Wow

Detta är livet!

ALLMÄNT. Att kunna åka ut på missionsfältet.. att få döpa i folk i tunna i Afrika.. be med personer till frälsning och Andedop… lägga händerna på de sjuka och se Jesus hela!

Att få lära sig flöda med den Helige Ande, lyssna till Hans röst, lära känna Hans hjärta för människor..

Hela detta äventyr började för snart två år sedan då jag ”råkade” komma in på

Mission SOS bibelskolas hemsida.

Hade verkligen inte en tanke på att gå bibelskola igen, eftersom jag redan gått en bibelskola tidigare. Jag har under flera år längtat efter mission och att få åka ut på missionsfältet och ÄNTLIGEN kände jag det är denhär vägen jag ska ta. Det hela resulterade i att jag började SOS Missionsbibelskola i Märsta i Sverige samma höst.

Året på bibelskolan förde massor till mitt liv och böneskolan (frivilligt på eftermiddagar) har verkligen hjälpt mej i mitt böneliv.

Vad som varit mest förvandlande var/är lärarnas genomskinlighet och ärlighet- de lär vad de lever och lever vad de lär ut. Och i slutet på skolåret hade vi vår obligatoriska missionspraktik, denna gång i Etiopien, var jag fick se människor bli helade och en flicka som hade nedsatt syn blev helad när jag lade händerna på henne! Jag vet inte vem som blev mest chockad flickan eller jag! Tack Jesus!

Efter bibelskolan åkte jag i september -06 till Etiopien på en sexmånaders period som missionär på basen där nere.

Sedan mars är jag tillbaka i Sverige, men i höst bär det av till Afrika igen, denna gång för en tvåveckors period till Lesotho var SOS kommer att hålla en Jesusfestival.

Besök www.missionsos.org eller www.sosmissionsbibelskola.org

om du vill veta mer om bibelskolan eller följa med på någon av våra festivaler i höst, antingen i Lesotho i oktober eller Thailand i november!

Våga! Frimodighet för stor lön med sig!Glädje i mötet
Nina är den ljusa flickan i gruppen