Goda nyheter sedan 2002     Onsdag 7 december 2022 kl 11:40Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Gröna Ängar - Romarbrevet del 28
MB
Foto: MB
Grön kaktus
 1 1537 39 0
Marius Baum
Online 13:06 24/05 2012  Modifierad 13:11 24/05 2012

Undervisning  Vi måste var och en erfara att vi misslyckas i oss själva att leva som Gud vill. Men vissa troende har inte denna erfarenhet av att misslyckas och därför tycker att det är helt naturligt att de syndar. Om vi inte är seriös i vårt sökande så kan vi inte räkna med att få uppleva Romarbrevet 8. Kapitel 8 är för de människor som verkligen försökt uppfylla Guds lag. Men många människor idag och även kristna måste först inse vad som finns i dem, vilken synd de bär i sig.

Talare: Sungun Young, Datum 2003-11-26 Titel:ROMARBREVET 8 "Livets Andes lag" (sammandrag
av talat budskap)
Bibelverser: Rom 8:1-7; Joh. 1:14; 3:14; 12:31; 2 Kor. 5:21; Heb. 4:15; Kol. 1:22.


För att kunna uppskatta kapitel 8 av Romarbrevet måste vi verkligen ha erfarenhet av det som Paulus talar om i kapitel 7. Paulus upplevelse kan sammanfattas i vers 24 som säger, "vem kan frälsa mig från denna dödens kropp". Vi måste var och en erfara att vi misslyckas i oss själva att leva som Gud vill. Men vissa troende har inte denna erfarenhet av att misslyckas och därför tycker att det är helt naturligt att de syndar. Om vi inte är seriös i vårt sökande så kan vi inte räkna med att få uppleva Romarbrevet 8. Kapitel 8 är för de människor som verkligen försökt uppfylla Guds lag. Men många människor idag och även kristna måste först inse vad som finns i dem, vilken synd de bär i sig.
Kroppen kallas av Paulus både dödens och syndens kropp (Rom 7:23-24). I vår kropp bor en levande varelse som kallas för synden. Synden frambringar död. Sjukdom finns på grund av synden. Synden är Satans levande element. En väldigt kroppsfixerad person kan lätt vara påverkad av Satan. Hela samhället har blivit mycket mera kroppsfixerat. Sverige är verkligen annorlunda om man jämför med hur det var för bara trettio år sedan. Guds helande kommer till oss först inifrån.
Kapitel 8 börjar med att det inte finns någon fördömelse för dem som är i Kristus. Paulus kände fördömelse för att han inte klarade uppfylla lagen. Fördömelsen kan sägas vara både objektiv och subjektiv. Objektivt finns fördömelsen över hela mänskligheten enligt kapitel 1. Men på grund av det som Gud har gjort genom Jesus Kristus så är vi inte längre under fördömelse. Men vårt samvete kan ändå fördöma oss! Detta kallas subjektiv fördömelse. Så fort vi följer syndens kropp så kommer vi att känna fördömelse. Men om vi tex. läser Bibeln eller ber tillsammans så känner vi ingen fördömelse. Så länge vi är i Jesus Kristus så finns ingen fördömelse!
Hur kan Paulus säga att det inte finns någon fördömelse? Vers 2 säger att livets Andes lag har gjort oss fria från syndens och dödens lag. Det enda liv som kan övervinna syndens och dödens lag i vår kropp är livets Andes lag. Idag söker människor helande och "vise män" för att få bättre hälsa, men dödens lag kommer ikapp till sist. Vi kan inte förlänga vårt liv särskilt många år. Ingenting kan göra oss mer hel som människor än livets Andes lag.
Livets Andes lag är Jesus Kristus själv. I vers 3 ser vi hur Gud gjort oss fria från synden. Jesus kom i köttets likhet men han hade inte själva köttet i sig. Han kom i formen av "Satan" men han var inte Satan. Jämför med ormen som Mose lyfte upp i öknen (Joh. 3:14-15). Alla som såg på ormen blev helade. På samma sätt blir alla som ser på Jesus botade. I och med att vi inte kan uppfylla lagen så sände Gud sin Son i köttets gestalt. Ormen blev korsfäst i Jesus! Tänk att Gud själv tog formen av en orm. Satan själv blev korsfäst när Jesus dog. Köttet blev avslutat på korset. Halleluja
Varför upplever vi fortfarande sjukdomar och synd då Kristus har korsfäst vårt kött? Det är för att vi inte lever i Livets Andes lag. Lagens krav uppfylls av de som vandrar efter Anden och inte efter köttet. De som vandrar efter köttet har ingen förmåga eller lust att uppfylla Guds lag. Ibland kanske vår goda tanke säger att vi borde vara snäll mot någon tex skänka pengar till någon, mata de fattiga, hjälpa de äldre. Men vi kommer att upptäcka att vi inte klarar av det!
Hur vandrar vi i vår vardag? Är vi i Livets Andes lag eller i syndens och dödens lag? Hur kan vi uppleva det här? För det första så måste vi ha vår vandel enligt anden. Vi måste sätta vårt sinne på anden. Vi borde be: "Herre gör mina tankar till dina tankar. Å Herre Jesus." Satan vet att om vi sätter vårt sinne på anden så kommer vi att må bra, så han försöker hindra oss att vända vårt sinne till Gud. När vi kommer tillsammans borde vi ha för vana att vända oss till anden och tala om andliga saker och inte om väder och vind. Genom anden måste vi döda kroppens gärningar. Vi måste vara ledd av anden, då blir vi Guds söner. Vi borde också ropa till Fadern. Om vi lever så här kommer vårt liv att vittna att vi är Guds barn. Amen.

Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén