Goda nyheter sedan 2002     Tisdag 19 januari 2021 kl 22:41Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Jättefin fiilis på gemensam frikyrkokonferens i Borgå
Elna med kör (Foto: Krister Lindberg)
 1 4891 38 38
Kate Lindberg (kateATsamaria.fi)
Online 12:30 16/06 2005  Modifierad 19:37 14/08 2010

Old articles  Under temat Enhet och mångfald – Gud mitt i livet samlades de svenskspråkiga frikyrkoförsamlingarna för andra gången i historien till en gemensam konferens 8-12 juni 2005.

Förra gången var för fem år sedan i Vasa. Konferensen anordnades av frikyrkornas gemensamma organ Frikyrklig samverkan rf vars medlemmar är Adventkyrkan, Baptistmissionen, Fria Missionsförbundet, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan och Finlands svenska pingstmission. Uppskattningsvis 800 –1000 personer besökte konferensen.

Konferenssång
Peter Sjöblom från Vörå hade blivit ombedd att komponera en temasång till konferensen:

Gud är en och hans folk är ett – barn av samma Ande.
Gud är en och hans folk är ett – barn av samma Ande.

Gud är liv, säg ditt ”bliv” till en sargad värld.
Du sårade, hjälp oss alla att inse vår brustenhet
Och vårt beroende av nåd.
Kom Ande, ge oss liv!

Potatismos
Redan första kvällens möte hade en härlig stämning av gemenskap. Vi visste inte vem som var metodist eller cyklist, pingstvän eller påskvän, vi var ett i Kristus! Öisten Olsen, Metodistkyrkans biskop i Norden och Baltikum gav en fin bild på gemenskapen: Potatisarna i en kastrull kan vara av olika sort och storlek men när de kokas tillsammans blir det fin potatismos.

Konferenskören
Kören var aktivt med under hela veckan. Under Eina Gulls och Johanna Ströms ledning ledde kören både unisonsångerna och lovsångerna. Det gick inte att ta miste på överlåtelsen och hänförelsen hos sångarna. Jesus is the best! Andreas Forsberg ansvarade också för musiken.

Bibelundervisning av Peter Halldorf
Peter Halldorf talade bl.a. om vikten att leva ansikte mot ansikte med Fader, Sonen och den Helige Ande. I sitt första bibelstudium utgick han från texten i Apg. 5 där det berättas om Ananias och Safira. De hade sålt en egendom och skulle överlåta pengarna till församlingen men beslöt ändå att behålla en del av pengarna för egen del. Det skulle de gärna ha fått göra, men det som var fel var att de ljög och sade att de fått en mindre summa. De ville lura församlingen, apostlarna och den helige Ande. Resultatet blev att Ananias föll död ner. Senare kom Safira dit, hon visste inte vad som hade hänt med hennes man. Petrus frågade om det var den summan de hade fått för sin egendom och också hon ljög och sade att det var allt. Därför måste också hon dö.
Det är viktigt att vara alltigenom sann.

Förlåtelse
Lördagskvällens möte blev en stund av förlåtelse. Johannes Amritzer talade om förlåtelsens läkande kraft. Flera gick fram för förbön och många tog tillfället i akt att krama om varandra medan de befriande tårarna trillade. Det är bra att bli påmind om orden i bönen: ”… förlåt oss så som vi förlåter!”

Himmelskt liv och Himlafest
Ungdomarna samlades på stan och gav en mycket glad och inspirerande bild av livet som kristen genom sina glada sånger och medryckande musik. Barnen hade skilda samlingar med program som säkert svarade på de flestas önskemål.

Det var trevligt att vara tillsammans och vemodigt att ta avsked. I refrängen i avslutningssången på söndagens eftermiddagsmöte sjöng vi:
Tänk när släkt och vänner alla mötas där, på den gyllne stranden skiljas aldrig mer.
Prisa Gud och Lammet som oss friköpt har, sorgen flytt, morgon grytt uti himmelen.


Petter
18:36 29.6.2005


Svar till Kate Lindberg. Det är inte skrämselpropagande att lära ut vad bibeln lär. Men titta då noga i Din bibel och be och begrunda och lägg bort allt från Köttet. Så kommer Du att se att bibeln inte lär att 'lögn' kan leda till att 'lögnaren' faller död ner.
Vem har inte ljugit någongång i sitt liv.
Begrunda noga Ditt eget liv. Har Du verkligen aldrig ljugit.
Den som är utan synd må kasta den första stenen.
Bort med Köttets påverkan på Guds Heliga Ord.
Gud FÖRLÅTER. Han straffar inte. Yess.
Carola
13:22 21.6.2005


Det stämmer också! Visa ord av Linus.
linus
10:11 21.6.2005


Det finns alltid människor som vill gå emot så fort någon har sagt något, som vill skapa en opposition och som vill vara märkvärdiga på det sättet (besserwisser).

Men också en "opposition" och kritik är bra, för då kan man vara säker på att ens tankar har prövats och att man inte tror i blindo.
lotta m.
09:47 21.6.2005


I do agree! Jag röstar också för gemensamma konferenser i fortsättningen!
Christa
08:16 21.6.2005


Bra sagt, Carola!
Carola
22:50 20.6.2005


När Kate skriver om konferensen och bl.a nämner Peter Halldorfs bibelstudium så har hon antagligen fått något ut av det. Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta i det tillfället, men jag hade gärna gjort det. Jag har hört många positiva kommentarer.
Peter Halldorf ställer sig heller knappast upp och talar utan att ha fått ett ord att förmedla för ett visst tillfälle. Ibland kan texten vara svår, som i det här fallet. Därför tycker jag att det är jätte tråkigt när någon, som antagligen inte ens var med på konferensen, börjar plocka sönder, "analysera", och till sist göra en höna av en fjäder.
Jag tackar Gud för den fina konferensen! Jag tackar för alla människor som fick ett möte med Gud. Guds välbehag vilade över oss och vi kände att vi var ett i Herren.
Gud välsigne er alla i det fortsatta samarbetet.
PS.Jag röstar också för gemensam konferens varje år!
mange
19:19 20.6.2005


ja va på konferensen bara en kväll men det den där svensken predika då så va helt jättebra...dedär om att campa med Gud
Lucas
17:08 20.6.2005


"Enhet och mångfald" eller "Mangleis och enfald"? (mangleis - dialekt, direkt översatt: "mångledes", typ "på många sätt", tror jag...) Nej, allvarligt talat, jag tyckte också konferensen var helt kanon, för att inte tala om ungdomsledardagarna. En röst till för gemensam konferens varje år!
riny
16:02 20.6.2005


Tack för ditt inlägg "Fågeln bortom berget".Jag blev så bedrövad när jag läste igenom alla inlägg. Inte ett ord om vad Jesus gjort för oss på korset.Tack och lov så finns det förlåtelse i och genom Jesu blod som rann för oss på korset.
Fågeln bortom berget
14:20 20.6.2005


Ok... en liten resumé... Synd är allvarligt... så allvarligt att Gud lät sin son (Jesus) offras på ett kors för att vi skulle bli fria (förlåtna). Det är alltså enda vägen (att ta emot denna), vi kan alltså inte göra något själva. Är man då syndfri när man blivit kristen… öh… nej… åtminstone känner inte jag någon som lyckats med det… Men vi vet vad Jesus gjort och att det gäller än idag. Dessutom får vi ha gemenskap med Gud genom Den Helige Anden (DHA). I denna gemenskap blir vi mer lik Honom…
kate
11:22 20.6.2005


Gud är kärleken. Han älskar syndaren men hatar synden. Jesus är Vägen, SANNINGEN och Livet. Djävulen är Lögnens fader. Djävulen vill att vi skall tro att vi kan leva hursomhelst och sedan ändå komma till himlen. Han vill lura människorna i dag precis som han lurade Eva i Edens lustgård. "Skulle då Gud ha sagt...?" I dag säger han: Skulle det nu vara sååå farligt att ljuga lite? Jo, det är farligt. Gud vill ha hem alla sina barn, både frikykliga och lutheraner (tack Paula för ditt inlägg). Men synd kan inte komma in i himlen och det är synd att ljuga. Gud skapade oss med en fri vilja, vi får själva välja vilken väg vi vill gå men vi skall inte inbilla oss att vi når ett mål om vi inte följer den väg som går till målet. För att vi skall klara oss här i världen gav Jesus oss Hjälparen, den helige Ande. Utan DHA skulle vi inte kunna stå emot Lögnens fader. Jag tycker inte att det är någon skrämselpropaganda att berätta vad Bibeln lär. Syndens lön är döden men den gåva som Gud ger är evigt liv i Kristus Jesus. Yesss!
mange
09:32 20.6.2005


paula, jag är också lutheran och de flesta av mina kristna vänner hör till någon frikyrka. Det har absolut inte varit något problem för någon av oss så därför tycker jag att det är synd att två kyrkor på en liten ort är helt skilda från varandra och inte samarbetar. Why?? Ni får gärna hjälpa oss att be för saken.
Miko
01:59 20.6.2005


Du Petter!
Omdu är frälst och har tagit emot Jesus i ditt liv och varje dag lever av hans nåd och kommer till honom varje dag. Då behöver du inte kalla dig själv för syndare och lögnare (som du gör nedanför i texten). Du är verkligen förlåten. Det är kärnan i evangeliet. Det viktiga är inte var och hur vi startar, det viktiga är var och hur vi kommer i mål. Ge aldrig upp med att med upplyft huvud sträva mot vår frälsare. Vi har alla olika saker vi kämppar med i livet, men vi vet att Gud belönar den som ärligt, frimodigt och ödmjukt kommer till honom.
Miko
01:48 20.6.2005


Jag tror inte att alla som juger i församlingen faller ner sten död. I så fall skulle det ju lukta ganska oangenemnt i våra församlingar vid det här skedet.
Men skriften och fallet Ananias är där som ett varnande exempel för att vi skall förstå hur viktigt det är med sanning och öppenhet i församlingen.
Gud har inte problem att förlåta syndare. Men om vi inte är ärliga och gömmer undan den kan Gud inte förlåta den. Men allt som vi lyfter upp in för Gud är förlåtet. Så ofta sätter vi på vår "religiösa" mask när vi kommer till kyrkan och "gömmer" vårt riktiga liv. Gud känner oss och han står ut med oss. Det viktiga är att vi är ärliga och öppna och hela tiden försöker utvecklas i vårt kristna liv. Så att vi varje dag blir mer lik Kristus. Den ultimata förebilden. Vi är satta att leva som huvud och inte som svans.

ps. Jag röstar för gemensamma konferenser varje år!
Petter
00:10 20.6.2005


Det finns mycket och mångt inom frikyrkan. Bla skrikhalsar till pastorer som kastar ut brinnande pilar utan att tänka sig för, många gånger lik en simpel värdslig artist för att nå beundran och berömmelse. Man skall inte förkunna om straff och död på en pingstkonferens. En sådan konferens är rörelsens ansikte utåt. Det är ingen plats att ta upp en sådan 'svår' och 'grym' text som denne Halldorf har tagit upp och som Kate Lindberg även ansett så viktig att den resencerats i hennes referat från konferensen.
Då vill jag ställa frågan: Vad skall denna text ge oss och varför tar man just upp detta tema på en stor konferens som är rörelsens ansikte utåt. Och även frågan: Vem är denna text riktad till; sökande främmande människor som kanske för första gången kommer i kontakt med förkunnelse.
Det är inte bra med förkunnelse om straff och död och sjukdom och synd.
Det är inte heller bra med hårda och totalitära åsikter som inkräktar på människors existens.
Sådant är sekteristiskt och av ondo och enligt min mening djävulens verk.
Gud är LIV och FÖRLÅTELSE och FÖRSTÅELSE och TA OMHAND. Själv är jag bara en gaggig och korkad gnällspik men jag följer noga med frikyrkorörelsen och tycker mej se allt mera dylik destruktionsteologi som nu igen pådyvlats oss. Akta er för djävulen. Han finns i många skepnader och även mitt ibland oss.
Satsa hårt på bön och fasta så kommer Ni att möta den sanne Guden och då tror jag att Ni blir förvånade när ni märker att GUD GER LIV, inte död.
.....
23:50 19.6.2005


Så Manda du påstor då att Gud straffar mig när jag syndar??Kanske jag borde sluta att vara troende eftersom Gud straffar mig bara??
Ad G
23:02 19.6.2005


Du Petter (int du, kusin)...

Alla mänskor har syndat, och många lever ändå. Jepp, inget nytt under solen. Ananias och Safiras dödsdom kom av att Gud var så närvarande i den församlingen, åtminstone som jag kan se det. I GT styår om en man som dog när han råkade röra i förbundsarken, emedan fientliga arméer kunde traska in och stula iväg den från det allra heligaste.

Det var egentligen en synd mitt framför näsan på Gud. Det var att provocera Honom. Visst förlåter Gud mänsklig dumhet, okunnighet odyl i den mån en allvis allvetande allsmäktig förlåter, men när det var ett medvetet val av dem att inför Gud och mänskor ljuga på det sätt de gjorde.

Inte säger vi att Gud inte är kärleksfull och tålmodig, men vi vill betona att Han är helig. Guds förlåtande kärlek är inte en som Han tvingar på oss. Om vi trots otaliga förlåtelser fortsätter synda rätt framför näsan på honom har vi bara oss själva att tacka för det straff vi får.

Gud är kärlek, men dagens definition av kärlek är ganska mesig. Gud är större än våra definitioner. Hans nåd är ingen bristvara, men vi ska inte försynda oss på nåden.

Gud känner våra hjärtan, och vet när vi vet att vi syndar. Gud vet när vi syndar på Hans nåd. Också om straffet inte resulterar i fysisk död direkt kommer ändå en konsekvens av synden. Syndens lön, nämligen, är döden.
Veronica
22:54 19.6.2005


Följande analys hittade jag på internet:

Ananias and Saphira told a lie. The account of this in Acts chapter 5, is one of the most unsettling stories in the Bible. Ananias and his wife Saphira were struck dead for what most people would view as a trivial matter. They told a lie. It wasn't a lie that hurt or disadvantaged anybody as far as I can tell. It seems that Ananias and Saphira wanted to gain a reputation for being generous, whilst minimising the sacrifice necessary to gain that reputation. So they tinkered with the truth and made themselves out to be more generous than they really were.

There were some very generous people in the church of Christ in Jerusalem --people who made very big sacrifices to ensure that the many poor people in their number were not in any need. Barnabas for example (his name means "Son of Encouragement" ) sold a tract of land and laid the proceeds at the apostles' feet as a gift to the poor. Ananias and Saphira wanted to be counted among these philanthropists, so they sold a piece of property they owned. However, instead of bringing all the money, they brought only a portion, yet represented their gift as the whole proceeds of the sale. Whilst this kind of deception and hypocrisy should not be condoned, one might be forgiven for thinking that worse lies have been told, yet Ananias and Saphira were punished by death on the spot.

This is a good example of how God sees things differently to the way man sees them. "My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, declares the Lord" (Isa 55:8-9). Let’s examine what the apostle Peter said to Ananias and Saphira seconds before they dropped dead, and see if we can gain some insight into why this lie was taken so seriously by God.


A Lie as Big as the Grace it Dishonoured

Acts 4:33

In Acts 4:33 we read, "Abundant grace was upon them all". This refers to the genuine largesse and altruism which God’s church was demonstrating. People’s generous sacrifice reflected their gratitude for the grace God had bestowed upon them. He had sacrificed his only begotten Son so that they might have everlasting life. They were more than willing to sacrifice their worldly possessions so that others might have the needs of everyday life. This was a lovely, blessed, and sanctified thing. It brought glory to God and respect for the church. Ananias and Saphira, however, were trying to gain respect and glory for themselves whilst trying to hold back on the sacrifice. They had "trampled under foot the Son of God" and "insulted the Spirit of Grace" (Heb 10:29).

So we see that this lie was no small matter at all. It was in fact a declaration of war upon the abundant grace of God. Their lie was as big as the insult felt by God’s Spirit.
Scroll this heading to top of window


A Lie as Big as the Effort Satan gave it

Acts 5:3

In Acts 5:3 we have Peter’s question to Ananias, "Why has Satan filled your heart to lie..." Peter was not questioning Satan’s purpose, because he already knew that Satan was out to destroy the work of God. Peter was questioning Ananias and Saphira’s motive for allowing Satan into their hearts. What did they want that was worth opening their heart’s door to Satan?

When we make room in our hearts for Satan, he is not satisfied to occupy some small corner. He wants our whole heart. That’s what he did to Ananias and Saphira. He "filled" their hearts. Obviously the heart that Satan fills has no room for God. Satan put in the greatest possible effort to make Ananias and Saphira tell that lie. He was not throwing in one or two shovels of dirt. He was not going to rest till he'd "filled" their hearts full. And they foolishly sacrificed their souls to gain a little money and a little glory.

Again we see this lie was much bigger than we might have imagined. God was being squeezed right out of Ananias and Saphira’s heart. If they thought they were making a minor compromise, that was just part of Satan’s deception. Their lie was as big as Satan’s effort to win them, and as big as what they lost when he did.


A Lie as Big as the Test it Put God to

Acts 5:9

In Acts 5:9 Peter asks Saphira, "Why is it that you have agreed together to put the Lord to the test?" Whenever we cross the line that God has drawn, we challenge him to respond. Instead of keeping well back from that line, people like to stand astride it and say to God, "What are you going to do about this? How about you move the line a bit?" I'm not sure what Ananias and Saphira were thinking of, but perhaps they were saying, "Well, after all we are giving a substantial contribution and surely God owes us credit for that. Does it really matter if people think we've given the whole price? What harm can it do? They are still getting the money aren't they?"

God’s problem with Ananias and Saphira was not that they kept back part of the price. Peter makes it quite clear that they didn't have to sell the property. If they chose to sell it, they didn't have to give the money. If they chose to give, they didn't have to give it all. God’s problem was that Ananias and Saphira were not open and up-front about what they were doing. Their hypocrisy and dishonesty was testing him. God cannot compromise with evil, and his response on this occasion was certainly a statement of that. What people don't realise is that God is absolutely perfectly pure. He is light "and in him there is no darkness at all" (1Jn 1:5).

So we see yet again that this lie was bigger than it seemed. It challenged and tested the very perfection of God, and that is a very big test. Therefore the lie was a very big lie.


Conclusion

The principles of this lesson apply not only to telling lies, but many kinds of sin. Any sin generally seen by mortals as trivial, can be much more serious in God’s eyes, because of the different light in which he views things.
Petter Kohonen
20:53 19.6.2005


Vem e du egentligen Petter?
(nyfiken)
Paula
20:52 19.6.2005


Som lutheran som har varit en hel del i frikyrkor kan jag säga att jag aldrig har blivit utpekad därför att jag är lutheran. Jag har en massa vänner som hör till olika frikyrkor och jag har också varit i en bibelstudie- och bönegrupp med både lutheraner och frikyrkliga i 15 år och gemenskapen har fungerat jättebra. Jag har fått mycket glädje och välsignelse genom frikyrkorna.
mange
20:30 19.6.2005


man märker att det är någonting mycket rätt och bra när kristna med olika åsikter kan samlas tillsammans inför Herren. Men jag har tyvärr ofta upplevt att det inte alltid funkkar mellan lutheraner o frikyrkor. synd =(
Manda
17:54 19.6.2005


På något sätt har jag en känsla av att Gud nog straffar också här på jorden, men bara om man syndar FASTÄN man vet bättre. Gäller m.a.o. kristna, som därmed kan lära sig nånting av det (inte om man dör dock..). Fast jag är ju ingen teolog förstås.
.....
22:47 18.6.2005


No var det helt okej konferens men jag fick inte ut något från det hela
Petter
22:35 18.6.2005


Straffar Gud en människa?d
Isåfall är Gud väldigt orättvis. Det finns massvis med människor som har har gjort enorma oförätter som har gått ostraffade och fått leva vidare ur mänsklig synvinkel. Mördare i Ruanda, Nazityskland och Kambodja.
Står det verkligen i bibeln att Gud straffar en människa för dennes synd medan människan ännu lever på jorden.
Är det verkligen det budskap som de kristna skall föra fram.
Det har funnits framgångsteologi, när det plötsligt var rätt och riktigt att vara rik och intelligent och vacker och frisk. Det var synd som var orsaken om inte de ovannämnda sakerna var ett faktum.
Och sen har det funnits hot-teologi. Den har mycket djupare rötter i frikyrkligheten. Blir du inte frälst så brinner du i evighet.
Är Gud såhär farlig och krävande och kärlekslös.
Jag tror inte det. Jag tror att det är människors sinne som blandas med teologiska sanningar. Skrikande pastorer som har fallit för Satans snaror och glömt kärleken.
Den Gud som jag har mött i min bön är följande: Gud är mild, förlåtande, lyssnande, uppsökande, orkar alltid, givmild.
Ve den kristendom som pratar om död och straff. Sådan förkunnelse är rutten och uppbygger ingen sökande och tvivlande människa och speciellt ingen ung sådan.
En liten bön: Tack Gud för att Du finns till för alla människor; även för vilsna lögnare. Hjälp dem att finna sanningens ljus.
kate
21:55 18.6.2005


Hej Petter m.fl. Peter Halldorf läste ur Apg.5:1-11.
En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesummann och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter. Då sade Petrus: "Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden. Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud." När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne:"Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för så mycket." Petrus sade till henne: "Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig." Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.
Peter Halldorf sade att texten är svår, men den finns med i Bibeln oberoende om vi vill det eller inte.I förklaringen till texten i Handbok för livet står det: "Det var inte brist på generositet som fällde Ananias och Safira. De hade frihet att ge bort vad de ville och behålla vad de ville. deras synd var att de ljög, både för Gud och för församlingen. De försökte framstå som mer givmilda än de egentligen var. Deras straff blev hårt, eftersom oärlighet och girighet är mycket destruktiva krafter i en församling och hindrar den helige Ande att arbeta effektivt. All lögn är oförsvarlig, men det är särskilt tråkigt när man försöker lura Gud och troende syskon. Det förstör vårt förhållande både till Gud och våra kristna vänner, och det tar all kraft från vårt vittnesbörd om Kristus."
Petter
20:22 18.6.2005


En sak till: Enligt referatet av Halldorfs bibelstudium måste även Safira dö. Hur skulle hon dö? Stening eller på något annat sätt? Kan skribenten förklara sig? En liten bön: Tack Gud för att Du är kärlekens Gud och alltid orkar ta Dig an en syndare; tex en lögnaktig alkoholist och ge 'nytt liv'. Tack Gud för att Du aldrig ger upp. Amen.
¤jenna¤
20:20 18.6.2005


Jag håller med om att det var en jättebra konferens och jag tycker potatismosen var en så bra beskrivning, för skillnaderna mellan folk och samfund var verkligen små under konferensen! <3
Petter
20:16 18.6.2005


Ett stycke i ovanstående text är märklig och obehaglig; referatet från Peter Halldorfs undervisning. Att måsta dö för en tämligen liten lögn. Det är inte i enlighet med kristet budskap. Jag var inte med på den aktuella undervisningen, men referatet är synnerligen opassande. Vad menar skribenten? Att den som inte håller sig till absolut sanning kommer att falla död ner; alltså någonslags hot-teologi som skall bevisa Guds allområdande makt. Snarare säger ju bibeln att människan får leva hur den vill och att Gud ger människan det valet och att allt summeras upp sedan då är domens dag. Bästa skribent Kate Lindberg; skall syndare falla ner döda för att de syndat. Hållpunkter för sådant finns inte i bibeln och enligt min mening skall inte sådant framföras på ungdomssidor
Christa
15:35 18.6.2005


Och det kan t.o.m. hända att inte ens lutheranerna är i ett eget separat rum.
andreas
11:08 18.6.2005


... för visst hanns det ju med alla nödvändiga möten under veckan? Så det sku liksom funka att ha det på det här sättet varje år? Kanske man slipper lite inside-ingroddhet och fokuserar lite mer på det som man har gemensamt, det viktiga: Jesus och Hans rike då man är "alla tillsammans". Jag tycker dessutom att kombinationen ungdomsledardagar-konferens var super! (Även om jag inte hann vara med på ungdled som sista kvällen och morgonen.)
andreas
11:04 18.6.2005


Jag är också på samma linje. Ett namn till!
:)
14:43 17.6.2005


jag å, jag å!!;)
Flipp
09:59 17.6.2005


Bra Elna!... Skriv brevet så skriver jag under =)
Veronica
23:50 16.6.2005


Amen! Joh.17:21: "Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig."

Here we have it, folks! Hur skall världen tro att vi har svaret att ge dem genom Jesus om vi håller på med att jämföra oss med varandra och haka upp oss på skillnader och glömmer att vi har Jesus gemensamt!
Elna
23:31 16.6.2005


Alltså de va ju helt enkelt bara HÄRLIGT!! de va så saligt att få vara där alla tillsammans; baptister, adventister o cyklister, pingstvänner, påskvänner o hela faderullan. Vi borde alla skicka brev till FS från våra respektive församlingar och säga att vi vill ha gemensamt varje år. De e ju slöseri på pengar, tid o energi att ordna 6 olika konferenser. I himlen har vi ändå inga separata rum, så de e lika bra att vi vänjer oss att va tillsammans!
Ida
21:36 16.6.2005


ojj va bra d va! å Johannes va no bäst!! Han va så neutral å tala direkt in i hjärta på en! Många plus ti honom!:)
Å d va så kul att få ha alla kompisar där! Alla pingstvänner som man känner å sånt.. d va jättebra! Älskar er alla!
kate
14:03 16.6.2005


Tack Nica för rättelsen av namnen. Elnas namn som hade blivit Eina var ett tyrkfel (tryckfel) och jag har ingen aning om varför jag kallade Isabella för Johanna. Förlåt en gamyl!
*nica*
13:56 16.6.2005


Oj att fre natt möte o lörda kväll&natt möte va helt huippu! Johannes va bra. Sen heter ju elna, så eLna o om int mimmi bytt namn så heter hon Isabella (int Johanna) Ström. Skoj o se alla människor!
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén