Real Life

Ny konferens för ungdomar i Betania

OLD ARTICLES. Månadens konferens hålls i Betania, Sibbo den 26-28 november och heter Real Life. Sten Lönnqvist kommer att vara huvudtalare.

Under veckolsutet kommer en lillajulsfest att hållas.

För den som vill veta mera kommer konferenssidan att hållas aktuell:

http://www.sibbobetania.fi/reallife/index.html

Betania, Sibbo

http://sibbobetania.fi