Karina undervisar

Lär dig komplett sångteknik i Jakobstad

ALLMÄNT. För första gången i Jakobstad- en mästarkurs i Komplett sångteknik öppen för allmänheten!

Musikhuset i Jakobstad har glädjen att i samarbete med Complete Vocal Institute (Köpenhamn) inbjuda till en mästarkurs i ”Komplett sångteknik” (Complete Vocal Technique) 19-20.7. Som instruktör fungerar Karina Nus Pedersen från Köpenhamn, auktoriserad Complete Vocal Technique lärare.

Komplett sångteknik är ett enastående redskap för alla som vill uttrycka sig via rösten. Metoden har utvecklats av den danska röstforskaren och pedagogen Cathrine Sadolin och täcker avancerad sångteknik inom alla genrer. Sadolin har kategoriserat och organiserat alla ljud som den mänskliga rösten kan frambringa i ett överskådligt system. Detta nya koncept är ett redskap för alla röstanvändare att övervinna röstmässiga begränsningar och problem samt finna nya uttryckssätt. Sadolin hävdar att det går att producera ALLA slags ljud på ett hälsosamt sätt.

Kursen genomförs i form av masterklasser och inleds med en genomgång av Komplett sångteknik och därefter utformas kursen utgående från de sångtekniska områden deltagarna vill fördjupa. Varje aktiv sångare har med sig material den vill jobba med, exempel på ämnen som kan behandlas på kursen är; problem med heshet, egalisering av rösten, stöd, interpretation och hälsosamma sätt att producera effekter som distorsion, growling, skrik, vibrato och ornamentering.

Max 12 aktiva sångare ryms med på kursen och de bör ha fyllt 18 år. För passiva deltagare är åldersgränsen 16 år. De som önskar vara aktiva deltagare bör anmäla sig omgående till

heidi.storbacka@syh.fi.