Goda nyheter sedan 2002     Lördag 28 januari 2023 kl 09:49Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Använd dig av din auktoritet!
"Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det." (Joh 14:14)
 1 19313 107 19
Cindy Viinikka
Online 10:45 12/07 2007  Modifierad 06:09 18/08 2010

Allmänt  Du behöver inte stå ut med djävulens förtryck längre. Gud har berättigat dig till att avlägsna bördor, förstöra ok och bli en segrare. Djävulen är en börda som du lätt kan driva iväg genom att använda dig av auktoriteten du fått från Gud.

Gud har gett dig Hans Ord och Hans Ande som ett motstånd mot djävulens listiga planer. Du har blivit klädd i Guds vapenutrustning, "...så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp." (Ef 6:11) Du har allting som du behöver för att vinna över djävulen, när han än dyker upp vid din dörr. Han kommer att fortsätta dyka upp, p.g.a. att du besitter någonting som han desperat vill ha; auktoriteten som du har fått från Gud, att styra och regera över jorden.

Då Gud skapade Adam så gav Han honom herravälde och auktoritet över jorden (1 Mos 1:26). Men när Adam rebellerade mot Gud, så gav han sin auktoritet till att regera över jorden till djävulen. Satan hade då kontroll över allting förutom Guds tron. (2 Kor 4:4). Alltsedan Satan förorenade marken med synd, kunde inte Gud förstöra Adam och göra en ny man från markens stoft. Är du inte tacksam över att Han då hade en plan? Han kom ner till jorden som människa. Genom Jesu död och uppståndelse vann han över djävulen och tog tillbaka auktoriteten att härska (Heb 2:9, 14), och vi har blivit återinsatta till vår rättmäktiga plats av auktoritet.

Jesus har all makt i himlen och på jorden (Matteus 28:18). Efter att vi har blivit levande tillsammans med Honom, så har vi all makt också. (Ef 2:4-7) Försumma därför inte din rätt till att styra och regera över jorden. Varenda gång som fienden försöker attackera dig, se det som en möjlighet till att utöva din makt över honom. Du har makten att förkunna vad som är rättmätigt och vad som är orättmätigt och att tillåta eller förbjuda olika saker här på jorden; även döden. (Matt 16:18-19)

Jag utmanar dig till att börja begära olika saker i namnet Jesus Kristus. Johannes 14:13-14 säger: "Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.
Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det." Ordet be är detsamma som "begära". Vad du än begär i Jesu Kristi namn, har Han lovat at göra för dig. Förstå nu, att då du begär, så är det inte samma sak som att du kräver att Gud ska göra saker. Istället så begär du att djävulen ska ge vika för Ordet, förlora sitt grepp om dig och stoppa sin inverkan gentemot dig.

Tron är involverad i utövandet av din andliga auktoritet. Du måste basera din tro på vad Skriften säger, inte på omständigheterna. Om inte omständigheterna ändras på en gång, så blir människor modfällda och tvivelaktiga. Detta ger djävulen herravälde över deras ord, vilket slutligen besegrar dem. Lämna inte ifrån dig din auktoritet till Satan genom dina ord! Istället, bryt djävulens makt genom att använda dig av din auktoritet!


Dr. Creflo A. Dollar


3SbeoDBqSp4895W2KwhF2b
21:39 29.7.2007


Här har jag kopierat 1 Kor 8, något som direkt kompletterar Thomas citat om offerkött.

1 I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen uppblåser, och kärleken uppbygger. 2 Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. 3 Men om någon älskar Gud är han känd av honom.* 4 När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar,* så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. 5 Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden - det finns också många gudar och många herrar - 6 så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

 7 Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. 8 Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting, och äter vi, vinner vi ingenting. 9 Men se till att denna er frihet* inte blir till fall för de svaga. 10 Ty om någon får se, hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete 'uppbyggd',* så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? 11 Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. 12 När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. 13 Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall.
Thomas
21:27 29.7.2007


Det förekommer, mycket riktigt, på tok för många medhårs- predikningar.Det smygande alkoholintaget är inte det värsta; snarare det faktum att få av oss håller oss till de föreskrifter som förekommer i apg kap 15:28-29 där det står:

"Den helige Ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter: Ni skall avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant..."

Dessa bud ålades kristna av hednisk härkomst och vad jag vet ångrade ingen detta beslutet.Vem av oss avhåller sig från blod? hur är det med "kvävda djur" (dvs. djur som inte slaktats enligt buden i GT)? 

Några enkla bibliska regler som alla bryter mot utan att få dåligt samvete.Att alkoholintag skulle vara förbjudet är betydligt mer oklart och det kan inte entydigt bevisas att det skulle vara förbjudet att dricka alkohol.Sunda förnuftet säger ju att man inte bör supa, men att ta en öl då och då är inte en synd om man inte blir full av det.

vandraren
14:36 29.7.2007


ehh..?..hörni, va it e meningen att vi sku predika va anden lägger i vår mun?.

He a vari påtok för mycke medhårs predikningar, därför lever oxå halva menigheten ,med dold otukt å ett smygande alcoholintag...samt att endast en tiondel av gänget jobbar för att vinna syndare, resten kommer på mötena å njuter av showen.

sen om de mentala..så bästa andeutdrivaren jag hört talas om hette siegmund freud, den modärna psycologins fader, han gav alla makter en fasad som gjode dem osynliga...

hur vi ska gå vidare?..söka guds ansikte å inte spåren av hans fotsteg, mirakel å dyl.

Till Thomas
15:48 27.7.2007


Nu syftade jag ju naturligtvis inte på himmel, helvete och dylikt, utan om det vardagliga. De svårigheter och glädjeämnen som finns i en vardag.

Thomas
10:34 27.7.2007


Man ska altså inte predika om domedagen, Himmel och Helvete om man inte varit där själv? : )

Man får väldigt ofta höra folk predika om hur allt BORDE vara; kristna BORDE vara snälla, de BORDE kunna hela alla sorters sjukdomar med sina böner, de BORDE alltid vara glada osv. osv. Man blir inte lyckligare av att höra om vad man BORDE vara, men av någon orsak inte är. Sedan sitter man där med ett mer eller mindre bibliskt ideal som är ljusår från den verklighet man lever i medveten om det pinsamma faktum att det som BORDE vara enkelt är obegripligt svårt. Då BORDE man kunna förändra sig huxflux, men det är en annan historia.

Det är väldigt lätt att vandra omkring och säga "allt vad ni ber om i Jesu namn kommer ni att få". Sedan måste man ändå förr eller senare förklara varför böner inte alltid besvaras. Det är då som man börjar skylla på sina medkristna eller på djävulen utan att inse vilket kaos som skulle uppstå om alla kristnas böner skulle gå i uppfyllelse.

Till "till leva livet"
22:27 26.7.2007


Som jag ser det så ska man vara försiktig med att predika sådant som man inte har kunnat uppnå själv. Det känns onödigt att sätta fler bördor på människor, om det som man predikar om blir en börda. Man får väl be att det inte blir bördor, utan uppmuntran, men.. alltså.. hur ska jag säga det här så att det blir rätt? :-)

Ja, man ska sporra människor. Men jag tror det är viktigt att sporra till sådant man ser att kan fungera. Annars blir det lätt en grej till som man borde klara av, men inte klarar. Alltså är man misslyckad, igen.

Hoppas nån förstår mig på rätt sätt. :-)

till leva livet
20:43 26.7.2007


Isåfall betyder det att jag inte kan berätta nästan något för någon annan förutom frälsningen o liknande. Beroende av olika omständigheter är jag inte så nära gud som jag kanske skulle vilja(läs: man ser inte "frukten" i mitt liv). Ändå har jag en väldigt stor teoretisk kunskap om Bibeln/kristendom o.dyl.

Men jag antar att du menar att man inte borde ställa sig framför massorna och predika ngt som inte finns i ens eget liv?? För att svara på frågor i mindre grupper kan väl ändå inte vara fel fast man inte lever på det sättet. (vilket jag oxå upplyser de församlade om).

Vandraren..
23:18 25.7.2007


 Cindy,Låt ingen någonsin beröva dej den glöd du har i ditt hjärta.

Ty många Är dem som sitter fast i den monotona verksamhetens träsk men inte vinner en enda. Vandra du, herren ska föra dej i kraft till den plats han bestämt.

Och kläd den nakne var helst du ser honom, var tålmodig i  att visa barmhärtighet. Och om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Och mest av allt...var inte rädd att älska, ty kristi kärlek är den största av alla..

Fridens

leva livet
17:15 25.7.2007


Bäste Cindy, tack för utdraget från Creflo A.Dollars bok.

Vill bara kommentera genom att säga, det är väldigt viktigt att kunskapen man delar med andra har blivit en del av sin livserfarenhet. Det verkar som om vi kristna ibland tror att Gud vill att vi delar kunskap om allt möjligt på vilket sätt som helst med varann och andra. 1 Kor 13 talar ändå om att kunskapen är och kommer alltid att vara underställd kärleken till Gud och våra medmänniskor.

Jag uppskattar dina kommentarer Veronica, eftersom du talar tydligt om den kärlek som Gud gett till oss kristna att förvalta och använda på bästa sätt för att bygga upp och skapa gemenskap där vi går fram.
Veronica
20:31 16.7.2007


ABSOLUT! Gud helar! Även huxflux. Det vill jag också tro! :) Men jag tror också att det kan Han bara göra om nåden får ta sin rättmätiga plats. Endast nåden är helande, inte en atmosfär fylld av krav. Utgångspunkten måste vara Guds nåd. Jag måste få komma som jag är inför Honom.

Tror inte att Gud säger till den deprimerade t ex "Skulle du ha tillräckligt med tro på mig så skulle du inte ha dessa känslor". Så säger vi faktiskt till varann titt som tätt. Den deprimerades börda fördubblas således; hon har problemet och hon har skulden över att hon har problemet.

Nej, jag tror Herren säger: "Jag älskar dig sådan du är och jag vill hjälpa dig att komma till roten med problemet".

Vi har auktoritet, o ja, men helandet kan inte börja för den som upplever att hon borde vara en bättre kristen för att få frid och Guds favör. För den som inte har tagit Guds nåd till sig. Men när hon har tagit nåden till sig, då kan hon börja förstå vem hon är i Herren.

Det kan vara skäl att här klargöra vad en egentlig depression För att diagnosen egentlig depression skall kunna ställas krävs att minst fem av följande symtom kan iakttas: nedstämdhet, livsleda, aptitförändringar, sömnlöshet eller ovanligt mycket sovande, stel mimik och långsamma rörelser eller agitation, emotionell trötthet och frusenhet, nedvärderande tankar om en själv, beslutsångest och självmordstankar, förändrad sexualitet, misstänksamhet och ångest.

Symtom som nedstämdhet och minskat intresse eller glädje för vanliga aktiviteter måste alltid finnas med i bilden. Vidare ska man känna av symtomen under större delen av dagen, så gott som dagligen, under en sammanhängande tvåveckorsperiod. (Ur boken Depression - en vanlig sjukdom: symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter, skriven av Wassermann, D.)

Andreas
00:58 16.7.2007


Bra Jontte! Jag förstår att du håller med mig, för jag håller med dig!
Jontte
23:42 15.7.2007


Håller med dig, Andreas!

Läste nyss en självbiografi av en av Amerikas mest kända helandepredikanter, Oral Roberts, som bl.a. grundat ett universitet med en stark kristen grund. Trots att han genom sin tjänst fått se tusentals människor bli helade genom Guds kraft anser han själv att bibliskt helande inte alls går emot läkarvetenskapen. Själv upplevde han t.o.m. att Gud kallade honom att grunda ett sjukhus där bön och medicin skulle integreras. Gud kan använda läkare lika väl som han kan gripa in direkt!

Det som jag tror vi kristna kunde vara bättre på skulle vara att beakta människor som inte bara andliga, inte bara kroppsliga och inte bara själsliga varelser, utan genom alla dessa delar som en helhet! Depressioner och sånt behöver säkert inte alltid bero på problem i det andliga, utan kanske också av själsliga eller rent av kroppsliga orsaker... Kanske en deprimerad person kunde må bra av en regelbunden länk till exempel...? :P


Andreas
22:57 15.7.2007


Hm... Jag måste säga att jag är lite fundersam... Om det i Guds ord står att det finns befrielse och helande från sjukdom så är det väl en... bra sak? Och om vi som troende HAR auktoritet genom Jesus så är väl det också en bra sak - även för den som är deprimerad... Kanske speciellt för den... Sen så har jag absolut inget emot terapeuter och har också hört att antidepressiva mediciner kunnat hjälpa någon utan att den blivit beroende - men jag tycker ändå att det allra underbaraste är att höra om människor som Gud befriat från flera års depression (eller något helt annat!) sådär i ett nafs! Tycker inte ni andra det? Är jag mystisk? - Och då menar jag verkligen befriat, så att människan på riktigt är frisk och inte måste låtsas det för att "bevisa sin tro" eller något annat dumt. Jag kan bara inte låta bli att tro, jag VILL inte sluta tro på att Gud är en Gud som gör under och att Han vill göra det i sin kärlek, mitt ibland OSS!
Peter Kujala
19:04 15.7.2007


tja, om Guds ord och dess undervisning får förklara tillvaron för oss, om vi i Bibeln finner råd och hjälp hur vi ska hantera tillvaron så är ju en diskussion om Guds hjälp i svårigheter, sjukdomar och problem meningsfullt. Men om det är humaniora, mänskliga/världsliga filosofier, tankar och lösningar som huvudsakligen gäller så är det ju meningslöst att diskutera andliga verkligheter. Detta talar t ex 1 Kor.1:17-2:16 väldigt tydligt om.

Visst kan (och är ofta till viss del) världens vetenskap till hjälp, särskilt inom sjukvården vad gäller fysiska åkommor, men Guds bästa och Hans förstahands lösning är att ta itu med problemen i dess grund på djupet, på ett andligt plan (övernaturligt helande, befrielse o s v) vilket ger återverkning på det konkret fysiska eller mentala. Detta ser vi ju tydligt i Bibelns undervisning.

Men det är klart, är inte längre Guds egna ord och Hans undervisning intressanta i sammanhanget kan det ju kvitta med sådant här tal överhuvudtaget, finns ju många intressanta webbsidor att gå in på och läsa om psykiatrins terapimetoder och modeller, doktorn kan skriva ut rätt så kraftiga grejjer som bedövar den mentala ångesten och smärtan, pillren är visserligen ofta beroendeframkallande och de ger ingen egentlig lösning på själva problemet, men "thats life, isn't it?". 

Om nu någon råkar fortfarande vara intresserade av Guds ords undervisning så är Bibeln omfattande och tydlig i sin beskrivning av dessa saker (fysisk eller mental ohälsa, helande och läkedom, frihet och hälsa, andlighet, Guds kraft, onda andar, befrielse). Självfallet står det i den där boken även om kärleksfullt bemötande trossyskon emellan, och mycket annat bra.
Thomas
13:41 15.7.2007


Håller med Veronica.Vi kristna har för ovana att göra andliga mysterier av de enklaste saker i livet.
Jakob Wikström
09:29 15.7.2007


Mycket klokt skrivet Veronica!
Veronica
22:51 13.7.2007


Bra och sant! Jag skulle dock vilja efterlysa mera känslighet i kristna sammanhang gentemot den som är deprimerad och inte vet hur den ska ta sig upp ur träsket. Inte sällan får den som är nere höra av andra kristna något i stil med:"Låt inte djävulen stjäla din glädje" eller "Läs din Bibel, ha mera tro!" Ho, ho, tala om göra bördan tyngre för sin syster eller bror i Herren!

Vi måste helt enkelt förstå att verklig depression, alltså inte "Jag har haft en dålig dag-deppighet", är en sjukdom. Till hjälp finns terapier och mediciner. Medicinerna hjälper en så att man håller huvudet ovanför ytan och så småningom kan börja ta itu med problemen.

Oj ja, för att inte tala om kristna som försöker kasta ut imaginära demoner! Yes, jätte uppbyggande för den deprimerade att få få höra att hon/han är demonbesatt.Vi skulle så behöva mera känslighet och andlig urskiljningsförmåga.

Veronica
22:50 13.7.2007


Bra och sant! Jag skulle dock vilja efterlysa mera känslighet i kristna sammanhang gentemot den som är deprimerad och inte vet hur den ska ta sig upp ur träsket. Inte sällan får den som är nere höra av andra kristna något i stil med:"Låt inte djävulen stjäla din glädje" eller "Läs din Bibel, ha mera tro!" Ho, ho, tala om göra bördan tyngre för sin syster eller bror i Herren!

Vi måste helt enkelt förstå att verklig depression, alltså inte "Jag har haft en dålig dag-deppighet", är en sjukdom. Till hjälp finns terapier och mediciner. Medicinerna hjälper en så att man håller huvudet ovanför ytan och så småningom kan börja ta itu med problemen.

Oj ja, för att inte tala om kristna som försöker kasta ut imaginära demoner! Yes, jätte uppbyggande för den deprimerade att få få höra att hon/han är demonbesatt.Vi skulle så behöva mera känslighet och andlig urskiljningsförmåga.

Arash
00:58 13.7.2007


Amen! Vi kristna måste inse mer vilken auktoritet vi egentligen har i Kristus =D
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén