Goda nyheter sedan 2002     Lördag 23 oktober 2021 kl 19:42Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > I Honom har vi vårt ursprung!
Luke I'm your father
 1 8461 57 12
Tobbe Granberg
Online 23:21 16/02 2009  Modifierad 06:46 15/08 2010

Allmänt  Man menar att slumpen på något sätt fick till stånd liv från ickelevande materia någon gång för länge sedan.

Sedan utvecklades allt till det vi ser idag i form av växter, djur och annat levande. Vetenskapligt bevisat säger man. Ytterligare diskussion är onödigt eftersom bevismaterialet är så överväldigande. Den här formuleringen, om än lite mer invecklad, är vanlig bland foskare som inte räknar med en skapare. Efter det att Darwin publicerat sin bok om evolution har detta begrepp inkorporerats i precis varenda vetenskapsgren. Evolution är perfekt om man inte vill ha med Gud att göra för nu kan man (försöka) förklara allt med naturliga fenomen. Jag började studera biologi eftersom jag inte tror att det här stämmer. Bevisen för en skapare är synliga i vardagen. Skönhet och funktionalitet på en nivå dit slumpen inte kan nå står högst på min lista.”One in a trillion trillion trillion....” Dessa odds gav en kristen matematiker för att slumpen skulle lyckas skapa liv. Talet hade hur som helst en massa nollor. Det finns en gräns för vad som faktiskt händer i verkligheten. Slumpen kommer knappast över den. Ju mer jag läser, desto mera blir jag övertygad om den komplexitet och genialitet som omger oss. Irreducibel komplexitet är ett begrepp som förs fram från kristna kretsar. Det betyder att vissa system består av flera skilda delar som var för sig utgör en livsviktig del av det totala systemet. Tas en del bort fungerar inte systemet. Tänk dig en musfälla utan fjäder. Evolutionen som förespråkar gradvis utveckling kan inte kringgå detta problem. Ditt blod behöver kring 40 olika kemiska molekyler för att kunna koagulera på rätt ställe i rätt tid. Saknas en komponent fungerar det inte. Mörka tillämpningar av extrapolerad evolution har blivit allt för vanliga i våra dagar för att vi som kristna ska kunna ignorera frågan om vårt ursprung.Thomas
14:45 19.2.2009


Jag har som sagt ingen avsikt att börja debattera om saken. Jag ville upplysa folk om att den teistiska evolutionen existerar, inte övertyga folk om att det är det enda rätta alternativet. Den som vill veta mer kan surfa till Google och skriva in "theistic evolution" som sökord och sedan fundera ut resten själv. Mina personliga åsikter håller jag gärna för mig själv.
2B
14:13 19.2.2009


Jordens ålder är fortfarande ett mysterium för mig. Radiometriska metoder inehåller ett moment av antaganden vilket kan påverka slutresultaten. Borrningar i polarisen på sydpolen däremot ger (påstås det) en kronologisk tillbakablick 100k år bakåt.

Det här med "replenish the earth" är på sätt och vis gammal skåpmat. Åtminstone var det en del av de teorier som snurrade kring Darwins århundrade.

För att återgå till den teistiska evolutionsbilden. Richard Dawkins gav ett rakt svar när han tillfrågades huruvida (underbart ord) hans tro hade påverkats av evolutionssynen. "Towards atheism". Jag tror att det var färdigt skapat på den sjätte 24h dagen och att Gud därför vilade på den 7nde. Människan skapades sist, av stoff och till Guds avbild med en speciell uppgift. Detta markerar tydligt en skillnad dels till den övriga skapelsen och dels mellan djur och människa. Människan är, hur man än vrider på saken, någonting i särklass.

Allt skapat har en förmåga att anpassa sig till nya föränderliga omgivningar till en viss gräns. Darwin extrapolerade sina upptäckter i ett försök att förklara alla arters uppkomst från en gemensam organism. Denna extrapolation finns det inte värst mycket empirisk data på.
Linus
01:42 18.2.2009


Matti, jag är väldigt säker på att Ad inte saknar kärlek i sitt hjärta, inte mer än oss andra i varje fall. Ibland måste man lägga fram sin sak vänligt men bestämt.

Judarnas tideräkning är ju t ex år från jordens skapelse (på samma sätt som vi räknar åren från Jesu födelse), är det månne något de hittade på under 1500-talet?

Här är en jude som pratar om skapelsen, dagar och big bang:
http://aish.com/societywork/sciencenatur...

För övrigt har jag hört en massa intressanta teorier om t ex "i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom", att var egentligen hade skrivits som "jorden blev". Enligt den här teorin, som för övrigt får ytterligare stöd i KJV "Be fruitful and multiply, and replenish the earth", dvs återuppfyll jorden ... Det här ger också en hel del möjligheter och isåfall är ingenting nytt under solen.

Läs mer om saken på Krister Renards sida:
http://gluefox.com/skap/skev/skev8.shtm
Matti
22:36 17.2.2009


Ad: Jag tror också att bibeln är sann från början till slut. En dag är en dag = 24h och Gud skapade världen precis så som Gud genom sin Ande uppenbarat för den som skrivit ner skapelseberättelsen. Ändå vågar jag påstå att "ett fattas dig", nämligen kärleken till nästan. Ditt bryska sätt mot Thomas uppenbarar tyvärr avsaknaden av kärlek i ditt hjärta. Jesus är kärleken och kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont... (1.Kor.13). Vi har alla fel på någon punkt, och knappast har varken du eller jag fattat allting fullständigt. Därför skall vi bemöta varandra med respekt, kärlek och självbehärskning. När vi har en relation till Jesus blir vi iklädda Hans kärlek och rättfärdighet. Och genom att låta Anden leda oss så ger vi inte efter för köttets begärelser. Ha det så gott.
Filip
22:35 17.2.2009


Ok pojkar... nu är det så att vi talar om två olika världsbilder. De som inte tror på en gud vill förklara varifrån man kommer. Vi har ett behov av att förklara orsaken till att vi finns till (läs Kant).

Vetenskapen måste också stöda sig på en teori som i detta fall är evolutionen. Detta är alltså en logisk följd av den världsbild man har (d.v.s. att gud inte finns). Man har också bara en giltig teori att grunda sina fynd på (d.v.s. evolutionsteorin). Man ser alltså på världen och försöker förklara den genom dessa glasögon.

De som tror på en gud har en annan världsbild och kan därför räkna med honom i skapelsen. Så... kontentan är... tro på Gud ;)
Ad
19:56 17.2.2009


Jag förstår inte hur du tror jag jag menat att enskilda varelser levt i miljoner år var. Inte heller förstår jag hur du tolkar 1 Mos långa mänskoåldrar. Jag vet inte heller hur du 1 Mos, eller vad du får ordet dag att betyda i sitt sammanhang eller varför det talas om afton och morgon i samband med varje dag av skapelsen. Jag vet inte hur du kan tänka dig att en historia full av sjukdom, sorg, lidande och död är nåt Gud kallar gott. Jag vet inte heller varför du har en sån bild av vetenskapen att obevisbara miljoner år ryms med. Inte heller vet jag hurdan Gud du har, men blir du salig på din tro eller inte så är det din sak hursomhelst. Vår relation med Jesus är viktigare än vår uppfattning om vårt ursprung.
Thomas
18:34 17.2.2009


Ad, Du missförstod mitt inlägg, så jag tar det igen: Människans livstid är ungefär 120 år. En enskild människa lever inte längre än cirka 120 år och kan följaktligen inte uppleva livets lidande längre än 120 år. Alla levande varelser har en begränsad livslängd, deras individuella lidande är alltså begränsat. Det har aldrig funnits något djur som levt och lidit i miljoner år. Däremot finns det många enskilda människor och djur som levt, njutit och lidit under den korta livstid de har blivit tilldelade. Jag ser inget grymt i det, de har levt sina liv och jag lever mitt.

Skapelsen är inte en ”metod” som är avsedd att producera något ”resultat”. Jag ser inte skapelsen som en avslutad process, den är i högsta grad en pågående process som vi kan iaktta varje dag. Varje dag är en ny skapelse och varje växt som växer upp är en ny skapelse, varje barn som föds är en ny skapelse etc. Ur mitt perspektiv är skapelse samma sak som tillkomst, förändring och utveckling.

Den moderna kreationismen är ett resultat av att man från 1500-talet och framåt feltolkade Första mosebok. Det finns ingen judisk tradition som säger att man borde tolka skapelseberättelsen bokstavligt. De första kyrkofäderna från Justinus Martyren till Augustinus förstod skapelseberättelsen helt annorlunda än de moderna konservativa, de tog den inte bokstavligt. Skapelseproblemet ligger i en felaktig bibelsyn, det är inte fråga om ett vetenskapligt dilemma, snarare en fråga om hur man läser Bibeln.

Jag tänker inte sitta här och debattera om hur man borde förhålla sig till skapelsen. Om man inte kan acceptera evolutionsteorin av samvetsorsaker så kan man inte, så enkelt är det. Jag har ingen orsak att banka in den teistiska evolutionssynen i huvudet på folk, helt enkelt därför att jag inte vill bli utsatt för samma sak.
Kurt A.
14:11 17.2.2009


Jag vill gärna ge ett tips på bra böcker i ämnet för dem som är intresserade: Först och främst har vi Mats Moléns bok "Vårt ursprung?", urspungligen utgiven på förlaget Salt och ljus. Den har senare kommit ut i förnyad upplaga troligen på något annat förlag. 2) Thoralf Gulbrandsens bok "På jakt efter apmänniskan 100 år efter Darwin" , (Evangeliipress) där han bl.a.har ett kapitel där han samlat uttalanden av 50 vetenskapsmän som är mer eller mindre kritiska till evolutionsteorin. Han citerar bl.a. professorn vid Londons universitet, D.M.S.Watson, som säger:"Utvecklingsläran har godtagits av zoologerna, icke på grund av att man har kunnat iakta att utvecklingen har ägt rum eller att den genom logiska, sammanhängande bevis kan godtagas som sann, utan därför att en enda andra möjlighet, speciell skapelse, är absolut otrolig." 3) Sedan har vi en bok redigerad av Per Landgren, "En bok om VETENSKAP EVOLUTION SKAPELSE GUDSTRO (XP- MEDIA) där 10 lärda uttalar sig mot evolutionsteorin. 4) XP-MEDIA har även givit ut en bok som är mycket bra, skriven av en professor Peter Stenungaard, som heter "Vetnskap och Tro" 5) Sedan har vi även Stefan Gustavssons fina bok: "KRISTEN PÅ GODA GRUNDER om sanning i en tid av tvivel", utgiven på SESG-MEDIA & TROTS ALLT. För att nu nämna några bra böcker i ämnet. Det finns många fler. En sak som vi bör betänka i det här sammanhanget är att propagandan för utvecklingsteorin oftast är bekostad av staten i form av lärar- och professorslöner medan skapelsetrons förespråkare får klara sig med "frivilliga kollekter". Sedan bör vi vara på det klara med vilken förvirring det skapar att man sammanblandar makro- och mikroevolution. Mikroevolution (variationer inom en art) förekommer ju rikligen. Det finns t.ex.en massa olika sorters hundar, men de är alla fortfarande hundar. Men makroevolution, att en hund blir en häst eller en tiger, förkommer aldrig. Men det är just här man blandar bort korten, när man tar bevis från mikroevolutionen och med det vill bevisa makroevolutionen. Någon ordning skall det vara!
Ad
13:06 17.2.2009


Så alla varelser som levt och dött innan Gud kallade skapelsen för något gott har alltså inte lidit? Jo, teistisk evolution har en Gud som använt en väldigt ineffektiv och grym metod för att skapa nånting "gott".

Vad upplever du med dina sinnen som behöver miljoner år av evolution för att förenas med det du läser i Bibeln? Vad behöver du evolution och miljoner år till för att få ihop naturvetenskap med det andliga?
Thomas
11:13 17.2.2009


Det finns ingen eller inget som har upplevt miljoner år av lidande så den teistiska evolutionismen har inte en grymmare Gud än någon annan. Det var inte fråga om att bortförklara det övernaturliga. Det handlar nog mer om att producera en trovärdig syntes av både andlig och naturvetenskaplig sanning och förena det man upplever med sina sinnen med det som man läser om i Bibeln.
Ad
02:52 17.2.2009


Visst finns det det, men teistisk evolution har en grym Gud som kallar miljoner år av sjukdom, våld, lidande, och död för nånting "gott". Och varför bortförklara bara skapelsen med populärvetenskap när Bibeln är full av under och övernaturligt?

Dessutom finns det lika stor motsättning mellan skapelsetro och vetenskap som mellan evolutionstro och vetenskap. Varken evolution eller skapelse är empirisk vetenskap.
Thomas
01:07 17.2.2009


Man måste inte välja mellan vetenskap och kristendom, det finns något sådant som "teistisk evolution".
Sök

Skriv sökordet i rutan
Arkiv
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén