Niinistö eller Halonen?

OLD ARTICLES. Finland får en ny president på söndagen 6 år framåt. Det är viktigt att just du röstar.

Många har åsikter om hur samhället skall se ut och hur landet skall ledas, men ändå röstar inte alla som får rösta.

Om du har rösträtt, skall du rösta. Det är ganska onödigt att ha åsikter, om man inte använder sin rösträtt.

Tarja Halonen har länge varit president och varit en bra president. Ändå har hon inte gjort så mycket och påverkat så mycket som hon skulle ha kunnat.

Sauli Niinistö kommer med nya vindar som är bra för både landet och folket. Niinistö tänker också i tankar som inte är emot kristna värderingar. Iltalehti frågade Niinistö vem han skulle vilja träffa. Niinistö svarade: Jesus.

När Tarja menar att man skall skicka mera pengar till u-länder, säger Sauli att många länder blivit passiva pga av endast u-landshjälp. Katastrofhjälp är en annan sak, men om 70% av ett lands BNP består av biståndspengar så har vi gjort några fel västländerna, samtidigt som vi försöker köpa billiga produkter därifrån. Bättre är att hjälpa dem att hjälpa sig själva, t.ex genom att stöda småföretagsamhet och ge finansierg till sådana som inte kan få finansiering från banker. Sanningen är att om man endast ger pengar i handen, lär man folk att inte behöva göra något. Därför är många u-länder passiva. Hjälp och lär en annan att hjälpa en annan. Samma budskap gäller för Finland!

Rösta på Sauli, det gör jag. (Dessutom har Tarja en socialistik bakgrund vilket grundar sig i kommunismen, som gör folk beroende, bundna och passiva)

Kom ihåg alltid att välsigna alla ledare!

Finlands framtid är vårt gemensamma ansvar!