Goda nyheter sedan 2002     Onsdag 1 februari 2023 kl 14:49Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Hur självisk får man vara?
Linus
Foto: Linus
 1 41824 430 5
Kurt Allén
Online 11:14 20/01 2007  Modifierad 21:41 16/08 2010

Allmänt  Du tycker kanske att det är en konstig fråga. Inte får man väl alls vara självisk?

Men då man slår in på kärlekens (=den oegennyttiga välviljans) oöverträffade väg (1 Kor.12: 31), måste man vara uppmärksam på att det finns diken på båda sidor av den vägen!

1. DET ENA DIKET är att du försöker bli världsmästare i osjälvisk välgörenhet, så att du till sist blir så slut att du inte orkar vara till hjälp för någon, utan i stället blir en börda för andra.

2. DET ANDRA DIKET är att man lysnar till en modern trendteologi som säger att för att kunna älska din nästa, måste man först lära sig att älska sig själv. För det står ju att ”du skall älska din nästa som dig själv”, Matt.22: 39. Så kan man förfalla till narcissism och att pyssla om sig själv på ett överdrivet sätt.

I DET KRISTNA LIVET GÄLLER DET ATT HÅLLA BALANSEN
Att inte gå till svärmisk överdrift åt någondera hållet (Pred.7: 17-19), utan att vår personlighet bevaras intakt och till största möjliga brukbarhet i Guds tjänst – länge! Det är ju Guds mening att
”GUDSMÄNNISKAN SKALL BLI FULLT FÄRDIG, VÄL RUSTAD FÖR VARJE GOD GÄRNING.” 2 Tim.3: 17.

1. VÅRDA DIN PERSONLIGHET SÅ ATT DU FÖRBLIR ETT BRUKBART REDSKAP FÖR GUD. FÖRBRUKA INTE MERA KRAFTER ÄN GUD HAR GETT DIG!
I 1 Petr.4: 11 säger aposteln Petrus:”Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad…”
Inte blir Gud ärad om vi i svärmisk iver kör oss slut! Gud ger oss kraft till det Han vill att vi skall göra. Men inte till det som vi själva hittar på utöver det.
Det finns visserligen massor med behov runtomkring oss. Men inte väntar Gud att jag skall fylla alla behov. Han har fler tjänare. Jag skall sköta den bit Han ber mig sköta!
. Det finns en bibelvers i Ords.18: 9 som har en intressant översättning Septuaginta översättningen.
I folkbibeln står det: ”Den som är försumlig i sitt arbete är en broder till rövaren.” Men THE AMPLIFIED BIBLE återger SEPTUAGINTA:ns version i engelsk översättning så här: ”he who does not use his endeavors to heal himself is brother to him who commits suicide.” I svensk översättning:
”Den som inte bemödar sig att bota sig själv är en broder till den som begår självmord”, (fördärvar sig själv, etc.).
Jesus uppmanade te.x. lärjungarna ”vila litet”, Mark.6: 31. Gud vilade, Hebr.4: 4.
Hälsa kan ju vara ett relativt begrepp. Men Gud vill att vi skall använda alla de medel Han ställt till vårt förfogande för att vi skall ha det mått av krafter vi behöver för att fullfölja Guds plan med våra liv. Andlig hälsa, psykisk hälsa och kroppslig hälsa. Vi hehöver respektera Andens och naturens lagar. Man kan sådär ungefärligt definiera hälsa som ett rätt förhållande till tre världar.
Den andliga världen, själens eller den psykiska världen och den naturliga världen.
DEN ANDLIGA VÄRLDEN: Att vi lever i ett rätt förhållande till Gud, i ödmjukhet inför Honom, har visshet om syndernas förlåtelse, tror och älskar Honom över allting, m.m.
DEN PSYKISKA VÄRLDEN: Att vi inte tillåter några negativa tankar och känslor att behärska vårt tankeliv, t.ex. bitterhet, avund, hat, otro, m.m. utan fyller det med goda, sanna, uppbyggliga tankar, m.m. Fil.4: 8.
DEN NATURLIGA VÄRLDEN: Vi lever i två världar. Den andliga genom vår ande. Den naturliga genom vår kropp. För att må så bra som möjligt måste vi även respektera naturens lagar..Jag har sett trosmän som haft en imponerande tro för underverk, men som trots det dött en tillsynes för tidig död därför att de inte insett att vi i även måste respekterna naturens lagar.
Det behöver vara en rätt balans mellan vila och ansträngning. Vi behöver frisk luft, rent vatten, hygien och renlighet (dock inte sjuklig bacillskräck) och lämplig föda, den som Gud ämnat för att vår jordiska kropp skall fungera väl, m.m.
Jag läste en intressant berättelse från universalgeniet Leonardo da Vinci´s liv.
Det var en kollega till honom som psykiskt var aldeles på kollapsens brant. Han sökte upp da Vinci. Men när han kom till hans hus så var han inte inne. Han är ute i trädgården, sa man. Han sökte upp honom där och fann honom sittande och lekande med några stenar. Han blev mycket upprörd när han såg honom och utropade. ”Här sitter du bara och leker, medan en annan håller på att förgås”.
På vilket da Vinci svarade helt lungt: ”Om du skulle göra detsamma skulle du må mycket bättre”.
Sensmoral: HÅLL INTE BÅGEN SPÄND HELA TIDEN, FÖR DÅ BLIR DEN SNART OBRUKBAR! Vi behöver stunder av avspänning och avkoppling!
En annan god regel är:
BRUKA INTE MERA KRAFTER ÄN GUD GETT DIG! 1 Petr.4: 11.
Skarva inte Andens verk med ”köttkraft”. Gal.3: 3: ”Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?” I den bibelöversättning som heter THE MESSAGE står det: ”only cratzy people would think they could complete by their own efforts what was begun by God. If you weren´t smart enough or strong enough to begin it, how do you suppose you could perfect it? (Ungefär: Bara vansinniga människor tror att de med sina egna ansträngningar kan fullborda det som startades av Gud. Om du inte var tillräckligt smart och stark för att starta det hela, hur kan du då tro att du skulle kunna fullborda det).
Men är det inte själviskhet att ha omsorg om sig själv? Nej! Om man gör det av rätt motiv.
DET ÄR INTE SJÄLVISKHET ATT PÅ ETT RIMLIGT SÄTT VÅRDA SIG SJÄLV, SÅ ATT MAN KAN VARA ETT BRUKBART REDSKAP I GUDS HAND, TILL NYTTA OCH NÖJE FÖR SIN NÄSTA.

