Goda nyheter sedan 2002     Torsdag 2 februari 2023 kl 14:10Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Vi skall alla vara Jesu vittnen
Jeannette Back
Foto: Jeannette Back
Gamla nät
pjb@netikka.fi
 1 16540 186 0
pjb@netikka.fi Back
Online 12:38 18/09 2010  Modifierad 13:10 18/09 2010

Undervisning  Tänk att du och jag kan vara använda av Gud. Vi skall ta denna kallelse på fullt allvar och lyssna mer på Gud än på människor. Låt Gud tala direkt till dig genom Hans egna ord.


Tänk att vi alla som kristna kan vara
använda av Gud. Detta är något mäktigt och detta gäller alla,
inte bara de som har utbildat sig till teologer, präster, pastorer,
diakoner eller de som varit kristna och troende ”tillräckligt
länge”. Detta är nåd och detta gäller alla, dig och mig.


Tyvärr får vi från präster,
pastorer och ledare ständigt höra om att vi inte ännu är mogna
att vittna om de ting vår Frälsare gjort för oss och i oss. Enligt
bibeln så är det fullt möjligt att omedelbart gå ut och vittna om
Jesus. Mannen som var besatt och hade en hel legion med onda andar i
sig trodde på Jesus. Det står skrivet att han visste exakt vem
Jesus var och detta betyder ju absolut att man tror på Jesus som
Guds Son. Han ropade: ”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den
högste Gudens Son?
”... (Mark 5:7)
Ingen tidsgräns för evangelisation


Efter att Jesus drivit ut de onda
andarna och kört dem in i svinhjorden som störtade ned för ett
stup och drunknade i vattnet ville mannen som nu var fri följa Jesus
men Jesus sade nej. Jesus gav genast mannen ett uppdrag att gå hem
och vittna om det som hade skett. Han sade inte att han skulle söka
sig till en församling och underordna sig och vänta tills han var
mogen för att gå ut och vittna utan detta skulle ske omedelbart.”Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har
gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.”
(Mark 5:19)


Kvinnan vid brunnen i Johannes kapitel
4 var troligtvis den allra första evangelisten. Hon fick möta Jesus
personligen och Jesus undervisade henne och bevisade sin makt med
under och tecken i och med att Jesus visste allt om henne, saker som
ingen annan kunde ha vetat än Gud själv. Redan här märkte kvinnan
att Jesus var en profet. Efter sitt möte med Jesus gick hon in i
staden och vittnade om Jesus som hade sagt allt hon gjort (Joh 4:39).
Skulle inte hon ha varit använd av Jesus själv skulle ingen ha
kommit till tro på Jesus genom henne men många samariter kom till
tro på Jesus genom hennes vittnesbörd. ”Många samariter från
den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon
vittnade
: ... (Joh 4:39) Här rådde det heller ingen tidsgräns, hon
gick genast ut och vittnade om Jesus och många kom till tro genom
hennes tjänst.
Människofiskare, inte teologer


Vi kan lita på att Jesus själv har
kallat oss alla att sprida budskapet om honom och förmedla de goda
nyheterna för att människor skall komma till tro på honom och bli
frälsta. Jesus själv sade: ”Följ mig, så skall jag göra er
till människofiskare.”
(Matt 4:19) Jesus lovar själv att
personligen göra oss alla till människofiskare. Han säger inte att
han skall göra oss till teologer, pingstvänner, katoliker,
lutheraner, metodister eller något annat. Han säger uttryckligen
att HAN skall göra oss till människofiskare. Detta gäller dig och
detta gäller mig och detta är endast och enbart nåd. Tänk att vem
som helst som tror kan vara använd av Jesus själv. Jesus sade
heller inte att någon skulle gå till den teologiska högskolan för
att lära sig, inte heller till bibelskolan utan det handlar om att
det är Jesus själv som verkligen gör oss till människofiskare.
Detta betyder självklart inte att vi inte skall studera. Men det
viktigaste och väsentligaste är att vi har blicken riktad på Jesus
och att vi följer honom för då skall han göra oss till
människofiskare.


Jesus har fått all makt i himlen och
på jorden. Denna makt delar han med sig till oss kristna och han
lovar även att vi skall utföra större under i Hans namn än de han
själv gjorde under sin tid på jorden.


”Amen, amen säger jag er: Den som
tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än
dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.”
(Joh 14:12)
Den Helige Ande, hjälparen och
sanningens ande


Genom Den Helige Ande får vi samma
kraft som Jesus själv gick och bar på och detta lovade han och
vittnade om innan han gick till Fadern. Han kallade Den Helige Ande
för hjälparen och för sanningens ande. Är inte detta då Guds
ande i och med att Jesus är Gud och Jesus är sanningen? Jo, Jesus
talar om sin Ande som han skall utgjuta över de sina och Jesus själv
skall genom Den Helige Ande utan för oss, för dig och mig tala det
han hör och för dig och mig förkunna vad som kommer att ske. ”Men
när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i
sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han
hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer
att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han
ta och förkunna för Er.”
(Joh 16:13-14) Här läser vi också att det är Den
Helige Ande som för oss uppenbarar Jesus och ingen annan.
Hur får vi då Den Helige Ande?


Jo, genom att öppna vårt hjärta för
honom. Den första pingstdagen skickades han ner och de första
apostlarna tog emot Den Helige Ande. Genom att lägga händerna på
varandra förmedlade de Den Helige Ande till de som tog emot honom
som gåva och därifrån har det fortsatt ända till denna tid vi
lever i nu. Petrus sade: ”Omvänd Er och låt er alla döpas i Jesu
Krist namn. Då skall Ni få Den Helige Ande som gåva.”
(Apg 2:38)


Jag tänker inte tala om andedopet
eller barndopet utan jag rekommenderar alla att pröva saken och
öppna sitt hjärta för Den Helige Ande. Han är en gåva från vår
himmelske far och det är Jesus som är döparen. Det är Jesus själv
som döper oss i Helig Ande och i eld. Redan Johannes döparen talade
om att Jesus skulle komma och sade: ”Han skall döpa er i Den
Helige and och i eld.”
(Matt 3:11)


Här ser vi att det är Jesus själv
som döper oss i Den Helige Ande och i eld och att apostlarna kunde
göra detta i Jesu namn. ”Apostlarna lade då händerna på dem,
och de tog emot Den Helige Ande.”
(Apg 8:17) Tänk att detta gäller
ännu i denna dag och att du och jag kan i Jesu namn ge vidare Den
Helige Ande till andra. Det vi gör i Guds rike gör vi ju aldrig i
egen kraft utan genom Den Helige Andes kraft.
Uppdraget som gäller alla


Jesus sade själv: ”Jag har fått all
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn
och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag är
med er alla dagar intill tidens slut.”
(Matt 28:18-20)


Märk att Jesus sade till lärjungarna
att de skulle göra alla folk till lärjungar. Han sade inte heller
nu att de skulle göra dem till pingstvänner eller teologer, inte
heller lutheraner eller katoliker utan endast och enbart till
lärjungar, alltså människofiskare!Tänk att vi alla som kristna har fått
detta uppdrag. Du och jag har fått makt av Jesus själv genom Den
Helige Ande och du och jag kan göra stora ting i Jesu namn. Tänk
att du kan vara med och förändra en hel by. Varför inte en hel
stad? 


DU kan vara ett redskap för Gud och genom DIG kan många komma
till tro på Herren Jesus Kristus och få evigt liv. I Jesu namn kan
du bota sjuka, driva ut onda andar och demoner. Du kan väcka upp
döda och du kan göra vad som helst för ingenting är omöjligt för
Gud. Gud är kärlek och det du gör i kärlek till din nästa är
mycket värt. Mycket mer värt än något denna värld kan ge. Paulus
skriver mycket bra och rakt på sak och detta med att göra saker med
och utan kärlek i 1 Kor 13 och min bön är att jag skall för varje
dag som går lära mig att använda den kärlek jag först fått av
Gud och mer och mer kunna börja älska mina medmänniskor, något
som i vår egen kraft och i vårt kött är en omöjlig handling.
Jesus sade själv att vi är onda men ändå ger vi våra barn de
gåvor de vill ha. Hur mycket skall då inte vår Himmelske Fader ge
oss av Den Helige Ande, den största och bästa gåvan vi någonsin
kan ta emot.


Tro på Jesus och tro på vem DU är i
Honom! Jesus har gett oss löften som framkommer i denna text och
Guds ord är fullt av löften till dig och till mig. Känner du att
du vill gå ut och nå människor för Jesus och vara ett Jesu
vittne, tveka inte, lyssna inte på andra. Det är en kallelse som
Jesus själv ger till dig.
Lycka till!


Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén