Goda nyheter sedan 2002     Lördag 23 oktober 2021 kl 20:27Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Kurt Allén återser Karleby!
 0 17132 120 6
Kurt Allén
Online 18:08 27/04 2007  Modifierad 22:22 18/08 2010

Allmänt  Ja, egentligen hette det Gamlakarleby då jag bodde där för 50 år sedan. Vem som helst kan väl förstå att det är med en särskild känsla jag tar vara på tillfället att besöka vännerna och staden där man upplevat så mycket.

Betaniaförsamlingen i Gamlakarleby var ju den första församling jag tjänade som predikant och föreståndare. Det var en sexårsperiod, 1952 till 1958.

Den tiden var något av den ljusaste och lyckligaste i mitt liv. Där bildade Margareta och jag familj och vi fick våra tre första barn, Samuel, Solveig och Daniel.
Det var en livlig verksamhet då, i ”förnyelseväckelsens” kölvatten. Vi fick hälsa en hel del vänner välkomna till församlingen. Bl.a. stadens mest kända bildhuggare Karl Nylund och hans fru Katri (hon lever ännu).
Ovannämda Karl fick ju även vinna violinvirtuosen Heimo Haitto för Gud. Jag minns när vi hade hyrt stadshuset för ett möte där Heimo Haitto var med och spelade och vittnade, så kom det så mycket folk att när vi kom dit en stund före mötet så motade oss vaktmästarna bort och ville inte släppa in oss. De sa att lokalen var fullsatt. Ingen fler fick komma in. Men vi fick ju nog komma in, vi hörde ju till arrangörerna.
En del av den tiden var Niilo Yli-Vainio predikant i den finska pingstförsamlingen, och vi hade många härliga möten tillsammans.
Endel av dessa var dopförrättningar, vi hade ju ingen dopgrav i Betania.
Jag minns en sådan gemensam dopförrättning när det blev så många dopkandidater att dopdräkterna inte räckte till. Det var en finsk evangelist som då verkade i Reisjärvi, som hade fått be med en hel del folk där, bl.a. flera långa starka män.
Han hade skickat dem dit för att bli döpta. Men dopdräkterna tog slut så de sista döptes offentligt i sina underkläder. Då var jag nog tacksam att ingen juornalist var där och tog fotografier. Men härligt döpta blev de.
Jag är tacksam till Gud för att jag fortfarande har så mycket krafter kvar så att jag kan vara ute och predika en del.
Jag kommer att vara i Karleby från Onsd.2/5 till Sönd.6/5 och Rolf Lindqvist på Packhusg.14 har lovat ge mig tak över huvudet.
En stor del av de som var med för 50 år redan har fått flytta hem till Herren. Mycket har förändrat den religiösa geografin i Karleby. Men Gud är densamme och vi människor är i lika stort behov av Guds nåd och hjälp.
Vår käre Broder Federico Sandgren och hans familj har startat en svensk verksamhet i staden, och det värmer mitt hjärta att någon tänker på den svenska befolkningen i Karleby. Kära net-vänner, bed för Karleby och mitt besök där. Att Herren får utgjuta en mäktig väckelsens ande äver nejden. En trons och kärlekens ande och ödmjukhetens ande, så att vi kan inbärga skörden förrän det är för sent.
Jag kommer att vara med på bönesamlingen i NY START Onsd.kl.19, predika och sjunga i finska Betel Torsd.kl.19 samt predikaoch sjunga på svenska i NY START, på Långbrogatan 10 A Sönd.kl.11.
Så får jag önska Er alla i Karleby och på andra platser Guds rika välsignelse. Kom med om Du kan! Broderligen, Kurt.sten lönnqvist
22:06 8.3.2011


Underbart att du är på gång fortfarande och predikar och sjunger.Jag har fina minnen av våra möten tillsammans i Nickby för flera år sedan.Jag och min hustru Marianne tjänade den tiden i Karleby Betania. Den tiden, en period på 5 år var ett minnesvärt äventyr med många nya vänner och en härlig väckelsetid.Vi fick be med ganska många till frälsning och andedop just då i Karleby mellan 1984-89.Ganska många fick vi även döpa till Kristus och lägga till församlingen.Många var också de som kunde ta del av våra radioprogram med lovsångsinslag som gick till en stor del av nejden.Välbesökta möten hölls bl.a. med Roger Larsson i Idrottsgården. Det var onekligen en speciell tid för oss. Vi önskar dej Kurt och din familj allt gott från Herren. Hoppas vi kan träffas någon gång ännu.
Sten Lönnqvist
Andreas
01:03 30.4.2007


Tack Kurt för dina inlägg här på sidan! I dem finns alltid både sanning och kärlek = god balans. :)
Kurt A.
15:50 29.4.2007


En kort kommentar till Q:s kommentar: När jag nämde om att Federico startat en svensk verksamhet i Karleby, tänkte jag närmast på frikyrklig verksamhet. Gud har sänt många väckelse- och förnyelserörelser till kristenheten under seklernas gång. Men vår kunskap är ett "styckverk" som Paulus säger. Trots all väckelse har man inte lyckats få med alla "sanningar", och så har det kommit en ny rörelse, som lyft fram det som blivit bortglömt. Även i Finland har det förekommit flera väckelserörelser både innanför och utanför den lutherska kyrkan, vilka har berikat det andliga livet i vårt land. Även vi frikyrkliga är ju tacksamma för de sanningar som reformationen lyfte fram: Skriften allena, Kristus allena, nåden allena, tron allena, m.m. Men tyvärr tenderar ibland gamla kyrkor och församlingar att stelna och t.o.m. bli motståndare till väckelsen. Må Gud vara oss nådiga så att vi inte i vår "renlärighet" inte bryter mot de största och förnämsta buden; Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta,... och din nästa som dig själv. Och Jesus sa: Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Vi skall inte tala illa om varandra, som kristna, utan i stället välsigna varandra och stödja varandra i arbetet för själars frälsning, medan vi håller på att försöka växa till i både nåd och konskap. Med varm broderhälsning, Kurt.

Q
09:53 29.4.2007


Det finns redan svenk verksamhet inom den lutherska kyrkan som fungerar någotlunda. Det finns andedöpta kristna där som samlas på sk "Crosspoint" och så har de celler.

Själv är jag ofta skeptisk till nya församlingar som startar där något redan existerar (jag tycker att det splittrar mer än knyter samman). Å andra sidan håller den lutherska kyrkan på att få det ganska snävt...

Sandgren har alltså startat en helt ny församling. En del medlemmar har samlats utav gruppen av "gamla pingsvänner" och församlingsmedlemmar vars församlingar upphört....
.
04:06 29.4.2007


Kan någon berätta mera om exakt vad Federico har startat? Var det någon före honom?
Jontte
23:34 28.4.2007


Kan inte annat än för min del hålla med Kurt: Be för kokkola, och gärna speciellt för ungdomsarbetet! Jag tror också hårt på att den religiösa geografin där håller på att förändras, och hoppas att det sker till det bättre...Har en känsla av att Gud håller på att skaka om det andliga klimatet där för tillfället.
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén