Lotta när hon besökte Finland i somras

En nyttig läxa

ALLMÄNT. Jag har lärt mig en hård läxa. Den läxan var att endera följa Guds vilja eller min egen. Jag valde min egen, konsekvenserna av det kan jag fortfarande inte riktigt förstå bara känna och veta att dem finns.

Inte för att Gud skulle vilja mig medvetet illa, men för att jag inte följer det Gud själv vet är bäst för mig.

Jag önskar att alla kristna verkligen skulle förstå detta. Gud har ju goda tankar för oss, vill vårt bästa. Har är ljuset och renheten själv och ser med klara ögon. En allvetande Gud har vi. Hur skulle då vi (jag) veta bättre? Men konstigt nog, kan man ibland tro sig veta bättre. Om Gud ser med klara ögon, famlar vi omkring i mörkret och ser med mörker i våra ögon.

Jag har hört från någon kristen att Guds vilja är vår innersta vilja. Och i många fall är detta sant, men om det alltid vore så skulle vi aldrig behöva välja, vår egen eller Guds väg. Det är väl den mest väsentliga av alla frågor som en kristen kan ställa sig. Men jag kan bara säga som en hälsning. Håll dig på Guds viljas väg, hur lätt eller svårt det än är, för det är den tryggaste platsen du kan vara på.

" Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt." 1 Joh 2: 16-17