2. HÄR NÄRMAR VI OSS DET ANDRA DIKET. GÅ INTE TILL ÖVERDRIFT!
Paulus säger i Rom.13: 14 så här, ”ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.”
Vi får akta oss för att ha en sådan omsorg om kroppen att de onda själviska begären väcks till liv!
Det finns ett annat ord av Paulus som vi också behöver minnas: ”I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.” 1 Kor.9: 27.

Det har förekommit förkunnare som undervisat folk att de måste lära sig att ”älska sig själv”. Då Jesus säger att man skall älska sin nästa som sig själv, måste man först lära sig att älska sig själv, säger de, för att sedan kunna älska sin nästa på rätt sätt!
I texten i Matt.22: 36-40 där Jesus talar om två bud som hela lagen och profeterna hänger på, har man plötsligt hittat ett tredje bud: ” Du skall älska dig själv.”

Men då har man blivit tvungen lägga in en annan betydelse i begreppet ”älska sig själv” , än vad Bibeln gör. Man tolkar det till att betyda att man gillar, att man är nöjd med hur man är skapad.
(Det är klart att vi skall vara tacksamma för att vi är skapade så övermåttan underbart, Ps.139: 14. Men det är inte det bibeln menar med att älska sig själv) Det enda som kan ge oss tillförlitlig information om detta begrepps betydelse är Bibeln själv.
Vi har parallella bibelord som definierar vad som är kontentan av ”lagen och profeterna”, t.ex. Matt.7: 12: ”ALLT VAD NI VILL ATT MÄNNISKORNA SKALL GÖRA ER, DET SKALL NI OCKSÅ GÖRA DEM. DETTA ÄR LAGEN OCH PROFETERNA.” Här ser vi klart vad det betyder att älska sin nästa som sig själv. Kolla även följande bibelord: Rom.13: 9-10: Kärleken till min nästa innebär att ja inte gör ”något ont mot min nästa”. Gal.5: 13-14 avslöjar att kärleken till vår nästa yttrar sig i att vi ”tjänar varandra i kärlek”. Se också Jak.2: 8-11 och Rom.15: 1-3.

SJÄLVISKHETEN ÄR SANNERLIGEN INGEN DYGD SOM MAN MÅSTE LÄRA FOLK.

Det tycks nog människor kunna ändå. Bibeln säger (Ef.5: 28-29) ”Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den.”
I 2 Tim.3: 2-4 beskriver Paulus de svåra tiderna som skall komma de sista dagarna. När han uppräknar de synder som skall känneteckna människorna dessa svåra tider, börjar han med att säga: ”MÄNNISKORNA KOMMER ATT ÄLSKA SIG SJÄLVA…” (Enbart eller överdrivet)
Detta är alltså synd! Det är annars mycket intressant att se hur Paulus kopplar samman det grekiska ordet phileå (bet.vänskapens kärlek, att tycka om) med olika föremål:
Älskar sig själv (grek.=phil-avtos) = egenkära, själviska.
Älskar penningen (phil-argyros) = Penningkära.
Älskar njutning (phil-edonos) = älskar vällust, mer än man
Älskar Gud (phil-otheos) = som älskar Gud.

DE SJÄLVISKA LUSTARNAS TREENIGHET BEHÄRSKAR VÄRLDEN!

I 1 Joh.2: 16 räknar Johannes upp dem enligt följande:
Njutningslystnaden (=”köttets begär”).
Vinningslystnaden (=”ögonens begär”).
Ärelystnaden (=”högmod över livets goda”).

MEN DET LIV SOM ANDEN FÖDER I OSS VID PÅNYTTFÖDELSEN ÄR RAKA MOTSATSEN TILL DETTA!

Kärleken ”söker icke sitt”. 1 Kor.13: 5. ”Vi älskar vi bröderna”, 1 Joh.3: 14. ”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan”. Rom.5: 5. ”Vi lever inte längre för oss själva utan för Honom”. 2 Kor.5: 15.

GUD VÄLSIGNE DIG TILL ATT FÅ LEVA ETT LIV SOM ÄR I BALANS, SÅ ATT DU FÅR VARA TILL STÖRSTA MÖJLIGA VÄLSIGNELSE.

Skriver broder Kurt, som förhoppningsvis lärt sig något genom sina misstag.Thomas
00:23 24.1.2007


I stort sett är känsla och handling samma sak.Allt man gör reflekterar vad man känner,ens attityder är alltid källan till ens handlingar.Vissa attityder upprätthåller man aktivt och medvetet,andra upprätthåller sig själva.Positiva attityder tenderar att upprätthålla sig själva,negativa tenderar att kräva att man själv bekostar deras underhåll.

Känsla är attityd och attityd är, på alla vis, handling. Så skulle jag beskriva det.

Beder vänligen om ursäkt om jag blir allt för filosofisk, natten är den kreativa tiden på dygnet.

Benja
22:52 23.1.2007


Det här gillade jag! Verkar sunt och klarögt av båda dikena och riskerna med dem. Antar att man aldrig kommer kunna hålla balansen utan nåden (som ger visheten...) att förstå och efterssträva det som kan ge den rätta balansen i olika lägen. Men jag håller med i att det faktiskt e lite trendteologi, att älska sig själv som sin nästa. Välmenad, men ibland för mycket daltande... från ena diket till det andra... Jobbigt. För visst ska man älska sig själv, men riktig kärlek är inte enbart att man tycker om nån (det e ju en känsla...) utan ett beslut att göra det bästa man kan med sig själv (Eller för den man älskar, också om det inte enbart är de enklaste, ömmaste kärleksbetygelserna...)Eller?
Kurt A.
17:05 22.1.2007


Tack Totta, för de vänliga positiva orden. Det är helt riktigt vad Du skriver om att älska sig själv och andra. Det är bara det att bibeln använder andra ord för att yttrycka det. T.ex. i Ps.139: 14 tackar författaren Gud för att han är skapad "så övermåtten underbart" (Bibel 1917). Så kan man även tacka Gud för alla de andra. I Ef.5: 20 uppmanas vi att "tacka Gud för allt i vår Herres Jesu Kristi namn." Till detta "vi" hör vi alla, både vi och de andra.

Gud välsigne även Dig och alla andra som läser detta!

totta
15:53 22.1.2007


Det här inlägget syftar till orden "modern trendteologi". Jag är övertygad om att inte alla som använder det uttryck, som du Kurt skriver om, syftar till något narcissistiskt. (Men självklart finns det också sådana predikanter..)

Jag har en kommentar ur kvinnlig synvinkel. Det här med att acceptera sig själv såsom man är skapad är faktiskt viktigare än man tror. Det är kanske just det som många predikanter har menat med att "man måste lära sig att älska sig själv innan man kan älska andra". (De orden har iallafall för mig aldrig inneburit något självupphöjande, tvärtom.) Jag har uppfattat saken så, att ifall man avskyr sig själv/sin kropp/sin personlighet, så är det  väldigt svårt att älska andra människor. Varför? Jo, p.g.a. sitt dåliga självförtroende så dras man hela tiden med en svår avundsjuka.  Det är svårt att älska andra då man inte förmår älska sig själv. Självklart kan man be att Gud hjälper en att älska, trots att man inte älskar sig själv, men man behöver också få hjälp med att tycka om sig själv. Accepterar man inte sig själv, lägger man ingen tid på att lära sig acceptera sig själv, så får man knappast inte mycket uträttat heller, då negativa tankar hela tiden stoppar en.

Det här med utseende och dålig självbild är ett otroligt stort problem hos unga kvinnor. Det är ett problem som existerat alla tider men som har accelererat från noll till tvåhundra de senaste decennierna. Unga flickor idag bombaderas med media och reklam som både är svåra att stänga ute och som har en väldigt negativ inverkan. Allt detta kan verkligen få flickor att hata sig själva. Det här problemet existerar nog även i kristna kretsar. Som ung kvinna är jag väl införstådd med den här problematiken. 

Personligen är jag övertygad om att även unga, kristna flickor behöver lära sig att vara nöjda med sig själva. Jag talar inte om att göra dem till narcissister. ( Balans som du sa, Kurt. ) Jag talar om att hitta en identitet i Kristus och samtidigt lära sig att vara nöjd med den tjej de ser i sin spegel. Nöjda, utan en massa krimskrams, modekläder och makeup. En ung kvinna som avskyr sig själv kryper ihop i ett hörn där ingen ser henne. Hon skäms för sig själv. Hon undviker alla former av verksamhet där hon själv behöver ta ett steg ut på plattformen. En kvinna som vågar tro på att Gud verkar i just henne , att hon är skapad vacker, på insida och utsida, vågar också sträcka sig ut till andra i större mån.

Detta är vad jag tror att vissa predikanter kanske talar om. Jag kan ju förstås ha fel, men så har jag alltid uppfattat saken. Det stannar ju inte vid att "lära sig älska sig själv". Att lära sig älska sig själv kan, in fact, vara en osjälvisk handling, då den hjälper en att bättre kunna tjäna andra. Det är något man gör för att kunna vara till större välsignelse.

Jag tror att det är viktigt med balans. Som du skriver med de två dikena. För ungdomar (och även vuxna) är det både viktigt att få en upprättad självbild/självkänsla (en identitet i Jesus) och en osjälviskhet gentemot medmänniskor.

En mycket bra text med många ord av visdom. Ville bara lyfta fram den här problematiken då jag själv reagerade på orden "modern trendteologi". Men, som Ishmael skrev, man upplever texter olika. :)

Gud välsigne dig.

Ishmael
13:21 20.1.2007


Vill du lära av mina misstag?

Folk säger inte alltid vad de menar och folk menar inte alltid exakt vad de säger.De säger vad de säger och antar att man förstår, men deras tankar är fjärran från deras ord.Det har jag smärtsamt fått lära mig.

Jag tror inte att dessa förkunnare du talar om har predikat narcissism,jag tror att de har haft ungefär samma budskap som du.De har bara uttryckt sig med ett annat ordval.

Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén