det stundom irriterar mig att det inom nämnda samfund påfallande ofta tycks satsas mera på dyra skrytbyggen än på att försöka nå ut till folket. (Men på restaureringen av Borgå domkyrka tycker jag naturligtvis att vi skall satsa alla behövliga medel.) Sedan finns det ju förstås andra tvistefrågor också, men dem skall vi inte gå in på här.
Thomas
20:58 30.5.2006


Hittills verkar det som om Gud låtit människorna finansiera sina kyrkor helt själva.Så kommer det enligt min övertygelse att förbli.
Moi
20:31 30.5.2006


Kyrkor som växer brukar inte få statsstöd. Där finns brinnande hängivna människor istället. Jag är övertygad om att när vi blir tvungna att förlita oss på Gud så kommer det att hända saker. Det var intressant att diskuttera med dig... synd att det är över ;)
Thomas
18:25 30.5.2006


Jag har aldrig sagt att jag själv är fördomsfri, ingen är helt fri från fördomar. Om jag har fel; förklara då varför förslaget att staten ska skiljas från kyrkan INTE kommer att leda till, eller är ett symptom på, avkristning. Berätta vad det är för fel på vår statskyrka. Ge mig en vettig förklaring så lovar jag att hålla käft.

Vi som påstår att vi är ekumeniska borde väl stöda de olika kyrkornas verksamhet. Att skilja stat och kyrka åt kan ses som ett försvagande av den Lutherska kyrkan. Vem skulle ha nytta av det?

Om staten skiljs från kyrkan kommer kristendomens ställning definitivt inte att stärkas i vårt land. Den kommer sakta att försvagas.
Moi
17:40 30.5.2006


Thomas... jag kan inte hålla med om ditt argument att frikyrkliga vill att kyrkan ska skiljas från staten pga att de vill få mer folk till sina egna församlingar. Det låter som om du har fördomar så att det gungar om det. Själv är jag för eukumenik så att det stinker om det och jag är ganska säker på att det skulle vara lättare att eftersträva det om staten finns med i bilden. Att resurserna skulle ta slut tror jag inte... och om så är fallet så är det väl ännu större orsak att lossa på banden, för då är man ju sjukligt beroende.
Oskar
16:10 30.5.2006


Thomas, jag tror vi båda har rätt. Wikipedia nämner reformationen som starten på religionsfriheten, men att den inte tog fart förrän under upplysningen (efter snabb läsning)http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_...

Någon mer kompetent får gärna infoga något.

Min poäng var närmast att det finns både en kristen "religiös tolerans" och en humanistisk "religionsfrihet", och att det inte är samma sak, trots att de är liknande.
annika f
14:49 30.5.2006


I de kretsar där jag har rört mig har jag aldrig stött på sådana fördomar som Tomas nämner. Jag tycker att det är jättetråkigt att det är på det viset. Förekommer dessa fördomar i alla åldersgrupper också? Jag kan tänka mig att det bland äldre människor är mera allmänt men bland ungdomar har jag själv aldrig märkt detta.

Att motivera den där kyrka-stat-separationen med religionsfrihet tycker jag verkar lite luddigt. Även i det system som finns nu är det ju fritt fram att skriva ut sig ur kyrkan. Ingen tvingas ju att höra någonstans.
Thomas
14:43 30.5.2006


Religionsfrihetsidealet har mig veterligen sitt ursprung i upplysningen på 1700-t. Den har nog inget med Martin Luther att göra. Upplysningen i sin tur hade sitt ursprung i England, men vidareutvecklades i det katolska Frankrike. Jag vet inte om Rousseau, Montesquieu, Voltaire och Diderot hade något gemensamt med Martin Luther.

Det vet jag att i Sverige, som på 1500-t antog Lutherdomen som statsreligion, förtrycktes avvikande åsikter. Än en gång får Sverige tjäna som exempel. Det ska nämnas att det var annorlunda i de tyska furstendömen där katoliker och protestanter blev tvungna att försöka leva tillsammans: Där tändes gnistan till trettioåriga kriget.
Pluppen
14:16 30.5.2006


Kommentar till "Ond": bättre att samhället avkristnas eller att kyrkan avkristnas?
Oskar
14:13 30.5.2006


Religionsfrihetslagen utvecklas mer och mer till att vara lagen om frihet från religion...

Kan inte någon Lutheran berätta vad Filip Melanchton, John Locke och varför inte självaste Martin Luther skulle ha sagt över en sådan utveckling medan de tvinnar på i sina gravar? Så vitt jag vet har religionsfriheten sin uppkomst i reformationen och baserar sig på att varje individ själv måste tro för att bli frälst => Vi måste tolerera att någon inte tror.

De här nya humanistiska religionsfrihetslagarna är väl sedan inte baserat på något annat än upplyst enfald.
Niklas
13:20 30.5.2006


Motiveringen till ställningstagandet är religionsfriheten, att alla ska ha rätt att fritt välja religion. Bra i sig med frihet, men därmed kräver man att i det fria samhället bör också statens förhållande till olika religioner vara lika så att inte diskriminering uppstår. De gröna vill också ändra äktenskapslagen, så att man inte mer ska anteckna/bry sig om makarnas kön och att barn idag kan ha möjlighet till fler föräldrar än två osv, osv. Allt detta för att var och en ska själva få bestämma hur man t.ex. vill uppfatta begreppet familj. Ringar illa i mina öron, men så är jag ju inte grön heller. Att erbjuda alternativ kallas demokrati.
Niklas
13:20 30.5.2006


Motiveringen till ställningstagandet är religionsfriheten, att alla ska ha rätt att fritt välja religion. Bra i sig med frihet, men därmed kräver man att i det fria samhället bör också statens förhållande till olika religioner vara lika så att inte diskriminering uppstår. De gröna vill också ändra äktenskapslagen, så att man inte mer ska anteckna/bry sig om makarnas kön och att barn idag kan ha möjlighet till fler föräldrar än två osv, osv. Allt detta för att var och en ska själva få bestämma hur man t.ex. vill uppfatta begreppet familj. Ringar illa i mina öron, men så är jag ju inte grön heller. Att erbjuda alternativ kallas demokrati.
Christa
13:03 30.5.2006


Bra sagt, Thomas.
Thomas
12:24 30.5.2006


Kära Annika,jag kan inte grunda en teori om eventuella framtida utvecklingar på basen av påståendet "jag har hört att vissa tycker.." eller "jag tycker".Jag tror mig veta vad de flesta tycker eller jag gissar vad de flesta kommer att tycka.

Och jag vet att ett stort antal lutheraner har många fördomar mot frikyrkliga och att många frikyrkliga har fördomar mot lutheraner.Jag har haft olyckan att konfronteras med båda sorternas fördomar.

En fördom är t.ex. att vissa tror att staten sitter och dikterar vad Lutherska kyrkan ska tycka och tänka.

Personligen bekänner jag mig dock inte helt till det scenario jag ställde upp.

Det irriterar mig att ingen egentligen har angett sina orsaker att vara för förslaget att staten ska skiljas från kyrkan.Jag ser inga fördelar med det och jag vill hoppas ingen stöder förslaget av ren illvilja.
Jakob Wikström
10:14 30.5.2006


Jag är också frikyrklig och tycker det är en riktigt bra idé att kyrka och stat skiljs åt.
annika f
08:47 30.5.2006


What!? Alltså, vad är det som är självklart med att frikyrkliga vill att kyrkan ska separeras från staten??? Jag är frikyrklig och tycker verkligen att det låter som en riktigt dålig idé. Jag tycker inte att det spelar någon roll om man är lutheran eller frikyrklig det är ju samma Gud.

Dessutom gillar jag inte att folk "bestämmer" var jag har för åsikt om saker och ting genom att skriva påståenden i stil med: frikyrkliga tycker... Kan ni inte skriva "jag tycker" eller "jag har hört att vissa tycker" eller något liknande.
Thomas
21:58 29.5.2006


Tyvärr behövs det pengar för att vara effektiv.Jag vet inte om det är bättre att ha ett stort antal ineffektiva frikyrkor än en stor effektiv kyrka som riskerar att bli maktgirig.

Sist och slutligen riskerar alla kyrkor att bli giriga i kampen om att vinna själar..
Moi
21:37 29.5.2006


Det ska vi tacka Honom för... rikedom är farligt i sådana sammanhang. Det kan leda till maktbegär och vidare till splittring o.s.v. (som de senaste 2000 åren)
Thomas
21:02 29.5.2006


Gud äger mer än finska staten, det är sant.Tydligen har Han bara inte velat ge alltför stora medel åt frikyrkorna eftersom frikyrkornas resurser är mer begränsade än statskyrkans.
Moi
20:44 29.5.2006


Nu tror jag ju att Gud äger mer än Finska staten... så varför inte fråga honom. O bara för att folk stridit behöver man ju inte fortsätta.
Thomas
20:32 29.5.2006


Ursäkta ett litet fel som jag gjorde i mitt föregående påstående.Jag borde ha sagt att det finns och har funnits många olika kyrkor som stridit mot varandra i tvåtusen år.
Thomas
20:15 29.5.2006


Svar på föregående inlägg:
Mindre resurser =>minskad verksamhet

Och det finns många kyrkor som stridit mot varandra i tusen år.
Moi
20:12 29.5.2006


Thomas... hur i hela världen skulle kyrkan påverka mindre bara för att den inte är statlig??? Jag är övertygat om att det är tvärtom. Och sen finns det ju bara en kyrka så att skilja på olika kristna kyrkor är bara löjligt
Mathias
19:59 29.5.2006


Om kvinnlig värnplikt: Svensk Ungdom beslöt på sin kongress för några veckor sedan att jobba för selektiv värnplikt för både män och kvinnor (i jämställdhetens namn). Så idén bubblar nog där ute.
Niklas
18:56 29.5.2006


Jag tycker definitiv inte att banden skall klippas. Jag skulle hellre utveckla ett större ekumeniskt samarbete mot staten och arbeta för att jämnställa den
lutherska, ortodoxa och frikyrkornas förhållande till staten. Åsikter om detta?
Thomas
18:33 29.5.2006


Det är väl självklart att de frikyrkliga vill att banden mellan kyrka och stat ska klippas av. När det sker kommer Lutherska kyrkans maktbas att minskas drastiskt och Lutherska kyrkan kommer inte längre att kunna påverka lika mycket i samhället.

Det innebär i längden att antalet kristna i samhället kommer att minska. Kunskapen om kristendomen kommer att minska och det blir svårare att omvända folk till kristendomen. Den Lutherska kyrkan kommer att påverkas av den tilltagande sekulariseringen och bli mer liberal vilket leder till dess medlemsantal minskar ytterligare.

Det i sin tur leder till att de få kristna som blir kvar kommer att söka sig till frikyrkorna.Det är exakt vad de frikyrkliga vill åstadkomma genom att skilja den Lutherska kyrkan från staten. Antalet troende kommer att minska, men antalet frikyrkliga kommer att öka. Som du säger min onde vän så kommer avkristningsscenariot i Sverige att upprepas.

”Den enes död den andres bröd”.

Men det är bara högtflygande spekulation...
Jonas
18:31 29.5.2006


*host* :D Kanske det är kyrkan som separeras från staten, inte tvärtom... ;)
Ond
17:52 29.5.2006


Om staten skiljs från kyrkan är det ett tecken på att samhället avkristnas.Jag vill inte att samhället ska avkristnas, då kommer statens och kyrkornas strävanden för eller senare att kollidera.

Se på Sverige och betrakta det som ett avskräckande exempel!!!
Moi
17:42 29.5.2006


Det är bra att banden klipps så kanske kyrkan mera börjar lyssna på vad Gud har att säga än vad staten har att säga...
Christoffer
16:40 29.5.2006


Värnplikt är väl frivilligt för kvinnor o jag antar att det anses att det räcker bra här. I Israel räcker det inte med att bara männen går i armén o därför finns där kvinnlig värnplikt. Ärligt talat är jag inte för kvinnlig värnplikt. Skillnader ska finnas, tycker jag, mellan könen.
Undraren
16:03 29.5.2006


Heja gröna! Ju fortare banden klipps det bättre.
Ad G
15:08 29.5.2006


Nån som vet, har nån, seriöst eller inte, föreslagit - i jämlikhetens namn - kvinnlig värnplikt?
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén