Goda nyheter sedan 2002     Söndag 5 april 2020 kl 02:44Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Segerns hemligheter
Linus
Foto: Linus
 1 5735 39 1
Kurt Allén
Online 21:22 21/06 2008  Modifierad 18:17 16/08 2010

Undervisning  2 Kor.2:14. Detta ord genom Paulus är ett nyckelord som avslöjar flera hemligheter till ständig seger. Om du tar till dig detta ords budskap, kommer det att revolutionera ditt andliga liv!

En sång från pingstväckelsens tidigare år återspeglar den segertro som man hade.

Sgt.469: ”Har du funnit din viloplats i Jesus. Som en gren uti Hans vinträd ympad in. Där är ro från sorg och nöd uti bönens stilla vrå. Där kan seger ständig seger bliva din!”

Hemlighet 1: Vi lever i nådens tidsålder nu!
Luk.4: 19. Levande Testamentet översätter stället så här:” Förkunna att Gud är beredd att välkomna alla som kommer till Honom”.

Hemlighet 2: Kristi hemlighet!
Ef.3: 4. (”I Kristus”) Tron för oss in i en ny verklighet, Kol.2: 17 (”verkligheten själv är Kristus”). Det är I KRISTUS som vi förs fram i segertåg. I Kristus betyder åtminstone tre saker;
- att vi är mevetna om vad Han har gjort: Han har genom sin död på korset utplånat syndaskulden. Hebr.9: 26. Det är fullbordat!
Djävulen är avväpnad och besegrad, Kol.2: 15. Slåss inte själv med Djävulen. Det är som att slåss med sotarn, man blir sotig. Jesus har redan besegrat honom. Göm dig i Jesu seger, under Hans blod!
Jesus har redan sänt Hjälparen den Helige Ande på den första kristna Pingstdagen, för att förbliva hos oss för alltid, Joh.16: 7; Joh.14: 16-17. Mellan sin uppståndelse och himmelsfärd uppenbarade sig Jesus för sina lärjungar och gjorde en profetisk, symbolisk handling. Det står i Joh.20: 22 att Han andades på dem och sade: Tag emot Helig Ande. På Pingstdagen ”andades” Gud på sin lärjungaskara, och så var det bara att ”ta emot”. För nu vara Ande given. Lärjungaskaran i Efesus visste inte att Anden var given, Apg.19. Vad var det som Petrus och Johannes bad om för de nyfrälsta samarierna? Det står att de bad att de måtte ”undfå” Den helige Ande (1917 års övers.). Grundtextens ord här är ”lambáno”, vilket kan ha litet olika betydelser i olika sammanhang, men vars huvudsakliga betydelse är ”ta emot”. Apostlarna bad alltså att samarierna måtte få nåd att ta emot den helige Ande, som redan var given. Det är bara att tro och tacka och ta emot!

- att vi vet vem Han är: Han är den andra personen i Gudomen, och omger oss ständigt på alla sidor genom sin Ande, Ps.139: 5.

- att vi vet vår ställning i Honom nu!
Vår härliga segerställning i Kristus nu och här, Ef.1: 17-23; 2: 4-7. ! Hans seger är vår. Vi är med Honom försatta i den himmelska världen över alla andevärldens furstar oich väldigheter!

Hemlighet 3: Att vara ”fångad” av Kristus.
Att föras (drivas, Rom.8: 14) av Honom. Att ”som fånge föras i Kristi segertåg” (David Hedegård). Bild: Krigsfångarna som fördes i den Romerska kejsarens triumftåg! Är du Kristi fånge? Inte tillfångatagen med våld, men fångad av Hans kärlek. ”Vunnen av Kristus Jesus”, Fil.3: 12. Fångad av Hans kärlek är vi fria från fruktan. Han ansvarar ju för sina ”fångar”, 1 Joh.4: 18.

Hemlighet 4: Allt självarbete har upphört. Att ”föras fram” av Kristus betyder frihet från allt självarbete
Hebr.4: 10. Det är Han som verkar i och genom oss! Det händer så lätt att vi skarvar i Andens verk med ”köttkraft”, Gal.3: 3. At”sluta i köttet” betyder inte att vi faller grova köttsliga synder, men att vi försöker göra Andens härliga verk ännu bättre med ”köttkraft”. M.a.o. vi hamnar”under lagen”. Men att gå i Kristi segertåg är vila. Det betyder mindre risk för utbrändhet. Han för oss fram!

Hemlighet 5: Att överallt sprida Hans kunskaps väldoft, är inte att ha det skönt och bli rik och berömd!
Det är lätt att missuppfatta vad det är. Hur hade Paulus det, han som sade att Gud alltid förde honom fram i segertåg? Var det också segertåg när han stod inför domstol i bojor (Apg.26) eller när han flöt i land på Malta på en spillra av det förlista fartyget (Apg. 27: 43-44)? Javisst! Han fick överallt sprida kunskapen om Jesus!

Hemligheten 6: Vi är denna kunskaps väldoft, inte bara vår förkunnelse!
Det är inte bara predikan som är denna ”väldoft”, fast den är en del av detta. Det är hela vi som är det. Både vår predikan, våra gärningar, vårt sinnelag, den atmosfär vi sprider omkring oss. Finlands store evangelist Frank Mangs, sa gång på gång: ”Väckelse är atmosfär, väckelse är atmosfär!” Allt i vårt liv är en förkunnelse. Vi skall vara helt och hållet ”evangeliska”! Den goda säden är ”rikets barn”, Matt.13: 38. Är vi ett gott utsäde?

Men vi får inte isolera oss. Vi bärgar inga skördar inne i skåpet. De som är nya skapelser i Kristus Jesus måste ut bland folket. Den goda säden måste sås ut i världens åker för att åstadkomma riklig skörd!

Hemlighet 7: Den ständiga lovprisningen och tacksägelsen.
Den rätta attityden! Texten börjar med en tacksägelse: ”Gud vare tack…” 2 Kor.2: 14, Luk.24: 52-53, 1 Tess.5: 18, Hebr.13: 15. Ex. Den trötta och deppade predikanten som en måndag hälsade på sin kollega i grannförsamlingen. Han satt och väntade en stund medan kollegan gjorde undan vissa små arbeten, och han blev mer och mer förundrad när kollegan gång på gång sa; Halleluja, pris ske Gud. Till slut kunde han inte hålla sig längre, utan frågade: ”Känner du det alltid på det viset?” På vilket kollegan svarade:” Nej, men jag vet att jag alltid har orsak att säga så här!”

Vi har ju all orsak att tacka och prisa Gud, för Hans nåd, Ps.103: 11, att Han välsignat oss i Kristus, Ef.1: 3, att idel goda gåvor kommer ner från ljusens Fader, Jak,1: 17. Se även Merlin R. Carothers böcker, (”Guds makt genom tacksägelse”, m.fl. utg. av Den kristna bokringen) som på ett mycket bra sätt belyser denna sanning.

Den här predikan finns i sin helhet på en tvåspråkig CD, den kan beställas via kurtallen16[a]yahoo.se för en liten summa.

Pontus J. Back
00:34 22.6.2008


Citat:
Finlands store evangelist Frank Mangs, sa gång på gång: ”Väckelse är atmosfär, väckelse är atmosfär!” Allt i vårt liv är en förkunnelse. Vi skall vara helt och hållet ”evangeliska”! Den goda säden är ”rikets barn”, Matt.13: 38. Är vi ett gott utsäde?

Men vi får inte isolera oss. Vi bärgar inga skördar inne i skåpet. De som är nya skapelser i Kristus Jesus måste ut bland folket. Den goda säden måste sås ut i världens åker för att åstadkomma riklig skörd!
--------------------

Amen! Väckelse är atmosfär! Den atmosfär där människor är hungriga, törstiga och desperata och gråter ut efter Jesus.
I atmosfären sker det under och mirakel och det handlar inte om VEM som förkunnar. Då vi är två eller tre samlade och enade i Hans namn skall HAN finnas mitt bland oss. Tänk då på atmosfären där det samlas tusentals människor.

Tänkte lite på allt som varit idag och hur folk har retat upp sig på tecken, under och mirakel. Så här skrev Paulus:

"När det gäller er mina bröder, är jag för min del övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd jag har fått av Gud, att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom DEN HELIGE ANDE. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i TECKEN och UNDER, genom ANDENS KRAFT. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt min ära i att INTE FÖRKUNNA EVANGELIUM DÄR KRISTI NAMN REDAN VAR KÄNT. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Jag handlade som det står skrivet: De som inte har fått budskapet om honom skall se, och de som inte har hört skall förstå". (Rom. 15:14 - 15:21).

Ur Efesierbrevet 4:25 - 4:27 kan jag klar läsa och förstå varför så många är arga och rädda för det som Gud gör för tillfället. Det är någon annan som har fått ett tillfälle att så tvivel och skeptisism i den kristna församlingen.

"Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle".

Att döma, anklaga och rota i en i Kristus frälst persons förflutna är att synda.

Ha en fortsatt trevlig och välsignad midsommar!
Pontus med familj
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén