Gemensam fastedag 29-30.9 - Fasta och bed

HÄNDELSER. "Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak...." (Joel 2:15-27)

Bön- och fastedag
Nästa veckas onsdag (29.9) kommer ett gäng unga vuxna att fasta och be för vårt land. Det här som en avslutning på en lärjungaträningskurs som pågått under sommaren i Åbo. Vi kommer att börja kl 18.00 med en gemensam bönestund i Åbo domkyrka och likaså avsluta med en bönestund på torsdagen (30.9) kl 18 på samma plats. Vi vill passa på att samtidigt bjuda in dig att ta del av denna bön- och fastedag. Som utgångspunkt har vi bibelordet ovan (ända till vers 27). Du som inte har möjlighet att komma till Åbo kan föreslagningsvis komma överens om att träffas hemma hos någon vän eller att ni tillsammans gå till en kyrka som har öppet den tiden och samlas där för en bönestund. Orsaken till att vi gör detta är att vi vill be Gud om förnyelse, som startar hos oss själva.

Varför fasta?
Bön och fasta hör ihop. I Bergspredikan (Matt. 6:1-18) talar Jesus om både fasta och bön. Märk väl, Jesus säger inte "om ni fastar" utan "när ni fastar". Han börjar dock med att lägga grunden genom att säga "Akta er för att utföra goda gärningar för att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos er Fader i himlen." (vers 1). På samma sätt vill jag lyfta fram att motivet bakom all bön och all fasta är avgörande. Det handlar alltså inte om att prestera utan om att både med sin kropp och sin mun i ödmjukhet närma sig Herren.  Genom fasta kan ditt böneliv bli en rikare och mer personlig erfarenhet. Fastan öppnar en väg för den helige Ande att avslöja ditt verkliga andliga tillstånd, vilket leder till förkrosselse, omvändelse och förändring. Bara Gud kan leda oss till sådan insikt och förändring. Det är uppmuntrande att i Bibeln läsa om hur fasta för med sig frihet och seger. Josafat vinner en strid utan att behöva strida (2 Krön 20:1-30), Esra får en lyckosam resa tack vare Guds hand (Esra 8:21-23) och Jesus förklarar att ” detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta” (Mark 9:29, se översättningen från 1917).

Hur fasta?
Det finns olika sätt att fasta. Här är några exempel:

1. Helfasta – ingen mat eller dryck (Ester 4:16, Apg 9:9). Max tre dagar.
2. Vattenfasta – ingen mat, men vatten att dricka (Matt 4; Jesus drack, han var hungrig men inte törstig)
3. Delfasta – t.ex vegetarisk fasta (Dan 10:2-3)
4. Fasta från annat än mat – t.ex. från sexuellt umgänge (1 Kor 7), från TV-tittande eller något annat, och uppövar kontroll över människans köttsliga begär och ger tid för bibelläsning och bön. Det här passar för dem som inte kan fasta från mat av hälsoskäl.

I början av fastan kan det hända att man känner obehagliga fysiska symptom såsom svindel, huvudvärk, illamående eller liknande. Låt inte de fysiska obekvämligheterna göra dig nedslagen. Efter de första dagarna (gångerna) försvinner vanligen de obehagliga reaktionerna.

Hungerkänsla är delvis en vanesak. I början av fastan kan du känna dig hungrig alltid vid de vanliga mattiderna, men med tiden försvinner hungerkänslan fast du inte äter något. Några dricker bara vatten under fastan, medan andra unnar sig olika slags drycker som t.ex. fruktsafter, buljong eller mjölk. Låt inte andras teorier och vanor binda dig utan utveckla ett eget sätt att fasta som passar just dig bäst.

Det är viktigt att ta sitt fysiska tillstånd i beaktande. Om du har en sjukdom eller har medicinering där avståndstagande från mat kan vara skadligt för hälsan, måste du diskutera saken med en läkare innan du börjar fasta.

Vill du läsa mera om fasta kan du gå in här:

http://www.ccci.org/training-and-growth/devotional-life/7-steps-to-fasting/01-personal-guide.htm