Foto:"Chryssa Panoussiadou, PANOS"

Inblick i en media- studerandes vardag: bildanalys

OLD ARTICLES. Det är inte alltid lätt att studera; ibland råkar man ut för uppgifter som man inte har en aning om hur de ska genomföras eller vilka krav det finns, även om det borde vara helt klart...

Så gick det för mig, Janne, en starckars första-års-medianom-studerande. Efter att glatt ignorerat min lärares anvisningar och förklaringar om bildanalys och samtidigt surfat typ på mickelsson.net fick jag framför mig följande uppgift;

problem

"Leta reda på en nyhetsbild som är knuten till den muslimska kulturen och analysera bildens visuella egenskaper (balans, rytm, dynamik). Vilken är den grundläggande känsla som med hjälp av dessa grepp väcks hos tittaren?

Efter att i flera timmar svettats vid min iskalla dator på vår vind kom jag fram till en lösning. *pust*

lösning

På bilden finns en palestinsk man som står och ser mot kameran bortvänd från en rökstaty med tjock, svart rök. I bakgrunden ser man en stad med höghus. Bakom mannen finns bilar parkerade längs med en väg som går mot rökstatyn.

Den svarta röken och mycket ljusa himlen utgör en skarp kontrast. I nedre vänstra hörnet finns också en mörkare yta som tillsammans med röken lägger tyngdpunkten på bilden till vänster. Den diagonala linjen som utgörs av bilarna och vägen går från högra nedre hörnet möt rökstatyn skapar en känlsa av rörelse mot röken. Samtidigt finns det en rörelse bort från röken, som mannens kroppsspråk visar.Vägen ger också känslan av en tredje dimension och djup i bilden. Den diagonala karaktären hos linjen ger ökar också på dramatiken.

Den grundläggande känslan man får av bilden är sorg och bitterhet. Den palestinska mannens ögon och kroppsspråk är det mest talande i bilden. Han ser rakt in i bilden med en bekymrad, eventyellt arg min. Hans händer i kors. Han har också vänt ryggen mot röken, dvs det som har hänt, för att visa att han inte accepterar det. Dramatiken bygger just på den häftiga diagonala rörelsen.

Det finns också en uppenbar konflikt i bilden. Balansen mellan det ljusa och det mörka vittnar om att det mörka vill ”sluka” det ljusa, också om det tar mindre utrymme i bilden. Det svarta, onda, finns till vänster och det ljusa, det goda, människan, finns till höger.

Den ursprungliga bilden finns i addressen:

news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/picture_gallery/ 04/middle_east_palestinians_grieve/html/1.stm