Goda nyheter sedan 2002     Söndag 23 februari 2020 kl 10:38Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Tro är inte prestation utan kapitulation
Linus
Foto: Linus
 1 4453 7 10
Kurt Allén
Online 08:21 07/09 2006  Modifierad 21:54 14/08 2010

Allmänt  Det välsignade mig så när Arash skrev här nyligen att tro inte är prestation. Amen, det är så sant. Och att inse detta är en av nycklarna till segrande tro.

Tro är att kapitulera inför verkligtheten, att inte längre kämpa emot sanningen. Det står i Kol.2: 17; ”men verkligheten själv finns hos Kristus”(1917 övers.). Tro är alltså inte att försöka inbilla sig något som inte finns. Tvärtom. Det är att kapitulera inför den osynliga världens verkligheter! (”Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.” 2 Kor.4: 18).
Guds ord talar om för oss sanningen om både Gud, synden och världen. Vi strider ibland för rätten att ha vår egen åsikt om allt möjligt. Och för all del, det är ju åsiktfrihet i vårt land. Men om vår åsikt inte stämmer med verkligheten, med sanningen, så är den föga värd i livets hårda kamp.
Jag måste få nämna om en sak till som välsignade mig i nämda artikel. Arash skrev att vi skall ”sluta begränsa Honom och börja låta vår tro växa”.

BEGRÄNSA INTE DEN ALLSMÄKTIGE!
De som läser den högt aktade engelska King James bibeln, kan ha blivit förbryllade då det där står i Ps.78: 41 they ”limited (=begränsade) the Holy One of Israel:”
I Folkbibeln står det; ”kränkte Israels Helige” och i 1917 års översättn. ”förtörnade”.
Vad skall vi tro?
Jag försökte forska litet i saken och fann följande: Det hebreiska ordet på detta ställe är
TANAH, som har två betydelser;
1. Kränka, bedröva, förarga, reta (till vrede)…
2. Staka ut (en gräns), begränsa, strecka, planera…
Jag är böjd för att tro att då ett ord kan tolkas på två sätt, så har vi ofta något att lära av båda betydelserna. Guds ord blir rikare på så sätt!
Jag skall belysa detta med ett konkret exempel:
Om man läser Hosea.11: 1 ”ut ur Egypten kallade jag min son”, framgår det tydligt av sammanhanget att det betydelser att Gud förde Israels folk ut ur Egyptens land. Men läser man Luk.2: 15 framgår det lika klart att detta syftar på att Gud förde sin Son Jesus Kristus tillbaka från Egypten efter flykten dit. Guds ord är ofta formulerat på ett sådant sätt att det kan tillämpas på flera sätt.
Därfär tar jag denna gång fasta på att vi frestar (förtörnar, knänker) Gud när vi begränsar Honom genom vår otro.

FÅ SAKER SMÄRTAR GUD MERA ÄN ATT VI BEGRÄNSAR HONOM MED VÅR OTRO! Ps.95: 1-11. Rom.1: 21.
MEN DET GLÄDER HONOM OERHÖRT NÄR VI BER HONOM OM STORA TING. Ps.2: 8: ”Begär av mig, så skall jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.”
Några exempel från Bibeln:
1 Mos.17: 17-19: Abraham, trons Fader, höll på att begränsa Gud p.g.a.sin brist på tro
på att Guds skulle ge honom en egen son vid hundra års ålder.
4 Mos.11: 21-23: Mose otro höll på att begränsa Gud i att försörja Israels folk i öknen.
4 Mos.14: 10-20: Här hade Mose tro vuxit. Han bad enträget att Gud skulle förlåta Israels barn ännu en gång, trots att Gud ungefär sa; nu får det räcka. Jag skall göra slut på detta folk och sén skall jag göra dig till ett stort folk. Hur kunde Mose be Gud fölåta folket, fast Gud själv sa att Han skulle förgöra det? Därför att han kände Guds natur. Han kände Guds ”stora nåd”, att den var gränslös (v.19). Och hans djärva bön blev hörd! Se även 5 Mos.9: 26-28.
2 Mos.kapitlen 32-33: Gud var så förtörnad på Israel för guldkalvens skull att Han inte ville gå med dem längre, utan bara sända en ängel med dem. Men Mose bad en ”gränsöverskridande bön” till Herren. Han bad: ”om Du inte själv vill gå med, så låt oss inte alls dra upp härifrån.” Herren svarade Mose: ”Vad du nu har begärt skall jag också göra. Ty du har funnit nåd för mina ögon, (2 Mos.33: 15-17).
Matt.17: 17: Jesu samtids otro smärtade Honom oerhört. 13: 58; Mark.6: 1-6.
Luk.1: 20: Sakarias otro gjorde honom stum. Lärjungarnas otro, Matt.17: 19.

KATASTROFALA FÖLJDER AV ATT I OTRO BEGRÄNSA GUD!
Ingen ljuvlig trons vila, Hebr.3: 7-11, 19.
Vi blir fyllda av knot och klagan, Ps.106: 24-25.(Inget jublande tack och lov). Ingen andlig tillväxt, bara kretsgång på stället, 4 Mos.14: 28-34. Död i ”lägret”, 4 Mos.14: 10-12, 29, 36-38. Man orkar inte längre ”be sig igenom”, Luk.18: 1-8. Folkbibelns översättning klartgör vad det är för tro Jesus undrar om Han skall finna när han kommer. ”En sådan tro”, som alltid ”ber utan att tröttna”, v.1. Svårt att orka förlåta andras oförrätter, Luk.17: 3-6. När Jesus sa att vi skulle förlåta vår broder fast han kommer sju gånger om dagen och ber om förlåtelse. Då sa lärjungarna: ”Ge oss mer tro.”

DEN OFÖRLÅTLIGA SYNDEN?
Svårt att tro på förlåtelse för egen del, Matt.27: 3-5: Judas trodde inte på Guds gränslösa förlåtelse och barmhärtighet. Om jag förstår evangeliet rätt kunde Judas ha blivit fölåten om han hade bekänt sin synd och bett om förlåtelse. Men, kanske någon frågar, finns det inte en synd som aldrig skall förlåtas. Ja, det finns det. Men här måste vi läsa bibeln nogrant för att få det att gå ihop. 1 Joh.1: 9 säger att om vi bekänner våra synder så förlåter Han våra synder, ”all synd” v.7.
Hebr.6 som talar om den oförlåtliga synder, säger i vers 6 ”dem är det omöjligt att före till ny omvändelse.” Det grekiska ordet för omvändelse här är ”metánoia”, som enligt ordboken kan översättas, ”omvändelse, förändrad mening, ånger, bot”. Den enkla förklaringen torde vara att den som begått den oförlåtliga synder är så bottenförhärdad att han aldrig ångrar sin synd och kommer och ber om förlåtelse. Det är ingen gräns på Guds nåd, det är människan som begränsar Gud!

GUD GJORDE DET OMÖJLIGA I MITT LIV!
Som ung evangelist gick jag igenom en våldsam helgelsekris under förnyelse-väckelsen 1949. Jag kände behov av att rannsaka mig själv och rena mig från allt som kunde ”finnas kvar”. Jag bad och försökte överge och bekänna allt jag kunde minnas. Jag bad och fastade och hade bönenätter, våndades och kunde inte sova. Men hur jag än kämpade mot orena tankar, motiv och annat, så blev det bara värre.
En kväll när jag åter ställde mig på knä vid en stol för att börja kämpa och be, stod det plötsligt helt klart för mig. Det här kan inte jag åstadkomma. Om inte Gud gör det, så blir det ogjort!
Jag steg upp från min knäböjande ställning och lade mig att sova! Och det märkliga var att all kamp och vånda var borta. Jag somnade lungt som ett barn.
Förjande morgon vaknade jag som i en annan värld. Det var full seger, all vånda var borta. Jag simmade likasom i en ocean av kärlek. Under ett par tre veckors tid upplevde jag inte ens några frestelser, tyckte jag. Det har nog gått upp och ner endel gånger sedan dess. Kanske jag inte alltid vårdat mitt trosliv, som jag bort. Men jag upplevde att det som för mig var omöjligt, ”det gjorde Gud”, Rom.8: 3.
”HANS KÄRLEK ÄR GRÄNSLÖS, HANS NÅD ÄR OÄNDLIG. HANS KRAFT INGEN MÄNNISKA UTFORSKAT ÄN. TY AV SIN VÄLDIGA EVIGA SKATTER, HAN GIVER OCH GIVER OCH GIVER IGEN.”
Kurt AllénPeter Kujala
12:00 15.9.2006


Tack Kurt för ännu en bra artikel. Instämmer att tro innebär kapitulation för Gud och Hans sanning. Också i att helgelse sker i den Helige Andes kraft och liv, vi själva i oss själva förmår intet.

För att kommentera om hädelse gentemot Guds Ande: När vi läser i det Bibliska sammanhanget, i Matt.12:22-32 så ser vi att hädelsen bestod av att tillskriva Satan det som Guds Ande gör, att anklaga Guds Ande för att vara en oren ande, vilket alltså innebär hädelse mot den Helige Ande.

Nu så ser vi också i det vidare sammanhanget att fariseerna var extremt förhärdade i sina hjärtan, de stod alltid emot Guds Ande och sökte gärna tillfälle att döda Kristus, de var synnerligen medvetna och kontinuerligt aktiva i sin trots och kränkning av Guds Ande. Ett så förhärdat hjärta söker inte efter och vill inte ha förlåtelse, det bekymrar sig absolut inte över en eventuell hädelse utan attackerar villigt det Guds Ande gör så fort tillfället kommer.  Du som oroar dig ifall du råkat begå denna avgrundsdjupa synd har redan visat att så inte är fallet, du är inte ens i  den kategorin att kunna falla i detta.  Tankar från fienden kan komma och man kan råka säga tokigheter i obetänksamhet, men detta är ljusår från fariseernas aktiva och medvetna agerande gentemot den Helige Ande.

Nu så finns det människor som faktiskt har hädat den Helige Ande (om så inte var fallet så vore nämnda Skriftställe totalt överflödigt och fel). Vi finner en del av dessa människor i den lilla "stormtrupp" som agerar i uppdrag av sin herre, djävulen genom att just attackera intensivt och helhjärtat oavbrutet alla yttringar och manifestationer av Guds Ande, varhelst väckelse bryter ut så  dyker denna "stormtrupp" upp. Inte alla ens i denna grupp har fallit i denna synd, men en del. Jag personligen tror mig ha träffat några som gjort denna synd, och det som jag sett och erfarit hos dem är nattsvart, järnhårt och iskallt, helt livlöst, och alla har de haft ett  enormt hat gentemot Gud, vilket har osat fram genom deras tal och agerande (hos en del förklätt i en "religiös" skepnad, hos andra helt öppet). Tror knappast att någon trogen Mickelson.net läsare tillhör denna än så länge liten skara av Guds Ande-hädare, sådana trivs inte i en andlig sajt.

Thomas
11:24 15.9.2006


Onda tankar kommer inte från någon annan än en själv.Jag hänvisar till Markusevangeliet 7:20-23.

Själv brukar jag inte göra skillnad mellan att synda mot den heliga anden och att synda mot Gud,men det är bara en fråga om formulering.Den enda synd som är specifikt riktad mot den Helige Ande är att häda mot Honom.

Arash
21:58 14.9.2006


Vilken bra artikel! Mycket bra skrivet.

Ville bara kommentera en sak. Många gånger blir den helige Ande bedrövad, och då är han villig att höra oss säga "förlåt mig" från botten av våra hjärtan. Men att häda mot den heliga Ande är något annat. Det är att aktivt ta ett beslut att förolämpa honom. Att man någon gång får en opassande tanke, betyder inte att man har syndat. Att tala ut den tanken är att synda.

Alltså, den som väljer att begå den synden, kommer heller inte att ångra sig, eftersom denne har bestämt sig för att göra detta. Så länge man inte VILL begå den synden, gör man heller inte det.

Kom alltså ihåg att det är djävulen som ibland vill ge oss onda tankar. Dessa står vi emot i Jesu namn.

2' class='embedurls embed-link' target='_blank'>http://62.236.135.100/folkbibeln/action.... Kor 10:3Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt.
2' class='embedurls embed-link' target='_blank'>http://62.236.135.100/folkbibeln/action.... Kor 10:4De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader
2' class='embedurls embed-link' target='_blank'>http://62.236.135.100/folkbibeln/action.... Kor 10:5och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Kurt
23:03 12.9.2006


Man måste skilja på synd mot den Helige Ande och hädelse mot den Helige Ande. Vi kan synda mot DHA på många sätt, t.e.x. genom att stå emot DHA (Apg.7: 51), men det är bara hädelse som är oförlåtligt (Matt.12: 31).
Thomas
10:16 12.9.2006


Om man ska kunna begå den oförlåtliga synden mot den heliga anden måste man vara så bottenförhärdad att man aldrig ångrar sig.Det är min uppfattning av det hela.
dee
09:07 12.9.2006


jaa, men e inte den oförlåtliga synden när man syndar mot den heliga anden???jag bara hundrar!!!
Thomas
16:01 10.9.2006


Jag förstår inte varför någon skulle hålla sig vaken på natten för att be, men det är väl något jag inte borde lägga mig i...

Det är väldigt trevligt att någon kan komma med lite nya och djupare insikter.Fortsätt i samma stil!

Manda
00:41 9.9.2006


Tack Kurt! Även jag fick intressanta insikter av det du skrivit. Fast aldrig kommer man att helt och fullt förstå Guds gränslöshet och otroliga nåd mot oss människor! Tur att man i alla fall får en skymt av den nu och då som du år 1949!
Hälsningar, Manda (den där Andersbölebon som hängde en del i ert hem i somras)
Maria
20:16 8.9.2006


Wow det här var jättebra! hade inte tänkt läsa men så fastnade mina ögon hehe och det som stod där var precis vad jag behöver för tillfället. Gud är god, verkligen!!! tack Kurt.
Mathias
12:48 7.9.2006


Halleluja, vad ljuvligt att du har skrivit här, Kurt!
Den nya generationen behöver bibellärda mentorer som ger över grunderna i tron, perspektiven som vi ännu inte har tagit del av eller omfattat.
Fortsätt!
Du kommer säkert att ha många läsare, jag en av dem!
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén