Författaren studerar biologi i Helsingfors Univeristet

Intelligent skapare allt möjligare igen

OLD ARTICLES. På fredag eftermiddag ordnades en föreläsning i serien "Tackling Ultimate Complexity in Biology" på Tekniska Högskolan i Otnäs. Föreläsningen handlade om varför fler och fler vetenskapsmän tror att livet har uppkommit genom intelligent design. På mickelsson.net:s förfrågan avlägger jag en rapport därifrån.

Först lite bakgrund: Denna föreläsning har väckt mycket heta känslor de senaste veckorna. Den skulle ursprungligen ordnas på universitetet, men det sattes stopp för i sista stund eftersom vissa professorer inte ville ha den på sitt ansvar (orsakerna får ni själv avgöra) så den flyttades till Otnäs. En hel del stunderanden där har samlat ihop protestlistor där, medan andra har förundrat sig vad som är så förfärligt med att ordna en vetenskaplig lektion i detta ämne. I massmedierna har det skrivits om detta de senaste dagarna, och vi biologistuderande har fått följa med en het debatt på våra mailinglistor. Ämnet tycks väcka starka känslor både hos professorer, andra lärare och studeranden!

Så, före jag går in på problematiken skall jag berätta vad vetenskapsfilosofen dr Paul Nelson från Chicago Univerity och biologen dr Richard Steinberg från Washington DC (Smithsonian Institute) föreläste om. (Här måste inflikas att jag bara hörde halva föreläsningen och dessutom missade diskussionsstunden efteråt, så det här är absolut inget komplett referat). Dr Nelson inledde med att klargöra grunden för hela problemet med livets uppkomst: han förklarade hur man kan skilja naturliga orsaker till fenomen från "intelligent causes". Han använde flera exempel, t.ex. ett fotografi som publicerats på Los Angeles Times paradsida under irakkriget, som senare visade sig vara en förfalskning - flera peroner i bakgrunden förekom dubbla gånger eftersom fotografen hade kominerat ihop två bilder. Dr Nelsons exempel ledde så småningom till den modell som används både av dig och mig varje dag (t.ex. om din dator är försvunnen), av detektiver, arkeologer etc. OCH alla slags vetenskapsmän, för att påvisa att en intelligent varelse är orsaken till ett fenomen. I korthet går den modellen ut på att först specifiera fenomenet, sedan avskriva alla naturliga orsaker (kan din dator ha vandrat ut från ditt kontor själv?) man känner till, och sedan fråga sig om fenomenet är tillräckligt komplext (t.ex. så antas att om man fick in en signal från yttre rymden med talet pi 3,1415... så skulle det vara ett bevis på en intelligent varelse som skickat iväg dem, men tänk om det bara var de 10 första decimalerna? Då måste man ta med slumpen i beräkningarna). I en av dr Paul Nelsons artiklar på Internet hittade jag denna andra förklaring på samma sak:

Premise 1: E is specified.

Premise 2: E has occurred.

Premise 3: E has occurred either by chance, necessity, or design.

Premise 4: E did not occur by necessity.

Premise 5: If E occurred by chance, then E has probability less than or equal to p.

Premise 6: Specified events of probability less than or equal to p do not occur by chance.

Conclusion: E occurred by design.

Resten av sin första taltur talade han om vad som händer om man avskriver en möjlighet totalt, som naturalister och neo-darwinister gör i frågan om livets uppkomst. Som bild använde han en öde ö där det finns en skatt nergrävd. Om skatten finns på öns södra udde, men någon bestämmer att det är förbjudet område att gå dit, så kommer man att gräva och gräva på resten av ön och aldrig hitta skatten. Som avslutning talade dr Nelson om en verktygsback: den som vetenskapsmän använder då de forskar. Om bara "naturliga orsaker" finns i verktygsbacken så har man betydligt mindre verktyg än om man tillfogar "intelligenta källor" i sin back. Och alla borde väl vilja ha en så stor och fin verktygsback som möjligt, det skadar ju inte att ha verktygen där även om man inte skulle använda dem!

Sedan var det dr Richard Steinbergs tur. Han talade om organismers genom, hans stora poäng var att genomet (DNA = arvsanlagen) är mycket mer komplicerat än de flesta vet eller låtsas om. Forskare har kommit fram till häpnadsväckande resultat, speciellt gällande intronerna dvs. den ickeproteinkodande delen av DNA som länge har trotts vara bara "junk-DNA" som en rest av evolutionen: intronerna har i samband med att man kartlagt vissa organismers hela genom visat sig vara det som skiljer sig mellan t.ex. människan och chimpansen. Intronerna har enligt dr Steinberg många uppgifter och hela proteinsyntesen är långt mer komplex än man tidigare har trott, vilket i sin tur leder till att Darwins teorier inte fungerar. Dessa forskningsresultat stöds av många sådana vetenskapsmän som verkligen är insatta i detta svåra ämne, men de har inte ännu publicerats i någon av de stora vetenskapstidningarna (Nature, Science etc.) eftersom neo-darwinisterna som ger ut dessa inte vill ge utrymme för resultat som ger belägg för att intelligent design är en troligare möjlighet än t.ex. naturalism eller darwinism. Här kan nämnas att dr Steinberg själv stöder varken darwinismen eller intelligent design-teorin, han bara framför sina vetenskapliga resultat.

Nu till själva problematiken (här kan alla de som inte har orkat läsa igenom all fakta ovan hoppa på kärran igen...). Det finns vissa saker man måste tänka på när man diskuterar vad folk "tror" och "inte tror" på: för det första är det här ju saker som inte egentligen kan bevisas förrän man kan resa tillbaka i tiden och se efter. Och det är inte alltid så lätt att byta från en åsikt till en annan, tänk dig en professor som har forskat i darwinistisk evolution i 30 år, skrivit flera böcker i ämnet osv. Som en riktig vetenskapsman borde han ju glädjas åt om sanningen kommer fram, men om den samtidigt bevisar att allt han har skrivit i sitt liv är fel, så sitter ändå stoltheten ofta ivägen för att komma fram med resultaten. Under de senaste seklet har ju dessutom evolutionsteorin varit en vedertagen sanning i stora delar av västvärlden, och alla vågar kanske inte ta risken ge uttryck för sin misstro och verka som en dumbom.

Evolutionsteoretikerna har också många bra argument för sin sak: fossil, förändringar i organismpopulationer med tiden (= makroevolution) och mycket mer. Men då kan man ju som kreationist säga att det att en intelligent varelse (som endel väljer att kalla Gud) har skapat livet inte nödvändigvis betyder att evolution inte fungerar åtminstone till en del.

Jag tycker mig ändå kunna ana en liten osäkerhet hos de som argumenterar för neo-darwinism eller naturalism: det har i den senaste tidens forskning kommit fram så många faktorer som inte kan förklaras med den darwinistiska teorin. De säger naturligtvis att det i framtiden när man har mer utvecklade forskningsmetoder kommer att hittas totalt naturliga förklaringar på dessa problem. Men åtminstone enligt dr Paul Nelson är det inte är logiskt hållbart argument, utan snarare en omskrivning av en bortförklaring. Tillämpade vi det argumentet på andra områden i livet, så skulle bl.a. alla brottslingar gå fria, och Los Angeles Times fotograf som jag skrev om ovan skulle aldrig ha fått sparken. Därför är det också fler och fler vetenskapsmän hela tiden som åtminstone inte utesluter att livet har uppkommit genom intelligent design.

Nu är ni som läser det här antagligen till stor del kristna, och som en sista slutkläm skulle jag vilja uppmuntra er till att själv ta reda på så mycket ni kan om den här saken: då kommer inte heller de som har blivit intutade Darwins evolutionsteori hela sin skoltid att avfärda er som okunniga fundamentalister. Jag själv blir mer och mer övertygad om Guds inblandning desto mer jag sätter mig in i biologin, och jag är glad att ha en så här stark grund för min tro.