Goda nyheter sedan 2002     Lördag 23 oktober 2021 kl 20:14Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Har du tid att synda?
Linus
Foto: Linus
 1 10033 55 7
Kurt Allén
Online 11:57 30/11 2006  Modifierad 07:19 17/08 2010

Allmänt  Man frågade den brinnande missionsmannen Fredrik Fransson: Syndar du aldrig? Varpå han lär ha svarat: Nej, jag hinner inte!

Det svaret kan ju verka som ett skämt. Men i verkligheten gömmer sig en stor andlig vishet i det svaret.

BÄSTA SÄTTET ATT VINNA SEGER ÖVER SYNDEN ÄR ATT INTE LÄMNA NÅGOT UTRYMME FÖR DEN!

Redan folks sunda förmuft har tagit sig uttryck i olika ordspråk och axiomer i den riktningen.
Här några exempel:
Fysiken säger: NATUREN HATAR TOMRUM!
FÅFÄNG (=sysslolös) GÅ LÄR MYCKET ONT. (Syraks bok 33:29, Apokryferna).
Hieronymus (ca 347-420): GÖR ALLTID NÅGOT SÅ ATT DJÄVULEN ALLTID FINNER DIG UPPTAGEN!
I England säger man: SYSSLOLÖSHET ÄR ROTEN TILL ALLT ONT!
Ett kinesiskt ordspråk säger: SYSSLOLÖSHET AVLAR VÄLLUST!
Här passar det att minnas att det var när kung David tog ledigt från striden och var hemma sysslolös som han föll i synd, 2 Sam.11: 1-5

Även Bibeln uttrycker tydligt samma sak:
GE INTE DJÄVULEN NÅGOT TILLFÄLLE! Ef.4: 27. Ordet tillfälle är en översättning av grekiskans ”topon”, som även kan översättas, plats , ställe. En äldre övers.hade här ordet ”rum”. Om djävulen inte finner någon ledig plats, kommer han inte in!
I Matt.12: 44 berättar Jesus om hur det är när en oren ande har farit ut ur en människa. Då vill han vända tillbaka till sitt hus som han lämnade. OM HAN DÅ FINNER DET TOMT OCH STÄDAT OCH PYNTAT, GÅR HAN BORT OCH TAR MED SIG SJU ANDRA ANDAR, VÄRRE ÄN HAN SJÄLV, OCH DE GÅR IN OCH BOR DÄR. SÅ BLIR FÖR DEN MÄNNISKAN DET SISTA VÄRRE ÄN DET FÖRSTA.
Det räcker inte med att man blir frälst och renad ifrån synden en gång, man behöver även bli fylld med något annat. Om det blir kvar ett tomrum, då är man i stor fara.

VARNING FÖR LAGISKHET OCH ARBETSNARKOMANI!
Här är det inte fråga om att piska sig till att hålla på med en massa saker. Utan här är det fråga om
att börja ”brinna” för nya saker. Om inte Guds eld brinner i våra hjärtan, tänder djävulen snart alla möjliga eldar och passioner där. T.ex. ärelystnadens eld , njutningslystnadens eld eller vinningslystnadens eld, m.m. Vi måsta låta den himmelska ”motelden” brinna i våra hjärtan om vi skall klara oss mot frestelsernas angrepp!

Bibeln talar om att
HA SIN LUST I HERRENS LAG, Ps.1: 2.
ATT HUNGRA OCH TÖRSTA EFTER RÄTTFÄRDIGHET, Matt.5: 6. Se även Joh.7: 37 och Upp.21: 6.
LÅT OSS FARA EFTER KÄRLEKEN, 1 Kor.14: 1.
LÅT OSS FARA EFTER ATT LÄRA KÄNNA HONOM, Hosea 6: 3.
Paulus säger att han JAGAR MOT MÅLET, Fil.3: 12-14. Det uttrycket framkallar bilden av en jakthund som flämtande jagar efter sitt villebråd, så att tungan hänger i mungipan.
STRÄVA ALLTID EFTER ATT GÖRA GOTT…MOT ALLA MÄNNISKOR, 1 Tess.5: 15.
1 Tim.6: 11; 2 Tim.2: 22.
HUNGER EFTER ATT GÖRA GUDS VILJA, Joh.4: 34.
IVER ATT FÅ ANDLIGA NÅDEGÅVOR, 1 Kor.12: 31; 14: 12, 39.

MEN HUR SKALL MAN DÅ FÅ DENNA LUST, HUNGER OCH TÖRST, DENNA IVER?
LÄR DIG LIKSOM KUNG SALOMO att fatta hur tomt och meningslöst livet i världen är,
Pred.1: 13-14.

SANN SYNDAÅNGER OCH BÄTTRING föder denna längtan och iver, 2 Kor.7: 11.

FYLL DITT HJÄRTA MED GUDS ORD. Ps.119: 11; Kol.3: 16; 1 Joh.2: 13-14, (NI ÄR STARKA OCH GUDS ORD FÖRBLIR I ER OCH NI HAR BESEGRAT DEN ONDE).
Inse att den verkliga RIKEDOMEN FINNS I KRISTUS, Kol.2: 2-3; Fil.3: 7-8. 2 Kor.9: 15.
LÅT DIG FYLLAS AV HELIG ANDE, Ef.5: 18.

LÅT DIG INTE BLÄNDAS AV VÄRLDENS FÅFÄNGLIGA BLÄNDVERK, MEN LÅT DEN HELIGE ANDE FÖRHÄRLIGA JESUS FÖR DIG, SÅ ATT HAN BLIR DEN ALLTUPPSLUKANDE PASSIONEN I DITT LIV! DÅ HAR DJÄVULEN MYCKET SVÅRT ATT HITTA NÅGON PLATS DÄR!

”Mer mera av Jesus, mer mera av Jesus. Mer av Hans kärlek hjärtat giv, mer av Hans kraft i vardagsliv.”

Gud välsingne Dig! Ta för dig rikligt av Hans välsignelser. Gud blir bara glad när vi tar för oss ordentligt! Arvet är rikligt. Det räcker för oss alla! Med hälsning från en ringa ”medarvinge”, Kurt.Peter Kujala
14:48 4.12.2006


"Niema problema",  utan Helgelse kan ingen se Herren säger ju Ordet. Och  hur helgelse går till är ju övertydligt undervisat i Bibeln, om man nu läser (hela) Bibeln så ser man ju det överallt.  Och vad är Frälsninegn till oss given (av Guds nåd genom tron), jo: Jesus utplånade våra synder och gick i graven med vår syndanatur, Herren Uppstod från de döda och vi är del av denna Uppståndelse såsom Nya, pånyttfödda Skapelser i Kristus. Detta innebär att vi lever rent och helgat i och genom den Helige Andes liv och kraft. Visst kan vi falla i synd (inte som regel, men undantag), men då, genom omvändelse och bekännelse så förlåter och renar oss Herren. Helgelse är sålunda att följa Anden, att leva uppfylld av Guds Ande varigenom Kristi efterföljelse möjliggörs. Och helgelse är att omvända sig och lämna ev. synder. Klockrent, solklart, niema problema.

Men det är klart, vill man skippa 99% av Guds ord och kalla ett helgat kristet liv för lagisk gärningslära så blir det "mucho problemo" med det mesta. Jag håller med Kurt jag, det är klassisk Bibeltrogen kristen tro denne Gudsman skriver i insändaren här; Ni unga lyssna på de äldre!!! Och låt er inte tjusas av den bedrägliga tidsandan där Guds ord förvrängs och Kristi lära ignoreras. Läs Bibeln! Och vinnlägg er om att tillhöra den helgade Brudaskaran som kan välkomna sin Herre Jesus Kristus när Han kommer för att hämta hem de sina (tiden och stunden närmar sig!). Här några Skriftställen för Bibelstudium av det nu sagda:
 Rom.6:1-23, 8:4-16 / Tit.2:11-12 / Jud.1:4 / Hebr.5:11-6:8, 10:26-39, 12:11-14 / 2 Kor.5:17/ Ef.4:22-24 / Kol.3:1-10 / Gal.5:16-25 / Joh.Upp.3:15-21 / 1 Joh.1:9-2:1, 3:6-10 / Jac.5:16 / Joh.14:15-24, 15:1-14 / Matt.5:29, 18:15-17, 25:1-12 / 1 Kor.5:6-13, 6:12-20 / 2 Kor.7:9-10.

Mvh: Peter Kujala, er broder i Herren
Mikael Rönn
22:13 2.12.2006


Att sträva efter att bli mer helgad kan ju både betyda att man jagar sin egen svans för att få alla köttsliga lustar och brister avvanda och kurerade på egen hand; Eller att man ivrigt söker det som är "ovan där" i enlighet med Kol 3:1.
Däremot skulle jag vilja omformulera Thomas tes lite för att få bort det passiva i början: Att aktivt söka Guds ledning...
Thomas
12:34 1.12.2006


Själv har jag fått intrycket att vi måste sträva efter att göra rätt samtidigt som vi måste låta Jesus sköta det där med helgande.Att passivt sitta och vänta på helgelse är det inte tal om, att aktivt med sina gärningar försöka uppnå en plats i Himlen fungerar absolut inte.Att passivt låta sig ledas av Gud till ett aktivt utförande av Hans verk är väl varken mer eller mindre än vad Kurt säger.
Jakob W
10:25 1.12.2006


"Helgade är vi så länge vi strävar efter att bli mera helgade" säger Kurt. Stämmer detta? Kanske, men jag håller inte riktigt med.

1 Kor 1:30 "Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning"

Den enda som klarade att leva ett heligt liv var ju Jesus. Och bara pga Honom är vi helgade, inte för att vi försöker eller klarar det. Då vi är i Honom, genom att helt enkelt lita/tro på Honom, så är Han är vår helgelse.

Och då Han är vår helgelse och verkar i oss så börjar vi helt automatiskt "leva heligt". Men då är det Hans verk, inte vi. Självklart gör han inte mer än vi tillåter honom heller.

Kurt A.
23:48 30.11.2006


Det kanske skulle behövas ett helt bibelstudium om hur NT skiljer på att synda och att fela. "I många stycken FELAR vi ju alla", Jak.3: 2 (1917 års övers.). Kenneth S. Wuest´s översättning AN EXPANDED TRANSLATION, översätter så här:"with reference to many things everybody stumbles". I 1 Joh.3: 9 står det:"Var och en som är född av Gud, han GÖR ICKE SYND". Enl. Wuest:"Everyone who has been born out of God...does not habitually commit sin" (det blir väl på svenska ungefär:"syndar inte vanemässigt").  Må vi ödmjukt försöka förstå vad Bibeln lär i dessa frågor. Jag håller med Thomas om att vi skall akta oss för skrythelgelse, extremism åt båda hållen är inte att rekommendera). Men vi skall inte vara så rädda för att hamna i vänstra diket så att vi för säkerhets skull hela tiden håller till i högra diket! Då går vi miste om de välsignelser evangeliet erbjuder oss! Men ändå är allt ett styckverk. Helgade är vi så länge vi strävar efter att bli mera helgade. Kommentera gärna detta. Det är gott med samtal.

Thomas
17:53 30.11.2006


Det är ett mycket viktigt budskap Kurt kommer med, men de flesta som påstår att de aldrig syndar är lögnare eller människor som är omedvetna om sina synder.Den enda felfria personen är Jesus, helgon tror jag inte på.
Sabrina
14:24 30.11.2006


Men alltid finns det väll lite utrymmer för en syndig tanke. En syndig blick eller nånting. Är det faktiskt möjligt att vara så "upptagen" andligt att djävulen inte alls hinner ta över?.... *bara undrar*
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén