Goda nyheter sedan 2002     Måndag 2 augusti 2021 kl 12:31Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > VÄCKELSEN vi Behöva!
Peter
 1 27776 872 1
Peter Kujala
Online 16:51 25/02 2019
Allmänt

Vi behöver en genuin och "äkta" väckelse i landet. En "BIBEL-väckelse" där troende från alla sammanhang vänder tillbaka till troheten och hängivenheten till Guds Ord och Kristi lära, de kristna grunderna. Och så behöver vi en "OMVÄNDELSE-väckelse" där troende vänder om från synd och ett ljumt, förvärldsligat "kristenliv". Sedan så behöver vi definitivt en "ANDEUTGJUTELSE-väckelse" där Helige Ande och Guds eld griper tag, gör de troende brinnande i Anden och fyller de troende med Gudsnärvaro, med Guds kraft, med de andliga nådegåvorna som kommer i funktion och därmed också helandemirakler och andra Guds övernaturliga ingripanden sker, ja, där Guds Ande kommer över hela bygder och samhällen och drar även de ofrälsta till Jesus. Slutligen och allra viktigaste så behöver vi en "JESUS-väckelse", där troende på nytt blir kära i sin Herre och Frälsare och kommer tillbaka till 1:a kärleken till Jesus, en väckelse där Jesus är det centrala i allt...

Allt det nu nämnda ingår förstås i denna genuina Väckelse...När vi läser om väckelserna förr och om nutida väckelser så ser vi att dessa "ingredienser" nästan alltid ingår. Ytterligare en ingrediens i ett väckelseskede är förväntan på Jesu Återkomst. Bibeln och särskilt Nya Testamentet talar massivt om Ändens tid och hur Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt Rike...Denna väckelse är både den enskilde troendes ansvar likväl som varje församlings ansvar. När den troende själv kommer in i väckelse och församlingen likaså, ja, då sprids väckelsen ut till de ofrälsta runtomkring oss, men det börjar alltid med oss troende, med just dig...

"Men allt som avslöjas av Ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: VAKNA, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska LYSA över dig. Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, det leder till ett liv i laster. Låt er istället UPPFYLLAS av Anden"(Ef 5:13-18)...


Peter Kujala
22:38 25.2.2019


P.S! För varje år som går blir ”väckelseförkunnelse” och dess förespråkare allt mindre populärt, detta är ett tidstecken, och motargumenten är verklighetsfrånvända och utgår från känslolivet och fria fantasier. Jag har varit med länge nu på vägen, sett och hört det mesta, men aldrig någonsin hos mig själv eller andra har jag märkt i tankar, tal eller attityder ”skenhelig egenrättfärdighet”, att man menat sig vara bättre än andra osv, vi är och förblir frälsta av nåd, jag kan inte på något vis ”förtjäna” min frälsning. Lagiskhet fanns delvis för ett halvt sekel sedan i våra nordiska länder, idag är problemet det andra diket, dvs ”laglöshet”, vilket också är ett tidstecken, ty laglösheten ska tillta ju närmare Jesu Återkomst vi är, och Antikrist kallas också just ”Laglöshetens människa”, han kommer omsluta och älska all moral- och etikupplösning, allt som dränerar Guds lagar och ”regler”. Jag förundras över denna antipati mot predikandet av Hela Guds Ord! Föreställ er att Jesus och apostlarna skulle komma och predika i våra kyrkor idag, och säga exakt det de sade, det som är nedskrivet i Bibeln. Det skulle bli ett våldsamt ramaskri och de skulle bli utfrusna och stämplade som lagiska fariseer, kärlekslösa och dömande, egenrättfärdiga mobbare. Men, deras predikan var ju tio gånger tuffare än någonsin dagens väckelseförkunnelse! Läs i Bibeln så får du se, tillrättavisningar och förmaningar sida efter sida…Men, Guds Ordet är ”levande och verksamt”, det är ”liv och läkedom”. Jag har aldrig farit illa av Ordet, tvärtom så har det alltid varit direktverkande medicin för både tanke- och känsloliv, själ och kropp, Jesus är vår själs Herde och Vårdare som Bibeln säger, verktygen Herren använder är Ordet och Anden…

Jag läser flitigt gamla tiders väckelseförkunnelse, de gav ut både välling och fast föda, och frukten var enastående med miljoner Jesu lärjungar. Själv har jag sett på nära håll om och om igen hur en balanserad kost både frälser och bevarar i frälsning, ger seger över synden och livgivande kraft till att tjäna Herren. Fåren svälter ihjäl idag av skämd kost och av näringsbrist, de leds vilse av föreställningar som inte är verkliga i Bibelns värld och inte heller i apostolisk urkristendom, det som är den 2000-åriga ”väckelsefåran”. I ärlighetens namn så borde man ”varudeklarera” dagens förkunnelse, dvs det som är ”Biblisk kristendom” är namngivet som sådan, och det som bara införlivar sina 10% av Ordet må kalla sig för något annat, och även skaffa en annan ”Bibel”, vilket ju lär bli ett tunt häfte med några korta favoritverser tagna ut ur sitt sammanhang, kan man inte kalla detta för en ny religion, förslagsvis ”Fria Nåden” och sin lärobok för ”Kärleksboken”. Då kan folk få fritt välja sin tro/religion och inte bli inlurade under falskt flagg...Jesus är Både nåd och sanning, och vi ska tillbe i "Ande och sanning" som Ordet säger, när vi inser detta så kommer sann frihet och sant liv, ty "Sanningen sätter fri"...Önskar dig "Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla”…
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén