Goda nyheter sedan 2002     Måndag 18 januari 2021 kl 21:27Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Filadelfia allt populärare bland ungdomar
Johan ordnade Action
Linus
 1 2250 29 4
Linus Mickelsson
Online 22:15 05/04 2004  Modifierad 09:41 18/08 2010

Old articles  En mångårig satsning har äntligen börjat ge resultat - i form av en förnyad atmosfär och att många ungdomar hittar både till ungdomskvällen och till söndagsmötet. Pastor Johan Forsbäck berättar om strategin bakom. (LM)

Filadelfias ungdomsarbete

Har du tänkt på varför "kristenheten" ser så dyster ut som den tyvärr gör på de flesta ställen i dagens Europa? Är det verkligen så illa ställt, och kall realism att konstatera att kristenheten stampar på stället eller rentav måste backa för andra religioner, individualism och humanism? Lever några bara i en overklig drömmvärld om sann väckelse och livskraftiga växande församlingar?
Vi blir lätt missmodiga av det vi ser omkring oss, och kanske lika ofta av att vi inte ser det vi vill se. Många ser Europa som kristenhetens begravningsplats, men Jesus säger: "Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt?" Mark 12:24

Jesus har kallat oss till att bära rik frukt, frukt som består. Frukten syftar på att själv bli en Jesu lärjunge, och att också andra runtomkring oss efter hand blir frälsta och Jesu lärjungar. (Joh 15:16,8 och Matt 28:20)
Det naturliga, när vi följer Guds ord, och är lyhörda till vad den helige Ande säger och visar, är att Guds rike har framgång. Människor blir överbevisade om att de behöver Jesus. De kommer till tro. De växer i mognad och kan själva efter hand föra andra till tro.

Problemet i vårt samhälle, och inte minst i Europa är att man urvattnat evangeliet. Man försöker ständigt marginalisera rösten från kristenheten och t.o.m. genom lagstiftning föra in humanism och allmänt goda tankar i stället för sanna kristna värderingar. Bibelns trovärdighet och sanningshalt har ifrågasatts så att samhället inte mer har någon stabil grund. Man menar att absoluta sanningar inte existerar och att verkligheten, vad som är sant och falskt, tillåtet och inte tillåtet, ter sig helt olika för olika individer, ställen och tidsepoker.

Filadelfias ungdomsarbete vill leda en annan utveckling! Vi tror på Bibeln som grund för allt vi gör. Likaså är det bara Bibeln och den helige Ande som kan visa oss den verklighet vi skall kunna leva i! (Läs t.ex. 1 Kor 2:9)
Som konstaterat är vi kallade att bära rik frukt. Det är en självklarhet att Guds rike växer, expanderar och har ett starkt inflytande i samhället (INTE genom korståg och kungars eller påvars utövande av kontrollerande makt utklätt i kristen skepnad, utan genom sann kärlek för våra medmänniskor och överlåtelse till Gud). Att Guds rike inte gått framåt och vuxit som det borde under senare delen av 1900-talet har inget att göra med att det inte skulle ha kunnat göra det. Närmare bestämt betyder det bara att kristna, kanske framför allt ledarna, inte förstått hur gå till väga, eller de krav som finns för sant lärjungaskap (frukt!).

Kort sagt handlar det om fyra enkla steg, alla tydligt demonstrerade av Jesus, och dokumenterade Nya Testamentet:
1) Frälsningen - varje människa behöver inse sitt behov av Jesus
2) Befästande i tron - Ingen nyfödd baby klarar sig själv utan behöver föräldrar som tar hand om dem. Likaså med nyfrälsta.
3) Lärjungaträning - Jesus var exemplet för sina lärjungar i tre års tid. Han visade dem Guds kraft och undervisade dem om Guds rike och dess hemligheter.
4) Utsändning - Efter lärjungaträningen skulle de klara att fortsätta Jesu verk i kraft av den helige Ande.

På detta sätt jobbar vi också i ungdomsarbetet. Under hösten 2003 och denna vår har vi i huvudsak koncentrerat oss på steg 2 och 3. Bland annat genom överlåtelseveckoslut (Encounters) och den nu pågående Ledarskolan. Lördagkvällarnas ungdomsmöten har varit veckans gemensamma samlingspunkt, och också under dessa har Gud verkat!

En annan del som dagens kristenhet till stor utrstäckning helt blundat för är lärjungaskapets krav. Jesus krävde inte stor förmögenhet, enorm intelligens eller övernaturligt ork av sina lärjungar - MEN - däremot total överlåtelse och lojalitet. All synd måste lämnas bakom, likaså gamla tankemönster, vanor och världsliga nöjen och ge utrymme för livsreglerna i Guds rike.

Detta tror vi är helt väsentligt för att se Guds rike utbreda sig och växa. No compromise. Att vara sann lärjunge kostar på. Offret är enormt stort. Jesus sade i Luk 16:13 "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre."
Jesus sade också till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig." (Matt 16:24). Många kristna styrs av "begär till livets goda" (1 Joh 2:16). Man har vant sig vid en extremt bekvämt individualistiskt liv, där god ekonomi och västvärldens moderna bekvämligheter blir ett måste. Det finns varken tid eller hjärta för medmänskorna, allra minst de som Jesus först och främst kom för. Mark 2:17 Jesus hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Bland annat detta handlar det om, att ta sitt kors och följa Jesus, att sätta Jesu uppdrag och kallelse för våra liv, framom vår egen vilja.

Också på denna punkt vill vi göra annorlunda i vårt ungdomsarbete och verkligen följa Jesu fotspår. När Jesus fyllde människors behov blev de öppnare än någonsin för hans budskap. Exakt samma gäller än idag.

Efter att Jesus stigit upp till sin Far spred sig evangeliets budskap explosionsartat.
Apostlagärningarna 2:40-41 berättar: Också med många andra ord vittnade han [Petrus] och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte." De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. Vers 47: De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.
Detta sker på många håll i världen just som bäst när du läser detta, till och med i Europa. Och Finland och Helsingfors skall inte vara något undantag!

Kort sagt, när vi förstår vad Bibeln undervisar, och är ödmjuka nog att ta det till oss, också då det kostar på och går emot våra egna önskningar och tankar, när vi vill vara totalt överlåtna till Jesus, fyllda av den helige Ande och lyhörda till honom, och villiga att ge Gud all ära, så lovar Guds ord att vi skall se rik frukt. Detta är Tabasco i ett nötskal. Välkommen med.

// Johan Forsbäck, Ungdomspastor i Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors


Sara W-N
19:32 7.4.2004


Halleluja Hans är äran, Halleluja Amen!
Oskar
10:30 6.4.2004


Det finns ett verkligt behov av något som byggs på sikt. Inte som ett klassiskt ungdomsarbete som mycket bygger på att få folk till kyrkan och att ordna happenings, utan något som baserar sig på långvariga relationer, både vänrelationer och äktenskap. Vi är kallade att bära frukt som består. För att bygga Guds församling kan det omöjligt gå för sig att nästan bara 70+ och 25- (och då ogifta) är aktiva inom församlingen. Det måste finnas en livslång gemenskap i Anden, förmaning och ett stöd.


Det är sant att det materiella inte är det viktigaste. Samtidigt måste vi förstå att andlig välsignelse för med sig materiell välsignelse. Hur ska vi kunna välsigna andra om vi bara har för oss själva? Vi ska inte samla skatter i de sista dagarna (Jak 5:3), däremot ska vi låta våra materiella tillgångar bli en skatt i himlen.
'Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon säger till dem "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?' Jak 2:15-16
Veronica
23:58 5.4.2004


Amen!
Det är just det att vi som kristna i västvärlden nöjer oss med så lite, dvs vi nöjer oss med att ha det bra materiellt sett. Men hur är det med anden och själen? Jag anser att vi "svälter" dem genom att vi inte umgås med vår Herre tillräckligt mycket utan är upptagna av allt annat. Men Gud vill ge oss ett så mycket rikare liv!

Ibland tänker jag att det positiva med en stor katastrof, t ex svält, jorbävning, terrorattack i västvärlden skulle kunna vara för många av oss att vi då var tvungna att verkligen sätta vår tillförsikt på Herren, att inse att Han är allt vi behöver och att Han ger den ultimata glädjen.

Gud välsigne Fila!
Fredi
23:19 5.4.2004


Amen broder! :)
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén