Goda nyheter sedan 2002     Lördag 23 oktober 2021 kl 19:39Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Varför finns du?
 1 3871 47 1
Oskar Kohonen
Online 02:15 23/04 2004  Modifierad 02:18 17/08 2010

Old articles  En av de mest centrala frågor i en människas liv är vad det är tänkt att man ska göra av det. Denna artikel erbjuder ett kristet perspektiv på denna fråga. Det sekulära perspektivet kan kort sammanfattas till att ingen tänkt något om människans liv och att frågan därför är meningslös. Men också de mest brinnande kristna rörelser har en tendens att med tiden stanna av och bli traditionsbundna, vad tappas bort och hur kan det undvikas?

I 1 Mos 1:27-28 står det Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur på jorden!

Med andra ord är människan skapt och tänkt att vara Guds avbild som råder över skapelsen, och för fram Guds ordning i skapelsen. Sedan kommer syndafallet med i bilden i 1 Mos 3 och människan blir allt annat än den Guds avbild hon är skapt till. Men Gud ger inte upp så enkelt, i Kol 1:15 kan vi läsa Han (Jesus) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

Jesus levde som människa enligt Guds ursprungliga plan och är alltså Guds avbild. Guds plan är att genom Jesus skapa en ny människa i de nu levande människorna. Kol 3:9-10 Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare.

När människan blir som en avbild av sin skapare måste hon alltså bli som Jesus, eftersom han är Guds avbild.

All kristen tro som inte bekänner som mål att bli som Jesus i fullt mått är vilsen och bara en skugga av den verkliga tron, tron på honom som skapar något helt nytt i oss.

Men det finns villkor för hur det nya livet uppkommer och vårdas, Kol 3:1-5 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.

Vi har dött. När då? När vi kommer till tro dör den gamla människan och den nya människan föds. Vi har också uppstått, i dopet när den gamla människan begravs och den nya uppstår.

Kol 2:11-12I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.

Av denna orsak är det mycket viktigt att den troende döper sig efter att han kommit till tro för att det nya livet ska växa fram som det är tänkt. Det vi också ser är att den troende har en helt ny makt över synden. Han kan leva i den, vilket Paulus varnar starkt för, men han behöver och bör inte göra det. Före sin omvändelse var han en slav under synden, nu är han fri! Genom att
leva det nya livet behålls han också fri.

han som betygar detta säger: "Ja jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla. -Upp 22:20-21


Fredi
02:42 23.4.2004


Det är dags att förstå vem som bor i oss. Och att vi är fria och inte bundna av former eller traditioner....Herre hjälp mig att bryta loss!! Bra Oz!
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén