Förintelsens minnesdag

ALLMÄNT. Förintelsedagen med anledning av dom sex miljoner judar som dödades under andra världskriget. Linda Liljeström har fotat bilderna i artikeln.

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz nazisternas kanske mest kända och omtalade koncentrationsläger.

Idag är en dag att minnas.. Att blicka tillbaka och att stanna upp.

Antisemitismen är ännu idag ett allvarligt problem. Dagligen utsätts människor i vår omgivning för diskriminering på grund av kön, ras, sexuell läggning, tros tillhörighet.. Alla som på ett eller annat sätt är annorlunda än oss själva riskerar att drabbas.

Alla kan vi göra en insats för att motverka dessa tendenser. Vi kan stanna upp och säga ifrån. Visa att vi inte accepterar att en annan människa nedvärderas, mobbas och förföljs.

Vi Kristna måste bli bättre på att "visa vägen". Endast genom den kärlek och försoning som finns i kraften av Jesus död på golgata kors, kan vi få uppleva hur mörker blir till ljus.

P.S.

Den som är intresserad av att läsa mera om förintelsen kan till expempel gå in på:

www.levandehistoria.org