Goda nyheter sedan 2002     Måndag 16 december 2019 kl 02:37Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Kan du tyda tidens tecken?
Linus
Foto: Linus
 1 5577 42 9
Kurt Allén
Online 22:11 08/02 2007  Modifierad 05:33 18/08 2010

Allmänt  Är Du medveten om vad som håller på att ske? Var vi befinner oss när det gäller skeendet både i samhället, den politiska världen, den religiösa världen och i naturen?

Nu skall du inte tro att jag tänker börja slå fast några datum för händelser, det har ju Jesus uttryckligen varnat oss för, Matt.24: 36; Apg.1: 7; 1 Tess.5: 1-3.
Men i Luk.21: 28-31 säger Jesus att VI KAN VETA ”ATT GUDS RIKE ÄR NÄRA”,
när vi iaktar utvecklingen i tiden i ljuset av Jesu och profeternas förutsägelser.
Om vi inte gör det kan det gå med oss som det gick med Noas samtida. Det står i Matt.24: 39:
”DE VISSTE AV INGENTING, FÖRRÄN FLODEN KOM OCH RYCKTE BORT DEM ALLA – SÅ SKALL MÄNNISKOSONENS ANKOMST VARA.”

Noas samtida blev totalt överraskade av katastrofen (syndafloden) som kom, trots att Noa hade predikat om den i ord, men även i handling genom att bygga en ark för att rädda sig och sin familj. De fortsatte bara att gifta sig och göra affärer, m.m. utan att ägna en tanke åt den fara som Noa varnade för. Än mindre ta vara på den räddningsmöjlighet som Gud anvisat åt Noa.

IDAG ÄR MÅNGA VETENSKAPMÄN STÖRRE DOMEDAGSPREDIKANTER ÄN DE KRISTNA FÖRKUNNARNA!

De påminner oss om att vi inte kan fortsätta med denna miljöförstöring många årtionden till förrän naturen kolapsar och katastrofen är här. De vill uppmärksamgöra oss på att den politiska spänningen är sådan att det kan bli en urladdning snart med katastrofala följder, m.m.
Irans ledare deklarerar klart att Israel måste utplånas från kartan. Både USA:s och Israels underrättelsetjänster tror sig veta att Iran är på bra väg att skaffa sig kärnvapen. Kan vi tro att Israel snällt sitter och väntar på att Iran kastar atombomber på dem och utplånar dem? Eller slår Israel till först, förrän det är för sent? Hur kommer omvärlden att reagera i så fall? Kommer detta att tända en världsbrand?
Att atomvapen kommer till användning vid slutstriden i Mellanöstern verkar troligt enligt profetian i Sak.14: 12-15: ”Han skall låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter, deras ögon skall ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun.” Detta liknar mycket beskrivningen av atombombens verkningar i Hiroshima.

ÄR VI MEDVETNA OM
- att starka krafter i den muslimska värden är fast beslutna att skaffa sig världsherravälde och krossa Israel, och de arbetar målmedvetet på olika plan för att nå detta mål
- att liberalteologerna, som inte längre har Bibeln som rättesnöre, (vilket var en grundregel i den lutherska reformationen) har börjat lämna sin undangömda plats vid de teologiska fakulteterna och börjat göra anspråk på alltmera inflytande i den stora kyrkorna, och även i mindre för den delen.
- att det även finns starka minoriteter i dessa stora kyrkor som söker Gud och är öppna för andeutgjutelse och karismatisk väcklse. Det börjar likna situationen när pingstväckelsen bröt ut i förra seklets början. Då döpte Gud längtande själar i den Helige Ande, från olika kyrkor och samfund.
- att vi därför inte är tillbaka i ruta ett. Vi kan inte förneka ett sekel av väckelsehistoria, där Guds Ande lyst på bibelsanningar som blivit dyrbara skatter för de andedöpta, och vi får inte slarva bort detta dyrbara arv av bibelkunskap i vår iver att vara ett med allt Guds folk. Vi har dock ingen orsak att rida på höga hästar för den skull, och vi måste skilja på vad som är verkliga bibelfrågor och vad som är bara vanefrågor, som ibland kan bli ett hinder för Andens ström.

NYÅRSVAKAN I HARTVALL ARENAN I HELSINGFORS!

Att 11.000 samlades till bön i denna arena synes mig vara ett tidens tecken. Jag hade förmånen att vara där på ett par samlingar. Sammankallare var den karismatiske prästen MARKKU KOIVISTO som Gud helade från cancer och fyllde med sin Helige Ande. Närvarande var kristna från olika kyrkor och församlingar. Som huvudtalare hade inbjudits en man från USA, Chuch Pierce, som benämndes profet. Och han profeterade en del saker när han talade i kvällens stora möte. Vi har skäl akta på Pauli uppmaning i 1 Tess.5: 20-21: ”Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda.” Må vi även pröva detta inför Gud. Jag skall här försöka återge en del som han sade, i svensk översättning:
”Jag tror att vi är på randen till en sådan gudomlig rörelse som kommer att beröra tre kommande släktled. När jag bad här år 1988 så lovade Gud att en ny rörelse skulle uppstå till 1991 och att den vid 1996 skulle börja mogna. Och nu år 2007 är det tid för den att explodera och förvandla hela nationen.
Detta är även den gudomliga konfrontationens år. Vi måste möta det som försöker hindra oss att gå framåt. Vinläglarna slår mot varandra, men Guds nya vinlägel mångfaldigas snabbt.

Jag är här för att förkunna för er, att Gud har utvalt detta folk just för en tid som denna (Ester.4: 14). Jag förkunnar att förändring börjar ske på ett sätt som inte setts förut. Jag förkunnar att oemotsägliga under börjar ske. Jag förkunnar att stort uppvaknande sker i städer, där det ej tidigare varit någon gudomlig rörelse.

Jag säger att tre generationer börjar resa sig upp i dessa samlingar och säga. Vi ser Herren, vi ser Herren! Jag har folk i detta land som kommer att vara som ett ljus, och er MENORA kommer att stråla klar i denna tid, säger Herren. Lovprisningens kraft bryter fram i detta land, säger Herren.
Därför, lovprisa mig, och låt det från himmelen kommande tveeggade svärdet vila över detta land, som heter Finland.” Så långt Chuch Pierce.
GUD VILL ATT VI SKALL VARA SOM ISASKARS SÖNER,”SOM VÄL FÖRSTOD TIDSTECKNEN OCH INSÅG VAD ISRAEL BORDE GÖRA,” 1 Krön.12: 32.
Gud vill att vi skall ha en realistisk livsyn, att vi ser hoten men även de underbara löftena för denna tid. Och att vi ser vad som kan och borde göras i denna tid. Så att vi inte har en plan som verkar underbar, men som är totalt malplacerad, och inte alls passar för denna tid. Jesus säger i Luk.21: 36: ”VAKA ALLTID OCH BE OM KRAFT ATT KUNNA UNDFLY ALLT DET SOM SKALL KOMMA OCH KUNNA BESTÅ INFÖR MÄNNISKOSONEN.”

Kom ihåg! Gud är på tronen ännu! Han har allt under kontroll. Men vi måste leva mycket nära Honom, så att vi kan höra Hans röst och förnimma Hans ledning.

Låt oss be för varandra, att vi hålls riktigt nära Jesus. Endast så kan vi förstå tiden och veta vad som bör göras, bevaras från att gripas av panik och uppleva tryggheten under hans beskydd!

Gud välsigne Dig, önskar broder Kurt.
Andreas
16:18 12.2.2007


Elna, det heter du e (eller är då) roliG utan "t" i slutet!
elna
16:09 12.2.2007


Du e roligt du, Thomas! =)
Vojsan
15:15 12.2.2007


Nja, kanske inte liberal Thomas, men lite frispråkig nog! (Haahaa)
Thomas
13:14 12.2.2007


Men det är väl klart att det utvalda folket är finlandssvenskarna! Vårt ädla folk som har Erik den helige till stamfar är utvalt av Gud för att bringa kristendom och civilisation till detta efterblivna skogsfolk (finnarna). Av finlandssvenskarna är nylänningarna de främsta eftersom vi var här först och bor i de äldsta städerna. Det är vår heliga uppgift att undervisa österbottningarna i hur man bör leva, och hjälpa dem sprida evangeliet till Finlands yttersta gräns... (Detta är dålig humor)

 

Eller så kan vi anta att det utvalda folket består av dem som hörsammar Guds kallelse oberoende av ursprung. Jag blir väl stämplad som liberal nu när jag påstår att även österbottningar kan komma till Himmelriket, men det kan jag leva med. :-)

The Net Observer
01:35 12.2.2007


... och kanske inte heller kasta ut barnet med badvattnet...
jakob
16:26 11.2.2007


Jag blir nog fundersam på detta att just finlands folk skulle vara speciellt utvalt...det har vi nog hört förr men jag undrar, hur motiverar man det ur skriften? Gud väljer väl inte ut ett speciellt "folk" utan han tar väl i bruk enskilda villiga individer? Och vad är vårt folk? Vi har ju en massa invandrare här och en massa utvandrare i tex Sverige, räknas de också? Man ska nog inte svälja allt.
Thomas
12:31 9.2.2007


Det har du för sjutton rätt i, och det tåls nog upprepas ända till domedagen...
!
11:08 9.2.2007


fast det skrev nog Kurt redan i början...men det tåls väl att upprepas =)

Thomas
00:17 9.2.2007


Jag måste tillägga en sak:

Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Matt 24:36

 

Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén