Blomma

Gröna Ängar - Romarbrevet del 19 - Abrahams tro, del 2

UNDERVISNING. Genom Abrahams livshistoria lär vi oss en viktig erfarenhet i det kristna livet. Det är att blir korsfäst och därgenom uttrycka Jesus Kristus. Endast om vi är undanröjda (döda) kan Kristus uttryckas genom oss. Sungun förklara hur det skedde i Abrahams liv. Gud lovade Abraham en son men innan han fick sonen avslöjade Gud honom att Abraham hade mycket kvar att köttet. Vi genomgår samma erfarenhet idag.

Talare: Sungun Young 2003-04-23 Titel:ROMARBREVET ”Abrahams kallelse, del 2” (sammandrag av talat budskap) Bibelverser:1 Mos. 15:1-6, 8-10, 17; 16:15-16; 17:4-5, 10-14, 17-19, Gal. 3:16, 19, 22-24; 4:1-2
Trons liv handlar inte bara om att komma till Kanaans land. För att förstå trons liv måste vi betrakta Isaks erfarenhet. Herren sa till Abraham att han själv var Abrahams belöning. Men Abraham var inte nöjd med detta svar på grund av att han inte hade någon son. När vi kommer in i Kanaans land i vår erfarenhet, så är målet med vårt Kristna liv att vi ska producera "sonen" Isak dvs. Kristus. Det goda landet är Församlingen, och det kommer ut ur Kristus. Men erfarenhetsmässigt är det tvärtom, dvs. Kristus kommer ut ur Församlingen. De som inte är i det goda landet kan inte producera Isak (Kristus).
Vad betyder det egentligen att Isak produceras ibland oss? Det betyder att Kristus uttrycks ibland oss. Tyvärr, så är det ofta vårt eget liv som blir uttryckt istället. Människor måste ju få en känsla av att Kristi närvaro är där när vi samlas. Därför måste vi fråga oss själva vad vi egentligen är ute efter. Är vi ute efter nya bilar, längre semester eller vad det nu är vi längtar efter? Om vi vaknar mitt i natten, så borde vi känna en längtan efter att få uppleva och uttrycka Jesus mer. Vi borde längta efter sonen Jesus Kristus. Vi måste förstå att vår största belöning egentligen är Kristus.
Hur vet vi att vi kommer att ärva och producera Sonen? Hur tänker Gud genomföra detta genom oss? Herren sa till Abraham, att han skulle offra Isak i kapitel 15:9-10. Vägen till att producera sonen är först att ”bli delad”, såsom offret blev. Detta är att erkänna att problemen först och främst beror på oss själva, och inte på vår omgivning m.m. Herren menade att Abraham skulle göra detta genom ordet och korset. Herren kommer att föda Kristus i oss genom ordet och korset. Korsets verk sker genom Herrens kraft i vårt liv. När vi kommer in i en mycket bitter situation, mänskligt talat, så borde vi tillämpa korset så att vi kan erfara Herrens kraft. Då blir denna bittra situation ljuvlig. Människor som är bittra har liksom ett gift i sig. Många kristna missuppfattar det när de hamnar i bittra situationer. De vill istället att allt sådant negativt ska försvinna, och att deras frid ska återvända. Men vi måste förstå att Herren inte är här för att ta bort våra problem (törntaggen i köttet), utan han är här för att förläna nåd till oss så att hans kraft kan fullkomnas i vår svaghet (2 Kor 12:9).
Jag kände en fattig kristen familj från Nordkorea när jag var barn. De var alltid glada och utan att vara bittra, trots att de hade det så fattigt. Varför är vi så bittra? Vi saknar upplevelse av korset. Istället för att uppleva korset hoppas vi på att den negativa situationen ska ta slut. Alltså lider många kristna i onödan!
Herren menade att sättet att få sonen var genom korset, men Abraham försökte hjälpa Herren att producera sonen genom att gå till Hagar. Hagar symboliserar lagen enligt Paulus i Galaterbrevet. I Församlingen finns alla sorters människor, men målet är att Kristus ska komma ut genom var och en av oss. Lagen hjälper människor som ännu inte har upplevt Kristus. Den håller dem i fållan tills de är mogna att börja ”lära sig” att erfara korset. Amen.