Gamla nät

Vi skall alla vara Jesu vittnen - Du har blivit given makt i Jesu namn

UNDERVISNING. Tänk att du och jag kan vara använda av Gud. Vi skall ta denna kallelse på fullt allvar och lyssna mer på Gud än på människor. Låt Gud tala direkt till dig genom Hans egna ord.

Tänk att vi alla som kristna kan vara

använda av Gud. Detta är något mäktigt och detta gäller alla,

inte bara de som har utbildat sig till teologer, präster, pastorer,

diakoner eller de som varit kristna och troende ”tillräckligt

länge”. Detta är nåd och detta gäller alla, dig och mig.

Tyvärr får vi från präster,

pastorer och ledare ständigt höra om att vi inte ännu är mogna

att vittna om de ting vår Frälsare gjort för oss och i oss. Enligt

bibeln så är det fullt möjligt att omedelbart gå ut och vittna om

Jesus. Mannen som var besatt och hade en hel legion med onda andar i

sig trodde på Jesus. Det står skrivet att han visste exakt vem

Jesus var och detta betyder ju absolut att man tror på Jesus som

Guds Son. Han ropade: ”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den

högste Gudens Son?”... (Mark 5:7)


Ingen tidsgräns för evangelisation

Efter att Jesus drivit ut de onda

andarna och kört dem in i svinhjorden som störtade ned för ett

stup och drunknade i vattnet ville mannen som nu var fri följa Jesus

men Jesus sade nej. Jesus gav genast mannen ett uppdrag att gå hem

och vittna om det som hade skett. Han sade inte att han skulle söka

sig till en församling och underordna sig och vänta tills han var

mogen för att gå ut och vittna utan detta skulle ske omedelbart.”Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har

gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.” (Mark 5:19)

Kvinnan vid brunnen i Johannes kapitel

4 var troligtvis den allra första evangelisten. Hon fick möta Jesus

personligen och Jesus undervisade henne och bevisade sin makt med

under och tecken i och med att Jesus visste allt om henne, saker som

ingen annan kunde ha vetat än Gud själv. Redan här märkte kvinnan

att Jesus var en profet. Efter sitt möte med Jesus gick hon in i

staden och vittnade om Jesus som hade sagt allt hon gjort (Joh 4:39).

Skulle inte hon ha varit använd av Jesus själv skulle ingen ha

kommit till tro på Jesus genom henne men många samariter kom till

tro på Jesus genom hennes vittnesbörd. ”Många samariter från

den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon

vittnade: ... (Joh 4:39) Här rådde det heller ingen tidsgräns, hon

gick genast ut och vittnade om Jesus och många kom till tro genom

hennes tjänst.


Människofiskare, inte teologer

Vi kan lita på att Jesus själv har

kallat oss alla att sprida budskapet om honom och förmedla de goda

nyheterna för att människor skall komma till tro på honom och bli

frälsta. Jesus själv sade: ”Följ mig, så skall jag göra er

till människofiskare.” (Matt 4:19) Jesus lovar själv att

personligen göra oss alla till människofiskare. Han säger inte att

han skall göra oss till teologer, pingstvänner, katoliker,

lutheraner, metodister eller något annat. Han säger uttryckligen

att HAN skall göra oss till människofiskare. Detta gäller dig och

detta gäller mig och detta är endast och enbart nåd. Tänk att vem

som helst som tror kan vara använd av Jesus själv. Jesus sade

heller inte att någon skulle gå till den teologiska högskolan för

att lära sig, inte heller till bibelskolan utan det handlar om att

det är Jesus själv som verkligen gör oss till människofiskare.

Detta betyder självklart inte att vi inte skall studera. Men det

viktigaste och väsentligaste är att vi har blicken riktad på Jesus

och att vi följer honom för då skall han göra oss till

människofiskare.

Jesus har fått all makt i himlen och

på jorden. Denna makt delar han med sig till oss kristna och han

lovar även att vi skall utföra större under i Hans namn än de han

själv gjorde under sin tid på jorden.

”Amen, amen säger jag er: Den som

tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än

dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.” (Joh 14:12)


Den Helige Ande, hjälparen och

sanningens ande

Genom Den Helige Ande får vi samma

kraft som Jesus själv gick och bar på och detta lovade han och

vittnade om innan han gick till Fadern. Han kallade Den Helige Ande

för hjälparen och för sanningens ande. Är inte detta då Guds

ande i och med att Jesus är Gud och Jesus är sanningen? Jo, Jesus

talar om sin Ande som han skall utgjuta över de sina och Jesus själv

skall genom Den Helige Ande utan för oss, för dig och mig tala det

han hör och för dig och mig förkunna vad som kommer att ske. ”Men

när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i

sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han

hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer

att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han

ta och förkunna för Er.” (Joh 16:13-14) Här läser vi också att det är Den

Helige Ande som för oss uppenbarar Jesus och ingen annan.


Hur får vi då Den Helige Ande?

Jo, genom att öppna vårt hjärta för

honom. Den första pingstdagen skickades han ner och de första

apostlarna tog emot Den Helige Ande. Genom att lägga händerna på

varandra förmedlade de Den Helige Ande till de som tog emot honom

som gåva och därifrån har det fortsatt ända till denna tid vi

lever i nu. Petrus sade: ”Omvänd Er och låt er alla döpas i Jesu

Krist namn. Då skall Ni få Den Helige Ande som gåva.” (Apg 2:38)

Jag tänker inte tala om andedopet

eller barndopet utan jag rekommenderar alla att pröva saken och

öppna sitt hjärta för Den Helige Ande. Han är en gåva från vår

himmelske far och det är Jesus som är döparen. Det är Jesus själv

som döper oss i Helig Ande och i eld. Redan Johannes döparen talade

om att Jesus skulle komma och sade: ”Han skall döpa er i Den

Helige and och i eld.” (Matt 3:11)

Här ser vi att det är Jesus själv

som döper oss i Den Helige Ande och i eld och att apostlarna kunde

göra detta i Jesu namn. ”Apostlarna lade då händerna på dem,

och de tog emot Den Helige Ande.” (Apg 8:17) Tänk att detta gäller

ännu i denna dag och att du och jag kan i Jesu namn ge vidare Den

Helige Ande till andra. Det vi gör i Guds rike gör vi ju aldrig i

egen kraft utan genom Den Helige Andes kraft.


Uppdraget som gäller alla

Jesus sade själv: ”Jag har fått all

makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till

lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag är

med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:18-20)

Märk att Jesus sade till lärjungarna

att de skulle göra alla folk till lärjungar. Han sade inte heller

nu att de skulle göra dem till pingstvänner eller teologer, inte

heller lutheraner eller katoliker utan endast och enbart till

lärjungar, alltså människofiskare!Tänk att vi alla som kristna har fått

detta uppdrag. Du och jag har fått makt av Jesus själv genom Den

Helige Ande och du och jag kan göra stora ting i Jesu namn. Tänk

att du kan vara med och förändra en hel by. Varför inte en hel

stad? 

DU kan vara ett redskap för Gud och genom DIG kan många komma

till tro på Herren Jesus Kristus och få evigt liv. I Jesu namn kan

du bota sjuka, driva ut onda andar och demoner. Du kan väcka upp

döda och du kan göra vad som helst för ingenting är omöjligt för

Gud. Gud är kärlek och det du gör i kärlek till din nästa är

mycket värt. Mycket mer värt än något denna värld kan ge. Paulus

skriver mycket bra och rakt på sak och detta med att göra saker med

och utan kärlek i 1 Kor 13 och min bön är att jag skall för varje

dag som går lära mig att använda den kärlek jag först fått av

Gud och mer och mer kunna börja älska mina medmänniskor, något

som i vår egen kraft och i vårt kött är en omöjlig handling.

Jesus sade själv att vi är onda men ändå ger vi våra barn de

gåvor de vill ha. Hur mycket skall då inte vår Himmelske Fader ge

oss av Den Helige Ande, den största och bästa gåvan vi någonsin

kan ta emot.

Tro på Jesus och tro på vem DU är i

Honom! Jesus har gett oss löften som framkommer i denna text och

Guds ord är fullt av löften till dig och till mig. Känner du att

du vill gå ut och nå människor för Jesus och vara ett Jesu

vittne, tveka inte, lyssna inte på andra. Det är en kallelse som

Jesus själv ger till dig.


Lycka till!