Goda nyheter sedan 2002     Lördag 28 januari 2023 kl 10:00Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Hysteriska reaktioner efter THS-besöket
Allt är genialiskt planerat i minsta detalj
Linus
 1 3534 16 28
Linus Mickelsson
Online 01:25 01/11 2004  Modifierad 08:17 17/07 2010

Old articles  När två forskare kom från USA att berätta om möjligheten för Intelligent Design blev många studenter riktigt upprörda.

Enligt Studentbladet hade 200 namnteckningar samlats för att hindra Tekniska Högskolans rektor att låta seminariet hållas.

Intressant är hur rädda människor blir när någon kommer med sakligt resonemang. Olika studenttidningar har tagit upp själva hallået omkring seminariet, ibland på ett helt barnsligt sätt, utan att alls beakta vad som sades.

Det var prof. Matti Leisola som gjorde föreläsningarna på THS möjliga. Det är också han som översatt den bästa boken inom ämnet: Evoluutio - Kriittinen analyysi. Enligt Pekka Reinikainen tog boken över 3000 timmar att översätta. Boken tar upp så gott som alla bevis för makroevolutionen och omkullkastar dem. Boken finns att köpa bl a i Akademen.

Här är mickelsson.nets sammanfattning av innehållet i den älskade och hatade föreläsningen:

mickelsson.net/main/?&p=search&fm=formmanager_news&news_id=1098640888_441


La jag
16:03 9.11.2004


Det jag menade med "stiga ut ur oss själva" kan, om man ser det från ett annat perspektiv, vara att låta det "nya" paradigmet (eller början på den) komma in i en (så får du som du vill =)).

Paradigmer förändras hela tiden och jag är ganska övertygad om att vi nu står i ett paradigmskifte när det gäller många områden inom vetenskapen, som t ex evolutionen. Det gamla fynden håller inte måttet och man kan inte gräva i samma hål hur länge som helst.

Men människans förmåga (som du kallade det) att förkaste sin tidigare världsbild försvinner inte av sig själv (Man vaknar inte en morgon och tänker "äh... idag ska jag tänka helt annorlunda"). Orsaken till förändrat tänkande är att man tillåter andra influenser pröva det man redan tar förgivet, därav "går man ut från sig själv" eller (om du föredrar) "tar in ett nytt tänkande, kultur, världsåskådning". Men så länge man inte vill eller våga konfrontera annat så utvecklas man inte heller själv.

Jag antar att vi glidit ifrån ämnet i artikeln även om THS's rädsla för "intelligent design" i allra högsta grad har med ett paradigmtänkande att göra.

Jag vet egentligen inte heller vart vi försöker komma (förutom att det är en intressant diskussion). Om du fortfarande vet vad den röda tråden är så påmin mig.

En intressant fråga är faktiskt vem eller vad som styr paradigmen. Och hur kan det mitt i allt ske ett skifte som förändrar tänkandet hos en massa individer. Ta t ex dödshjälp vilket för några årtionden sedan var en omöjlig grej och nu diskutteras som ett alternativ.
Oskar
11:18 9.11.2004


Djupa? Nåja, kanske vi har vatten till knäna redan ;)

Paradigm i detta fall är en vetenskaplig riktning. Thomas Kuhn lånade det ordet från språkvetenskapen. Där betyder det en regelbundenhet. T.ex. engelskans imperfekt t.ex.behave - behaved, retreat - retreated är en paradigm där alla ord böjer sig lika (-d, -ed), förutom de som inte följer paradigmen och därför kallas oregelbundna t.ex.have - had, win - won

Ser vi det mot den bakgrunden är alltså paradigmen en likriktning inom vetenskapen. Kuhns teori (eller observation) var att paradigmerna skiftar i "vetenskapliga revolutioner". Med andra ord så berättar historien för oss att en ny paradigm kommer förr eller senare.

Angående "stiga ut ur oss själva" så måste jag säga att jag inte riktigt kan hålla med. Visst vår tanke är starkt påverkad av den dominerande paradigmen. Men eftersom jag är ytterst övertygad om att människan finns som något mer än en mental konstruktion så är det så att paradigmen är i oss och inte vi i paradigmen.

Vad betyder det? Jo, när vi föds är vi långt opåverkade av alla paradigmer, de finns utanför oss. När vi sedan lär oss under livet använder vi de observationer vi får och likriktas med den dominerande paradigmen i vår omgivning. Då kommer paradigmen in i oss. Paradigmen är alltså tänkesätt som vi delar med andra människor som hjälper oss kommunicera med dem.

Men, och detta är ett viktigt men, människan har en förmåga att förkasta tankar som hon blivit presenterade med. Människan kan inte endast lära sig nya saker i linje med det hon redan kan, hon kan lära sig nya saker som får henne att förkasta det hon tidigare visste. Detta är ett paradigmskifte i en individ. Om detta skifte sprids, t.ex. för att det är en bra idé så kommer den sakta att spridas till hela populationen och paradigmen har skiftat.

Jag tycker ett paradigmskifte inte bara är möjligt utan dessutom också det mest sannolika.
La jag
10:57 9.11.2004


Förändra ett paradigm... då måste man vara mycket medveten om det rådande paradigmet och sig själv (eftersom man själv är en del av det). Man får helt enkelt kliva ut från sig själv och jämföra med andra paradigm ute i världen... Är vi inte djupa nu?
Oskar
13:05 8.11.2004


Jo, men man kan gå längre än så. Man kan vara med och skapa nästa paradigm. Evolutionen är tydligt den dominerande paradigmen, men vad kommer efter den? Paradigmen har uppenbara problem och därför måste det komma något nytt, antingen det är ny-evolution eller nånting annat.

Jag tror det är viktigt att också förstå vart världen och värderingarna är på väg. Då rider man (och skapar) vågen istället för att bara slås omkull av den. Det kallas proaktivitet inom företagsvärlden.

Tyvärr har den kristna kyrkan till stor del glömt att den i sina skrifter har något som kallas profetiskhet.
La jag
11:55 8.11.2004


Håller med dig Oskar... Jag tror vetenskap är en viktig sak som kyrkan många gånger blundat för (och gjort bort sig totalt). Men samtidigt är jag övertygad av att vetenskapen styrs av paradigm (antagligen Kuhn eller vad han nu hette som kom på det). D.v.s. ett sätt att tänka just i den specifika historiska och kulturella tidsperion som är rådande. Detta sätt att tänkas förändras efterhand och det kommer ett nytt sätt att tänka som styr vetenskapen och tolkningarna på de upptäckter de har.

Paradigmskiften finns i alla sociala sammanhang (inte minst inom kristenheten). Den rådande paradigmen styr alltså vetenskapens framgångar tills det händer något som gör att paradigmet börjar skifta till ett annat.

Men så länge man är ärlig i vetenskapen och tillåter andra tolkningar (vilket Tekniska Högskolans tydligen inte klarar av) tror jag man kommer närmare sanningen.
Oskar
00:29 8.11.2004


Okej, jag skrev onödigt skarpt i min trötthet sist, ledsen.

Hursomhelst, jo man måste lita på att ens sinnen återspeglar verkligheten och att man inte är kopplad i the Matrix eller nånting. Redan det är en trosfråga i sig och inom filosofin. Det jag protesterade mot var Sist o slutligen är väl allt filosofi... även vetenskapen. Och det är på ett sett sant, men är ändå ett icke-resultat. Felet med det är att man ändå kan komma längre genom att vara filosofiskt ärlig. Jovisst, vi måste anta en del saker, men om vi gör det kan vi analysera vidare. Våra två alternativ är dessa:
1) Anta att våra sinnen ger information om en verklig värld och att vårt förnuft kan leda oss till sanningen.
2) Anta att våra sinnen inte ger oss rätt information eller att vårt förnuft inte leder oss till sanningen.

Alternativ 2 reduceras hastigt till en absurd tillvaro där ingenting betyder nånting. Detta bevisar inte att detta alternativ är felaktigt, bara att vi inte kan analysera det desto längre.

Däremot om vi accepterar alternativ 1 kan vi analysera vidare. Detta är det vanliga antagandet. I detta fall kan vi filosofiskt komma fram till att empirismen och den vetenskapliga metoden är användbara handlingssätt. Då är alltså vetenskapen ett filosofiskt resultat, men själva vetenskapen är inte filosofi. Med andra ord kommer filosofin in i vetenskapen utifrån, men vetenskapens innehåll är inte filosofi. Håller ni med mig så långt?

Mitt påpekande att evolutionsteorin är mest filosofi och mindre vetenskap är den att vi lätt blandar ihop två skilda saker:
- Darwins biologisk-historiska teori
- Evolutionsfilosofi

Det första är stenhård naturvetenskap och kan bäst analyseras inom den ramen. Den andra kommer "utifrån" vetenskapen. Det är tankar som:
"Vi måste anta att inga yttre krafter påverkar världen, så allting måste ha naturvetenskapliga förklaringar"
Detta kallas filosofisk naturalism och är ett vanligt antagande idag. Nu leder ju också denna tanke ohjälpligen till att evolutionsteorin blir det enda möjliga alternativet, eftersom om det inte finns yttre krafter (t.ex. Gud), så måste världen alltid funnits och arterna måste ha uppkommit av sig själv. Då kommer vi just till dagens läge där Intelligent Design anses ovetenskapligt för att den inte antar filosofisk naturalism.

Men dessa följer inte ur varandra, eller om de gör det så visa mig hur. Jag tycker vetenskapen utmärkt fungerar i Guds närvaro, om man antar att Gud är konsekvent, d.v.s. saker faller lika hårt, och flyter enligt samma naturlagar, utom då när Guds son ska gå på vatten, för då är han undantagen de regler som annars ohjälpligt gäller. Att Gud är konsekvent kallar bibeln för Guds trofasthet.

Det är inte helt överraskande att bibeln är kompatibel med ett vetenskapligt tänkesätt för vetenskapen växte fram ur en judisk-kristen världsbild.
Manda
23:10 6.11.2004


Rekommenderar för dig Jonas att bekanta dig närmare med Intelligent Design-teorin (som nu härnedan tycks råddas ihop med kreationism även efter Oskars trägna försök att skilja dem åt...) för jag tänkte lite i samma banor som dig förr, men har senare fått ändra på min uppfattning. Det finns alltför många kristna som väldigt gärna vill ha bevis på skapelse (och därmed skippa evolutionsteorin) och som därför drar fram "vetenskapliga argument" som kanske bara är tolkningar eller dåligt undersökta resultat som fås att peka i den önskade riktningen. MEN det finns också forskare som inte har en förutfattad mening, forskare som får fram resultat på helt vetenskapligt hållbara sätt, resultat som har visat sig indikera att evolutionsteorin inte fungerar (och här måste jag bara inflika att jag inte håller med för fem penni om att bevisen för den skulle vara så mycket mer logiska, det är bara det att de är de enda förklaringar man får i skolor etc. så man tenderar att tycka att de är logiska efter många års påverkan).
Den förstnämda gruppen med ivriga kristna som med våld försöker hitta vetenskapliga bevis för skapelsen förstör tyvärr nästan resten av forskarnas arbete, många lever i missuppfattningen att ALLA argument för intelligent design är osakliga.
Redan genom att söka på google på "intelligent design" så hittar man en hel del intressant material.
Nåja men hur som helst så är det det värsta man kan göra att låsa sig fast vid en uppfattning och inte kunna sätta sig in i andras tankesätt. Redan Aristoteles sa någonting i stil med att "det krävs en mästare för att kunna bolla med en tanke utan att acceptera den"... så, hämta information från många olika källor och var öppna till sinnes!
jonas
19:00 6.11.2004


Ja ha kela helt hundratusen gånger va jag tror på... jag tror på evolution som en teori (dvs. inte bevisat, inte nödvändigtvis sanning, men en möjlighet), men en mycket trolig teori, eftersom dess "bevis" är logiska och man kan t.o.m. räkna ut dem med sunt förnuft.

Kreationismen däremot kan jag inte tro på eftersom jag har läst många långa utredningar om den, men det förekommer alltid mycket ologiska förklaringar, felaktiga slutsatser, felaktiga "bevis" som är endera påhittade eller så är det riktiga undersökningar men man publicerar bara en del av resultatet så att det skall se bra ut ur kreationistisk synvinkel.

*Det att kreationister stör sig på att evolutionister tar evolutionen som en sanning (vilket jag aldrig varit med om själv, jag har alltid hört att det är en teori) stör mig, eftersom kreationister själva tar kreationteorin som den enda möjliga sanningen.

*Gud behöver inte tas bort för att man skall kunna göra evolutionen möjlig.
La jag
11:48 6.11.2004


Vetenskapen måste baseras på en filosofi (eller tro) för att överhuvudtaget existera. Man måste lita på att ens sinnen ger rätt bild av verkligheten, att verkligeheten existerar även om jag för tillfälle inte ser den o.s.v.
Oskar
01:40 6.11.2004


Nu tycker jag ni illustrerar varför dagens unga generation inte kommer att få något till stånd. Inget blir klart så länge man är livrädd för de stora frågorna och viftar iväg dem.

Allt är inte filosofi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
http://en.wikipedia.org/wiki/Science
Filosofin utforskar tingens natur, medan vetenskapen observerar världen.

Skapelseberättelsens ordning är också tillräckligt fel för att vara sannolikt enbart slumpmässigt liknande. Fåglarna skapas med fiskarna före alla landdjur.

Och sedan en gång till, alla upprepar efter mig:
"Intelligent design har ingenting att göra med Bibeln".

Intelligent Design är en vetenskaplig rörelse som är darwinismkritisk av empiriska skäl.
http://www.intelligentdesignnetwork.org/
(titta på vågen till vänster)

Varför i all världen vill vi kristna ha en rörig världsbild där Gud skapat "genom evolution". Jag förstår att man ville tänka så när man trodde att evolutionen hade starkt empiriskt stöd, men när det nu inte är så!?

Jag kan berätta varför: Jo, därför att vårt land är förpestat med en idiotisk filosofi som heter postmodernismen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Postmoderni...
Postmodernismen menar att det inte finns någon objektiv sanning utanför en individs upplevelse. Därför kan folk kläcka ur sig dumheter som: "Det där är rätt för dig, men inte för mig" trots att alla som lite tänker efter inser att om det finns något som liknar sanning så måste den vara en och objektivt giltig över alla individer, annars är det inte någon poäng att alls tala om någon sanning för alla har sin egen.

Vi vill inte stöta oss med evolutionstroende och därför vill vi att "alla har rätt". Men tyvärr, postmodernismen har visat sig vara uppfunnen i ruset av senapsgas efter andra världkriget, alla kan inte ha rätt.
linus
21:47 5.11.2004


Om haren idisslar hittar ni mera information på gluefox.com:http://gluefox.com/min/krist/problem/har...
Björn
20:30 5.11.2004


Bibeln är väl ingen lärobok i biologi(inte kan väl harar idissla???), men skapelseberättelsen återger about samma ordning som evolutionen dvs livet började i havet...man blir så trött på dessa debatter i t.ex Husis då ingendera sidan lyssnar på den andras argument.
Det finns en tredje väg mellan evolutionism och kreationism,Guds skapelseverk fortsätter genom miljoner år...en som skrivit om detta är Teilhard de Chardin, dominikanmunk och naturvetare.
Ingen vetenskaplig teori kan betraktas som slutgiltig sanning, lönar sig alltså inte att absolutifiera vetandet. Tron är större än vetandet,en "visshet om det vi inte kan se." (Hebr 11:1)medan vetenskaplig empiri enbart registrerar det synliga. Debatter går lätt fel när man försöker debattera fysik (naturvetenskap) med metafysik (tro)!
La jag
18:12 5.11.2004


Sist o slutligen är väl allt filosofi... även vetenskapen... Fakta kommer alltid att förändras, det är bara sanningen som är konstant.
Oskar
16:29 5.11.2004


Jag tror vi blandar ihop lite för många saker åt gången för att vara koherenta :)

Nya forskiningsrön?
Nej, de är inte nya i sig. Darwinismen har haft problem inom paleontologin (fossiler och sådant) ända sedan Darwins tid. Sedan finns det många andra problem, allt från konstigt motiverade dateringsmetoder till förenklad syn på levande organismer. Det nya med Intelligent Design är:
- Det gör en koherent helhet av kritik mot Darwinismen
- Det är inte detsamma som biblisk literalism, eller kreationism. Intelligent Design har förespråkare som tror de mest märkliga saker (om än de flesta tror jag är kristna), och är därför religiöst halvagnostisk. Intelligent Design säger att det är osannolikt att världen uppkommit genom mutationer och naturligt urval eftersom den ter sig som om den skulle vara designad av en intelligent varelse

Varför är den här debatten så svår?
- Historieforskning är alltid svårt eftersom man inte kan göra upprepade experiment => naturvetenskapen är utan sitt skarpaste vapen
- De religiösa och filosofiska implikationerna av frågan är så stora

Jag personligen anser att det är helt överdrivet att kritisera detta seminarium som något ovetenskapligt och kalla det religiöst. Om det är förbjudet att kritisera darwinismen, hur kan man då påstå att darwinismen är en vetenskaplig teori. Jag vet att problemet är att man säger något om en Skapare, vilket menas vara ovetenskapligt. Den tanken följer ur att allt i naturen måste ha "naturliga orsaker" (philosophical naturalism). Men det är bara ett antagande, om än ett allmänt utbrett antagande. Antaganden har ingen vetenskaplig giltighet i sig.

Egentligen är det ett antagande att Gud inte finns, eller åtminstone inte blandar sig i världen. Så om man antar att Gud inte finns, kommer man fram till att Gud inte finns! Cirkelresonemang av högsta graden...

Evolutionsteorin är mest filosofi och lite vetenskap.
linus
16:27 5.11.2004


Jag tror att evolutionsteorin är felaktig. Vad tror du Jonas? Vad tror du på?
jonas
15:00 5.11.2004


Evolutionsteorin är dessutom bara är en teori och troligen felaktig teori
Liksom kreationsteorin...
linus
11:47 5.11.2004


la jag, nej, det finns flera olika grupper, en stor del är de som uppger att de inte vet hur det är men som visar på omöjligheter med evolutionen. Omöjligheter som inte stöds på Gud eller hans talesmän utan helt på sunt förnuft och mycket kunskap.
La jag
11:41 5.11.2004


Religionsfobi är ungefär att när en präst eller kyrka klåpat totalt hängs det ut mera i massmedia än om det skulle varit "vanliga människor"... O.a.s. har de kristna sig själva att skylla. Så länge de låser in sig i kyrkan är det svårt för utomstående att bilda sig en rätt uppfattning om kristna.

Om vi dessutom omkullkastar hela evolutionsteorin tror jag vi är lika osmarta som de som inte vill höra på kreationsteorin. Kristna använder sig ju av samma upptäckter som evolutionisterna men tolkar in Gud i det hela där evolutionisterna är osäkra... eller?
linus
10:59 5.11.2004


Religion är enligt dictionary.com: "4. A cause, principle, or activity pursued with zeal or conscientious devotion"

Därför är det inte svårt att se att anhängarna av t ex evolutionsteorin har gjort den till en religion.

Evolutionsteorin är dessutom bara är en teori och troligen felaktig teori,
Christa
10:50 5.11.2004


Att vi har religionsfrihet i Norden säger ingenting om vi har religionsfobi eller inte. Religionsfobi kanske inte existerar i lika stor mån som kristendomsfobi; att vara toleranta och förstående mot muslimer är en självklarhet medan många ser det som sin hedersuppgift att smutskasta kristendomen.
jonas
00:41 5.11.2004


....voi...voi...
...kommer med nya forskningsrön som omkullkastar det som vi vuxit upp att tro på...
Nej, alltså det har kommit en i raden av åsiktspåståenden som baserar sig på en religion. Omkullkastar inget. Inget nytt. Endast en teori det med. Kom ihåg det, endast en teori utan några som helst bevis!

La Jag
...rubbar deras världsbild...
Jees...

norden känd för (...) religionsfobi
Jag tror att du har en point, men jag bara inte fattar den. Alltså det finns ju religionsfrihet i Norden, så alla för höra till den religion de vill (om de vill höra till en religion).
Oskar
17:36 4.11.2004


Bra point, La Jag. Båda två i själva verket.
La jag
13:39 4.11.2004


Jag tror de (som var emot detta) är lika rädda som kristna brukar bli när det kommer något som rubbar deras världsbild... Så denna rädsla är ömsesidig. O.a.s. är ju norden känd för att ha någon slags religionsfobi.
.....voi....voi....
11:24 4.11.2004


Oj ho ho, hur kan man reagera på det där sättet?? Jamena i västvärlden uppfostras man att vara öppen för nya idér och acceptera andras åsikter och ståndpunkter. När man nu kommer med nya forskningsrön som omkullkastar det som vi vuxit upp att tro på, evolutionsteorin, förkastar man det hela!!! Evolutionsteorin är bara en TEORI, är det då en vetenskap??? Löjligt tycker jag att nästan vuxna människor reagera på det där sättet...
Simon
15:21 1.11.2004


Heja Matti Leisola!
Oskar
10:11 1.11.2004


Intelligent Design är en vetenskaplig riktning som hävdar att evolution inte kan förklara världens existens. Därför måste världen vara designad. Intelligent design tar inte ställning till hur det gått till (och är alltså inte det samma som kreationism)

Länkar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent...
http://en.wikipedia.org/wiki/Creationism
linus
09:42 1.11.2004


Motsatsen till slumpmässig design!
ojda
09:13 1.11.2004


Vad är intelligent design?
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén