Goda nyheter sedan 2002     Lördag 23 oktober 2021 kl 21:33Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Vad vet vi om kärlek?
Linus
Foto: Linus
 1 13433 60 1
Kurt Allén
Online 19:19 12/11 2006  Modifierad 21:33 15/08 2010

Allmänt  ”Vet du väl att världen längtar efter kärlek hög och ren”, står det i en gammal känd sång. Men inte är det brist på tal om kärlek. I radion sjungs det om kärlek nästan från morgon till kväll.

Men inte är det mycket av den kärleken som är ”hög och ren”. Det står skrivet att i 1 Joh.4: 8 att GUD ÄR KÄRLEK! Vad betyder det? Somliga drar likhetstecken mellan kärlek och sexuell njutning.
I så fall skulle det betyda: GUD ÄR SEX? Men det är ju helt orimligt! Koiné-grekiskan, som ju är Nya Testamentets grundspråk, har bl.a. följande TRE ORD FÖR OLIKA SLAG AV KÄRLEK:

1. ”AGAPE”, Guds kärlek, oegennyttiga välvilja. Den kärlek som bara ger utan att kräva något i gengäld. Detta ord förekommer i de kända texterna om Guds kärlek. Joh.3: 16: ”Ty så älskade Gud världen …, och i 1 Joh.3: 16: ”Genom att Han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken.”

2. ”FILEÅ”, den mänskliga vänskapens kärlek, som ger om den får lika igen. Jesus frågar Petrus tre gånger, älskar du mig i Joh.21: 15-17. Två gånger frågar Han: ”Har du mig ”agape”. Den tredje gången byter Han om till det mindre krävande ordet och frågar: ”Har du mig ”fileå”.

3. ”EROS, bl.a. den sexuella kärleken som bara begär att få. Detta grekiska ord förekommer knappast i NT.

VARFÖR ÄLSKAR GUD OSS ?
Nu är det många som har försökt reda ut vad det är för värdefulla egenskaper hos oss som gör att Gud älskar oss. Men här har man blandat ihop Guds kärlek med den mänskliga vänskapens kärlek.
Man kan bli vän (fileå) med och kär i någon som har egenskaper som man gillar.

Men GUDS KÄRLEK ÄR TOTALT VILKORSLÖS.
Det är just detta faktum som är den stora hemligheten till att det finns befrielse från”att söka sitt”. 1 Kor.13: 5! Vi har ingen möjlighet att ”köpa” någon välsignelse av Gud. Allt är fri gåva! Gud understryker uttryckligen i 5 Mos.7: 7-8 att det inte var för någon speciell fördelaktig egenskap hos Israels folk som Han älskade dem. Tvärtom!
GUD ÄLSKADE OSS REDAN FÖRRÄN VÄRLDENS GRUND VAR LAGD! Då kunde ju inte Gud älska oss p.g.a.någon egenskap vi hade. För vi fanns ju inte alls!!! DET ÄR HANS KÄRLEK SOM GÖR OSS TILL NÅGOT VÄRDEFULLT.

Kärlekens egenskap är att ge liv, skapa liv. Hatets är att döda, 1 Joh.3: 15-16; 4: 19. ”Vi älskar därför att Han först har älskat oss.” Se även Upp.4: 11.
I Bergspredikan (Matt.5: 44-46) säger Jesus att Guds kärlek är som regnet och som solskenet.
Regnet faller på både rättfärdiga och orättfärdiga.
Solen lyser på både onda och goda. Inte frågar solen först om det är en gödselstack eller en lilja den lyser på. Den bara lyser på allt som är blottat för dess strålar. Gud är som solen. Solen lyser helt enkelt därför att den är sol, det bara flödar hela tiden! GUD ÄLSKAR OSS DÄRFÖR ATT HAN ÄR KÄRLEK, DET ÄR ETT STÄNDIGT UTLÖDE AV HANS VÄSEN! Guds kärlek är mild även mot de otacksamma och onda (Luk.6: 35). VÄLBEHAGETS KÄRLEK OCH FÖRBARMANDETS KÄRLEK!
En sak som många inte lägger märke till är att även om Gud älskar alla, så gör Han det inte med samma slags kärlek.

1. Kärleken till sin helige Son uttrycker Han med orden: ”Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag”, Matt.3: 17, 1917 års övers. (Se även Matt.12: 18; samt 17: 5) Det är helt otänkbart att Han skulle säga: Denne är min älskade syndare i vilken jag har funnit behag. Om syndaren står det att Guds vrede förbliver över honom (Joh.3: 36), att han är ”värd att avskys”, (Tit.3: 3). Men det stod ju att Gud älskar alla. Jovisst! Men Gud älskar syndaren med en annan sorts kärlek.

2. Förbarmandets kärlek. Se Luk.1: 78, ”för vår Guds förbarmande kärleks skull”. Det står i Jud.v.22-23 att vi skall älska syndare på samma sätt. Hela Bibelns historia är ju berättelsen om hur ”Guds förbarmande kärlek” förbarmar sig över ett fallet människosläkte.

KÄRLEKENS GUD FRÄLSAR DET FALLNA SLÄKTET GENOM ATT HÄR UPPENBARA SIN KÄRLEK! ”Men NÄR Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna UPPENBARADES, FRÄLSTE HAN OSS”,Tit.3: 4-5; 2: 11: ”Ty Guds nåd har UPPENBARATS TILL FRÄLSNING för alla människor.” Att känna Gud är evigt liv, Joh.17: 3. Vi kan endast lära känna Honom genom att Han uppenbarar sig för oss genom Anden och ordet, och genom förvandlade människoliv.

VAD ALLT SYFTAR TILL ÄR ATT KÄRLEKEN ÅTER SKALL FÅ HERRAVÄLDET I VÅRA LIV, SÅ ALL VI ÄLSKAR AV ETT RENT HJÄRTA, AV ETT GOTT SAMVETE OCH AV EN UPPRIKTIG TRO, 1 Tim.1: 5.
All dygd kan sammanfattas i ett enda ord; ÄLSKA!
Om vi inte är behärskade av kärlekens oegennyttiga motiv är all vår verksamhet och ”renlärighet” värdelös. All vår andlighet, vår kunskap, vår stora tro och offervillighet värdelös. Se 1 Kor.13: 1-3 samt Upp.2: 4. Men om allt detta är ett utflöde av att Guds kärlek behärskar våra hjärtan, så kan det få bli till oerhörd välsignelse.

KÄRLEKSBUDET ÄR DET STÖRSTA OCH FÖRNÄMSTA, OCH ATT SYNDA MOT DET ÄR DEN STÖRSTA SYNDEN! Den enda framkomliga vägen är att erkänna fakta. Vi har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Men Jesus har försonat vår synd genom sin död på korset. Och om vi bekänner våra synder så är Han trofast och rättfärdig så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och så blir Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande. Se Rom.3: 23; 1 Petr.2: 24; 1 Joh.1: 9; Rom.5: 5.

KRISTENDOM ÄR GUDS KÄRLEK UTGJUTEN I VÅRA HJÄRTAN GENOM DEN HELIGE ANDE! DÄR DENNA KÄRLEK FINNS, FINNS KRISTENDOM. DÄR DEN INTE FINNS, FINNS INGEN KRISTENDOM, TROTS ALL VÅR ”VERKSAMHET”. DET BLIR BARA ETT TOMT SKAL UTAN INNEHÅLL. MEN GUD VARE LOV, DET FINNS ANDE SÅ DET RÄCKER TILL FÖR ALLA! ANDE FÖR VARJE STJÄRNA (församlings sändebud),Upp.3:1. Gud vare tack för Hans obeskrivligt rika gåva! 2 Kor.9: 15.

Meditera över de anförda bibelorden, bed om Andens ljus över dem. Kommentera och kompletera gärna vad jag skrivit. En varm hälsning från Din ringa broder i Nåden!

Kurt.Paula från Samaria
08:55 16.11.2006


Tack för den fina undervisningen och Guds rika välsignelse på Din stora dag, Kurt!
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén