Goda nyheter sedan 2002     Lördag 28 januari 2023 kl 08:52Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Nåden - Universums moraliska dynamo
Linus
Foto: Linus
 1 25940 99 3
Kurt Allén
Online 11:34 04/07 2007  Modifierad 08:45 18/08 2010

Undervisning  Guds nåd har ivrigt diskuterats i dessa spalter den senaste tiden. Jag skulle vilja plocka fram några bibelord ur Skriften som visar att den inte är enbart något passivt, utan att den även är en mycket aktivt verkande kraft. Sedan även se vad Skriften säger om nådens bruk och missbruk.

Många religiösa människor uppfattar nåden som något enbart passivt. Gud förlåter oss av nåd, utplånar skulden, annulerar straffet. Man kan inte förstå att vi skulle ha något bruk för nåden om vi inte har syndat. Det är klart att vi behöver nåden då, men är det bara då?

Låt mig ta en bild. Fången har blivit benådad, friad från straffet, utsläppt ur fängelset.
Nu står han där, utanför fängelseporten. Vart skall han ta vägen? Utan pengar, utan mat, utan, bostad, utan arbete, etc

Men Guds nåd är inte sådan. Den är Guds oförtjänta generösa välvilja som ständigt strömmar oss tillmötes. Både när vi har syndat och även däremellan.
Det berättas i 2 Sam.9: 3 att kung David frågade: ”Finns ingen kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan visa barmhärtighet, såsom Gud är barmhärtig.” (Bibel 1917) De fann en ättling som hette Mefiboset. Saul hade försökt döda David flera gånger. David inte bara förlät detta. Han lät Sauls ättling Mefiboset ständigt äta vid sitt bord, som om han var en av kungens söner. Nåd och barmhärtighet är ju besläktade ord. Här ser vi en bild av hur överflödande Guds nåd är. Guds nåd är inte bara något passivt, utan den är en oerhört verksam, dynamisk kraft.

Den är UNIVERSUMS MORALISKA DYNAMO Apg.11: 23:”När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad” 1 Kor.15: 10: ”Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och Hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig.”
Rom.5: 17b:”Hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.”
Rom.6: 14:”Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.”
Tit.2: 11:”Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär…” (Tit.3: 4)

Tänk till vilken stark inspiration till oegennyttiga, goda gärningar Guds uppenbarade nåd är.
Jag läste en gång en berättelse från den gamla slavhandelns tid i Amerika som var ungefär så här:
En välbesutten man råkade gå förbi en slavmarknad, där försäljning av slavar just pågick. Hans ögon föll på en slavkvinna som såg så olycklig ut, och hans hjärta rördes av medlidande med henne. Han gick fram till slavägaren och frågade vad hon kostade. När han fick veta priset köpte han henne och fick kvitto på det. Sedan gick han fram till kvinnan och sade att han köpt henne. Men att han köpt henne för att ge henne fri. Han sa till henne att hon nu var fri och fick gå vart hon ville. Så gick han därifrån och började gå hemåt. Efter en stund fick han höra snabba steg bakom sig, någon som gick ifatt honom. Det var kvinnan som han hade köpt fri. När hon i sin villrådighet, efter sin frigivning, inte visste vart hon skulle ta vägen, föddes en tanke hos henne. Mannen som köpte mig fri måste vara en god man. Hon skyndade ifatt honom och sa: Du måtte vara en god man. Låt mig få tjäna dig! Så verkar nåden! Men nåden kan både

BRUKAS OCH MISSBRUKAS
I 2 Kor.6: 1 säger Paulus:”Men såsom medarbetare förmanar vi er också att icke så ta emot Guds nåd, att det blir utan frukt.”(1917). Om vi läser fortsättningen kan vi se vilken frukt det rätta mottagandet av nåden medför. Man kan alltså ta emot nåden på ett rätt och på ett fel sätt. Tar man emot nåden på ett rätt sätt, bär den riklig frukt!

Judas säger i sitt brev, v.4:” – ogudaktiga människor, som missbrukar Guds nåd till lösaktighet.”
Ogudaktiga människor som inte vill göra sinnesändring, blir inte bättre av att dem bevisas nåd. Det står i Jes.26: 9-10: ”När dina domar drabbar jorden, lär sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet. Om nåd bevisas mot den ogudaktige, så lär han sig inte rättfärdighet.”

Visst är nåden en oerhörd moralisk kraft, men

EN MORALISK KRAFT KAN MOTSTÅS om man besluter sig för det. En FYSISK KRAFTS verkan kan inte förhindras genom att man bara besluter sig för att inte låta sig påverkas av den. Om en terrorist spränger en sprängladdning bland en folkmassa, kan man inte undgå skada genom att bara besluta sig för att inte låta sig påverkas av den. Men en moralisk kraft kan motstås. Apg.7: 51:”Alltid står ni emot den Helige Ande, ni som era fäder.” Nåden är en moralisk kraft! Men det är uppenbart att

NÅDEN KAN MISSBRUKAS
Enligt Rom.6: 1-2 verkar Paulus vara helt på det klara med att nåden kan missförstås och missbrukas. Han säger:”Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?”
Nåden är absolut inte ämnad att uppmuntra till slöhet, slarv och slapphet. Men nåden kan mottas på ett sådant sätt att det blir utan frukt!

Därför innehåller Bibeln brinnande apeller om att inte vara ”tröga när det gäller nit”, att vara ”brinnande i anden”, att ”sträva med all flit”, att ”vara ivriga” att söka förnyelse och att ”tänka på Herrens nådegärningar” (Ps.107: 43). Och på så sätt ge nåden tillfälle att verka mäktigt i våra liv!
Herrens Jesu nåd vare med er alla! Drick djupt ur nådens källa!Kurt A.
11:06 5.7.2007


Svar till AnnaS: Enligt Folke Bobergs bok VAD SÄGER GRUNDTEXTEN är det ord som förekommer i hebr. i 2 Sam.9: 3 "chesed". Det ordet översättes för det mesta (över 100 ggr) ned "nåd". Men även flera ggr (ca 16 ggr) med barmhärtighet, men även med kärlek, mildhet, godhet,etc. De är tydligen mycket besläktade begrepp, och sammanhanget får tydligen avgöra vilken nyans det får i sammanhanget. Sedan kan det även vara en skillnad på vilken betydelse ett ord har i bibliskt språkbruk och i modernt. Som jag har uppfattat ordet nåd i bibliskt språkbruk torde det betyda; oförtjänt välvilja!

Enligt ILLUSTRERAT BIBELLEXIKON är ordet barmhärtighet besläktat med misskund, nåd och kärlek. Det innebär medömkan, medkänsla med någon i hans nöd. I klassiskt grekiskt språkbruk betecknar "éleos" en känsla, som utlöses, då något ont eller en olycka drabbat medmänniskan.

Moi
10:49 5.7.2007En tyrann kan benåda (have mercy) dem som är underställda
honom, även om de inte gjort något som är fel. Tyrannen har bara makten att ta
deras liv om han känner för det. Denna nåd kan också ställa krav på den som får den. När det gäller ”grace” så är vi verkligen skyldiga
men Jesus tog allt på sig och vi har fått det helt gratis, d.v.s. vi kan inte
(hur vi än försöker) gör något för att förbättra vår position. Men det betyder väl inte heller att vi ska sluta försöka... allt vi gör ska vi göra för Gud.AnnaS
16:45 4.7.2007


Något av det mest problematiska är väl att "grace" och "mercy" båda översatts "nåd" på svenska, har jag förstått. Nyansskillnaden är olika, kan nån mer insatt kanske förklara? 

var välsignade! 

Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén