Goda nyheter sedan 2002     Onsdag 8 juli 2020 kl 12:37Nyheter | Skicka in artikel | Annonser | Bli skribent | Galleri | Blog | Musikalbum | Kontakta oss
Nyheter > Peters Väckelsefunderingar
Linus
Foto: Linus
 1 6763 38 17
Peter Kujala
Online 20:41 07/04 2010  Modifierad 11:27 19/08 2010

Allmänt  Vad som vi i nordisk kristenhet främst behöver är en rejäl ”gammeldags” väckelse, inte någon kopia av föregående väckelser men med de väckelsens ingredienser som alltid funnits.

Jag har studerat intensivt 2000 år av kristna väckelser senaste tiden; Det är fantastiskt att märka hur Guds Ande valt att bryta igenom i en massa olika sammanhang, hur den Helige Ande förnyat troende i väldig kraft och verkat genom dem i Andens kraftgärningar. Idag har de s k pingstkarismatiska ”vågorna” av väckelse och Andens förnyelse under senaste seklet gett en frukt av över ½ miljard Bibeltroende Andefyllda troende, många av dem talar i tungor, ber för sjuka till helgbrägdagörelse, profeterar, får syner och visioner m m. Dessa pingst-karismatiker finns numera till största delen utanför Pingströrelsen, i alla de andra samfunden. Men, visst har Pingströrelsen också gått framåt, c a 80 miljoner pingstvänner finns idag, främst i Sydamerika och Asien. Men, Guds Ande har inte anseende till samfund, Gud söker efter hungriga och törstiga hjärtan och efter en tro som vågar överlåta och hänge sig.

Utöver dessa s k ”pingst-karismatiker” (finns flera olika benämningar) så finns det c a 2 miljarder kristna på jorden. Vilken fest som väntar oss alla i Himlen! Men, kära vänner, det finns minst över 4 miljarder kvar som behöver lösa in sin Himmelska biljett, d v s ta emot Jesus och Frälsningen och följa Herren i liv och lära. Du som nu läser kanske ska åka ut till missionsfältet och skörda själar till Jesus, självfallet inte i egen kraft eller förmåga, allt är i Jesus andliga liv och kraftgärningar. Ta till vara den korta tid som är kvar, snart är Nådens tidsålder slut och Jesus har hämtat Hem de sina och evigheten har trätt in, dessutom är livet kort och ingen är garanterad morgondagen. Ska nämnas att alla dessa 2 miljarder kanske inte har ”olja i sina lampor”(Matt.25:1-), d v s andlig gemenskap med Herren, Bibeln syftar på att kanske bara hälften av dem som säger sig tillhöra Jesus endast är ”namnkristna”, vilket ju också delvis kan förklara hur alla dessa "minor"(stridigheter, splittring, synd och elände) i de kristna lägren kan produceras. Väckelseförkunnelse är därför en sorts mission även i de ”egna lägren” hemmavid, vi behöver väckelse både för vår egen skull och för hedningarna i landet.

Största hindret för väckelse i Norden är kanske att kärleken tycks ha kallnat de troende emellan. Om du som troende har lyckats slingra dig förbi det köttsliga(ibland demoniska) minfältet, kanske genom att inte försöka dig på att tjäna Herren (i Ande och Sanning) utan bara vara ”lagom” eller kyrklig bänkvärmare, så väntar dig ändå förr eller senare en kalldusch. Den kommer inte främst från ”världen” utan från ”de egna”. Det gäller att inte själv bli minproducent då det börjar smälla utan istället ta tillfället i akt och låta Herren forma en i kärlek och förlåtelse, att vara barmhärtig och möta ont med gott, detta är Jesusvägen. Inte så att du blir en ”dörrmatta” där de ”köttsliga” återigen kan skrapa av sitt inre skräp på och ständigt stampa på dig och förstöra för dig , nej, Jesus är nåd och Sanning. Du tar vänligt men bestämt avstånd från det felaktiga, du tar inte in från Fariseernas och Saduceernas surdeg (Matt.16:6-12 + 1 Kor.5:6-8) så att du inte själv blir ”sur”. Fly till syskon och sammanhang där du finner trygga hamnar och famnar som är något sånär helgade och andliga (ingen är felfri, men tillräckligt okej är många), de finns överallt, tack och lov, oaser finns även i öknen, och i väckelsetider strömmar Guds Andes levande vatten fritt i våra läger, helar och upprättar och ger liv och frid :-). Det kan finnas oaser i din församling eller hos andra församlingar/sammanhang. När du är i trygga hamnar löp ditt lopp med Herren i enlighet med kallelsen över ditt liv, sätt inte all din kraft och tid på att ”kriga” mot det felaktiga utan ge ut Guds ord och Evangelium, ge vidare det du fått från Ovan. Jo, väckelseförkunnelse som ”väcker” det som slumrar, som ”skakar loss” det felaktiga ska det vara, men det är inte detsamma som att försöka ”kriga bort köttsligheter”, det är Anden som ger liv, Jesus är Nåd och sanning som sagt.

Hur har ”kärleken kallnat”? Genom att många ser till sitt eget som om det kristna livet och tjänsten för Herren var en sorts karriär, där prestige och egen ära går före Gudsriket. Kristna kameleonter är på frammarsch. Detta är ett köttsligt fenomen som man annars kan hitta ”i värden”, men som nu tycks härja fritt i de kristna lägren i landet. Fenomenet är ett gammalt mönster som går igen historien igenom: Kung David i Psaltaren klagar ofta över ”de egna” som går ut i lögn och falskhet mot honom för att gagna sitt eget. Fariseerna tog fram falska vittnen gentemot både Jesus och lärjungarna då de ville fälla Honom/dem (Matt.26:60-, Apg.6:11-), det fanns gott om goda och rätta vittnen att plocka fram, men de valde att gräva fram de som inte tagit emot Jesus/lärjungarnas förkunnelse, de som reagerat negativt mot den väckelseförkunnelsen. Vissa av de falska vittnena var säkert bara okunniga eller ovisa, medans andra var utan tvekan bittra och under fiendens inflytande. Ena stunden kunde t o m vissa tala gott, ”prisa” väckelseförkunnaren och rikligt påvisa dessa goda vittnen för att i nästa stund vända helt på kappan allt eftersom det passar de egna syftena, och börja plocka upp stenar att kasta eller att frenetiskt och oerhört selektivt gräva fram falska vittnen istället, är inte detta att vara en ”kameleont” och är inte detta falskhet i sin värsta form? All form av manipulativ förvrängning, halvsanningar och hellögner tillika i en sörjig soppa som inte tål vidare granskning av fakta, att All fakta i sin helhet får komma fram. Känns detta igen käre läsare, hoppas inte det, må du vara förskonad från vilsna bröder och må dessa sistnämnda inte bli i det köttsliga förfallet ”falska bröder”. Älska och förlåt från djupet av ditt hjärta oavsett vad, alla dagar och stunder, bekämpa bitterhetens gift genom att välsigna och be för dem som går fram i köttsligt(eller demoniskt) raseri. Välj att tänka gott och framför allt tala gott. Inte på bekostnad av Sanningen och avståndstagandet från det felaktiga. Lögnens täckelse får inte belägra sig över allt och alla, utan låt Sanningens ljus lysa fram, kärlek är också Sanning, Sanningen som sätter fri, nåd och sanning återigen…Men, sök frid med allt och alla så långt det kommer an på dig, i nåden och sanningen, och låt kärleken regera, Jesus betonar just detta att ”älska varandra”, innerligt och uppriktigt av ett rent hjärta.

Före ett väckelsegenombrott i Norden behöver vi en Omvändelse- och Helgelselängtan, ett beslut från allas vårt hjärtas djup att lämna allt dylikt skräp som vi nu nämnt + allt annat möjligt skräp (finns en uppsjö av alla de slag, vem orkar beskriva allt det). Låt oss alla gå till Korset, till Jesus och bekänna synd, låt Jesu utgjutna förbundsblod rena oss, låt Guds Ande sätta oss fria och fylla oss med nytt liv, låt Andens eld falla över oss och hålla oss i renhet och helgelse, låt oss alla då tjäna Gud i Ande och Sanning, tillsammans där den ene inte tränger den andre, där vi stöttar och uppmuntrar varandra och producerar sann kärlek från Gud till varandra. Allt förtal, lögn och förvrängning, all manipulation och ”armbågeri”, all ”karriärism” och själviskhet, all falskhet och ”kameleontism” må vara portad från våra kristna läger, från våra hjärtan. Hög som låg, liten som stor låt oss alla Omvända oss och låta Väckelsens ande och eld falla över Sverige, då skall svenskarna nås av Andens överbevisning och skarorna skall bli frälsta och landet förvandlat åter igen. Förlita dig inte på dina titlar, ditt anseende bland människor eller dina stora gärningar för Gud, gör du så är du Fariseerna lika och djupt fastnitad och bedragen i verklig ”Lagiskhet”, det är hjärtats renhet och ”gärningar” Gud ser på, Andens frukter av kärlek, frid, tålamod, självbehärskning m m. Men, vad du än gör så fortsätt evangelisera, missionera, ge ut Guds ord, gå bedjande fram, predika, umgås med syskonen, lyssna och ta in Gudsordet, tillbe och lovsjung Herren, allt mer av Gudsriket och allt mindre av ”världen”, Jesus kommer snart tillbaka, snart är Han här, Amen

Förutom omvändelse och helgelse behöver vi återgå till den klassiska väckelsekristendomen också i lära och förkunnelse. Idag ges det ut mycket ”homiletik” (predikokonst) där slående, själsligt kittlande berättelser tjusar lyssnarna ( 2 Tim.4:1-5 ). Det liknar lite av ”söndagsskolan” berättade min fru häromdagen, vackra eller intressanta berättelser, liknelser, allegorier, historiska fakta berättat på ett spännande sätt. Men, väckelseförkunnarna i alla tider har gett ut Guds Ordet, predikat Guds ord konkret, utgått från Bibelcitat i var och varannan mening. Guds Ord är bärare av Andens liv och kraft, homiletik har inte någonsin haft kraft att förvandla i sig, bota, sätta fri, frälsa. Evangelium som är Guds Ordet om Jesus och Hans Frälsningsverk på Korset har kraften som förändrar allt! Predika om Jesus, om Hans Frälsningsverk i alla dess delar, om Förbundsblodet, om Uppståndelsen och dess liv, om Andens pånyttfödelse och dop, om Jesu kraftgärningar verksamma då som nu genom den Helige Ande, om helgelsen och överlåtelsen, ja, allt detta som är Centralt i kristna tron, allt detta som när vi läser Bibeln är det som Gud prioriterar i sitt Ord. Det är liberalteologi när man väljer ut 1% av Bibeltexten och betonar enbart den superlilla delen på bekostnad av övriga 99%, den stora delen som Gud anser viktig. Välj de teman Herren betonar i Sitt Ord. Viss homiletik självfallet; det är inte alls svårt att hålla en ”röd tråd” i förkunnelsen över olika teman, och slänga in en och annan liknelse eller vittnesbörd som exempel och därtill använda vissa retoriska grepp, allt detta hör till, men när homiletiken blir medlet på bekostnad av Gudsordet har det gått överstyr. Då är frågan befogad: är överbetoningen på homiletiken en ersättning för bristen på Anden (och Ordet), ett sätt att ändå få åhörarna att orka lyssna och orka komma på mötet? Det är de ”underhållningsvana” lyssnarna som har svårt att växla om från underhållnings-homiletiken till väckelseförkunnelse i Ordet som kanske inte ”hänger med och förstår”, folket är ovant till skillnad från förr att lyssna till just Guds Ordet, de behöver få hjälp till att vända åter till Bibeln, till det levande Guds Ordet som välsignar och har kraft att förändra, Guds Ordet som är ett Väckelsefundament. ”Tillbaka till Skriften!”, utropade man inte så redan i reformationens dagar på 1500-talet eller i Pingstväckelsens begynnelse för ett sekel sedan?!

Rekommenderad läsning som kan vara rentav livsförvandlande: Eddie Hyatts “2000 Years of Charismatic Christianity”, Maria Woodworth-Etters “A Diary of Signs and Wonders”, Vinson Synans “Century of the Holy Spirit, 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal”.

Mera av Peter på:
www.jesusmissionen.com

Peter Kujala
13:33 23.4.2010


Passar på att rekommendera Arkens konferens med John Arnott som pågår just nu i Kungsängen. Temat igår var Guds kärlek och Andens uppfyllelse, d v s att bli uppfylld av Gudsgemenskapen som är mättad av Guds kärleks närvaro. Ja, vi människor behöver ju inte så mycket annat än just detta som vi är skapade för, att ta emot Guds kärlek och älska tillbaka, fantastiskt!

Vad underbart det är att tillhöra Jesus och vandra tillsammans med levande Gud! Detta är definitivt något för allt och alla, inkl. "Undraren" :)
Eskil
11:00 22.4.2010


Ingen har ljugit, men pseudonymen "Undraren" som inte vågar sätta ut sitt riktiga namn, åstundar tydligen att få sista ordet.
Pontus J. Back
08:09 22.4.2010


Och vem har ljugit nu då?
Undraren
06:59 22.4.2010


Förklaringar, förklaringar...nog vet ni ju ändå att det mest är kiv och trät bland kristna. Också på Mickelsson. Det är fult att ljuga.
Peter Kujala
15:42 20.4.2010


Jag tror vi delvis försöker definiera vad "väckelse" egentligen är i diskussionen. För mig är det "God frukt", alltså: om många blivit andligt förnyade och bestående förvandlade med mera av Andens frukt i sina liv, mera av glädje istället för deppighet, mera av 1:a kärleken till Jesus, nöden för själarna har ökat, prioriteringarna är mera åt Gudsriket till, Bibelläsningen är levande och högintressant och så självfallet att många blivit radikalt frälsta och att ständiga helandemirakler till själ och kropp har skett, ja, då har vi haft väckelse. Gud har varit mitt ibland oss och i oss, verkat mäktigt i församlingen eller hos enkilda troende.

Det är på detta vis kristendomen haft tillväxt i 2000 år, och saknas detta är församlingen/de troende faktiskt "offline", bortom det Bibliska normaltillståndet. Låt oss alla nalkas Gud och låt Jesus vara Herre och Frälsare mitt ibland oss och i oss, det finns inget bättre och underbarare tillstånd, även om det innebär att vi dör bort från "världen med dess begär" och får ett visst mått av lidande och förföljelse. Det är värt allt att följa Jesus och ge Honom sitt allt, i Hans livgivande kraft och nåd gör vi det, Amen
Pontus J. Back
20:27 19.4.2010


Jag håller med Eskil, jag ser inte att någon skulle ha grälat i denna diskussion. Kanske "undraren" inte själv är frälst och Kristen så att han inte riktigt förstår sig på innebörden av diskussionen. Det är ju en diskussion för alla möjliga "undrares" räddning och evighet...
Eskil
19:46 19.4.2010


Jag "undrar" var Undraren har läst om gräl i dessa kommentarer. Åtminstone jag kan inte se några sådana. Ha en fin kväll!
Undraren
19:36 19.4.2010


Ni verkar ha ganska lite att göra som orkar hålla på gräla på webben. Kristna verkar nog gräla ganska mycket mer än vanligt folk tycks det som.
Pontus J. Back
17:09 19.4.2010


Det finns otroligt många "undrare", varav jag är en i mängden. Om jag skall vara riktigt ärlig så höll jag på att stirra mig blind på under, tecken och mirakel i samband med resorna till Lakeland 2008. En del av den kritik som då riktades emot det som skedde i Lakeland och även mig var kanske på sin plats, men jag ångrar inte att jag reste dit och fick ta del av det som skedde där.

Det råder ingen tvekan på att Gud helar människor och berör människor på olika vis men idag två år senare känner jag annorlunda för dessa begrepp då vi talar om väckelse och Guds kraft. VI FÅR INTE göra som jag gjorde, att vi endast söker efter under, tecken och mirakel utan VI MÅSTE SE PÅ JESUS! Det är då vi vandrar hand i hand med HONOM som dessa under och tecken följer oss.

Vi bör även vara mycket aktsamma om vad vi släpper in i våra församlingar idag och pröva allt med Guds ord. Om det inte sker någon omvändelse och syndanöd utan allt baserar sig på känslor, trans och extas så kan vi nog med säkerhet säga att vi har hamnat i fel dike. Det jag tycker är mäktigt idag är det att GUD har i sitt ord lovat mig att HAN är med mig alla dagar ända in till tidens ände. Detta betyder inte att jag inte skulle känna den helige Andes närvaro eller Guds kraft men jag är på min vakt med vilka krafter jag släpper in i den helige Andes tempel, mig. Under mina resor har jag flera gånger funderat varför jag inte betedde mig som majoriteten av "väckelsefolket". Jag låg inte på golvet och sprattlade, jag kunde behärska mig och jag fick ingen form av spasmiska ryck. Idag vet jag att detta är Guds omsorg om mig och att HAN har svarat på min bön som min pastor uppmanade mig att be då det begav sig: - Jesus, ge mig endast det DU vill att jag skall ha och beskydda mig från alla andra andemakter samt mitt eget kött och förstånd.

Frank Mangs sade att väckelse är atmosfär och det är stor skillnad på extas och atmosfär.

Jag bara kände att jag behövde säga detta här och nu. Förlåt mig om jag trampar någon på tårna, det är inte min mening.
Eskil
10:45 19.4.2010


Undraren skriver "att ni orkar...".Om vi brinner för att evangeliet skall nå ut till alla människor, så är det ett måste att "orka". Vi unga längtar att höra annat än roliga historier, som är menat att få oss att skratta, om fantastiska händelser som ingen kan kolla opp om det är sant eller inte.. Nej vi vill höra det sanna, rena evangeliet, det som Pontus J. Back här nedan nämnde.
Pontus J. Back
10:03 19.4.2010


Det som oroar mig är att det är länge sedan jag hört en riktig predikan om omvändelsen från synden. Man predikar helst bara glädje, känslor och lovar att allt blir bra så fort man tar emot Jesus. Jag undrar var i Bibeln det står skrivet att livet här på jorden mitt i allt skall bli problemfritt efter att vi blivit frälsta. Nej, vi måste se på evangeliet såsom det är skrivet och inse att vi ÄR syndare och förlåtelsen för detta finns i omvändelsen, frälsningen och Guds nåd. Det spelar ingen roll VAD vi kallar oss, Kristen är däremot det ärenamn vi tacksamt skall bära.
Undraren
08:07 19.4.2010


Att ni orkar...
Pontus J. Back
22:56 18.4.2010


Vad Norden skulle behöva är en ny Frank Mangs!
Eskil
21:53 18.4.2010


Du har så rätt Peter. Jag tror också, och hoppas att det blir väckelsetider här i vårt land. Min morfar har berättat hur det var på 20 och 30 talet. Likadant kan även ske idag. Gud har inte förändrats, och det är inte på honom det kommer an. Men jag och många andra ungdomar har genomskådat de ledare i våra led som enbart fokuserar på sej själva, och vad de åstadkommer på sina (missions?) resor. Gud allena skall ha all ära, annars flyttar han undan ljusstaken från oss.
Peter Kujala
21:40 18.4.2010


Ja, den andliga väckelseelden, som ger förnyelse och liv i kyrkorna och överbevisning till hedningarna brinner främst i länder som Kina, Brasilien, Sydkorea och många andra platser i den s k "3:je världen". Och Nordens kristenhet har sekulariserats i stor grad, i alla dess samfund och sammanhang, sant så Emil och Eskil.

Men, vi måste ha tro och fortsätta intensivt be och verka för väckelse i Norden, annars går ju c a 20 miljoner nordbor evigt förlorade, tanken är outhärlig och ej acceptabel. Vi troende kan ju åka på missionsresor och skörda emellanåt där de tar emot "därborta" så vi får inspiration, nytt mod och kraft till att fortsätta kämpa för de "hårdhudade" vikingarna hemmavid :-). Det finns ju dock en och annan församling/troende som strävar efter väckelse och där Ordet predikas och där Anden manifesteras, inte såsom i väckelsetider, långt därifrån, men ändå.

Läs gärna de rekommenderade böckerna så får ni se vad Guds Ande kan uträtta på kort tid! Inget är omöjligt för Gud, och när det är som mörkast så blir segern desto större! Jag vill tro på väckelse i våra nordliga länder, det ska bli till, det ska bli en nordisk avdelning i Himlen med många miljoner nordbor, Amen
Eskil
13:07 18.4.2010


Och inte enbart pingströrelsen. Missionskyrkan i Finland är också i farozonen. Detta på grund av att människan i vissa sammanhang upphöjer sig själv, och inte Gud.
Emil
12:11 18.4.2010


Voi huh, hu! Precis som om pingströrelsen skulle vara det enda saliggörande.. Blir det nån slags s.k. väckelse så tror ajag att den går pingströrelsen förbi. Åtmistone i Norden, där den helt har sekulariserats. Öppna ögonen!
Sök

Skriv sökordet i rutan
Reklam

Annonsera här? Det passar bra! Kontakta oss!
musik >
10 senaste
>
You're forgiveness
Av Samuel Erik, Text och musik Samuel Erik, Producerad Samuel Erik och Manne Tiainen
Mick
Av Zealot Poets
Kärlekseld
Av Zealot Poets
Flumparanoia
Av Zealot Poets
The Day of Salvation
Av Pontus J Back
Without You
Av Pontus J Back
Thankful
Av Pontus J Back
Mighty God You Are (King of Kings)
Av Andreas Forsberg, producerad av Egon Veevo
Every Drop
Av Samuel Eklund, Producerad av Joakim Palmén