Boken innehåller inte mycket av vikt

Da Vinci-koden

OLD ARTICLES. I domkyrkans krypta hölls på onsdagskvällen en paneldiskussion om Dan Browns bok "Da Vinci"-koden. Intresset var stort organisatörerna var mycket nöjda när kryptat fylldes med intresserade människor och extra stolar fick bäras in.

Boken kommer med häftiga påståenden så som att Jesus och Maria från Magdalena skulle ha varit gifta och att de verkliga evangelierna skulle ha blivit åsidosatta och ersatta av de fyra 'falska' som idag finns i NT.

I paneldiskussionen deltog bland annat en evangelieforskare och en religionsvetare från Helsingfors Universitet. De konstaterade att det som boken stakar ut som fakta är ytterst tvivelaktigt och att författaren har blandat 'omtyckta' missförstånd med sin egen fantasi för att få fram effekter.

"Da Vinci-koden" är alltså en helt fiktiv bok. Som intresse kan nämnas att en av författarens inspirationskällor har varit förfalskade dokument om en grupp framstående män som Da Vinci och Isac Newton som sägs ska ha känt till fakta om Jesus som kyrkan försökt undanhålla. Enligt boken skulle Maria Magdalena sitta på Jesu högra sida i Da Vincis målning 'nattvarden'.

På frågan varför boken haft sån enorm framgång i Europa svarade panelen att Europa är en slags gråzon gällande andlighet och att spiritualitet intresserar trots att fasta värden och tillhörighet inte gör det. En annan förklaring kan vara att boken helt enkelt upplevs vara spännnande fiktion. Viktigast när man läser bokenär att man kommer ihåg just detta - att boken är fiktion.