Ny Man 2008 affish

Karagemenskap!

ALLMÄNT. Ny Man karadagen är på kommande i Kokkola 12.4... Kom med de kan vara början på nåt nytt!

På många sätt lyfts det kvinnliga idag fram i olika sammanhang. Man gör sig nästan rolig över manliga särdrag. Ny Man karadagen är ingen proteströrelse mot denna tendens, utan den handlar mera om ett behov vi män har att samlas kring Guds ord och centrala manliga teman.

Dagen inleds kring sexualiteten. Jukka Ritola som är fysioterapeut och Pertti Kuosmanen som är lågstadielärare är båda aktiva inom kara- och äktenskapsarbetet. De för oss in på frågeställningar kring en sund sexualitet och sexberoende. De delar med sig av tankar kring hur vi som män klarar av att leva i en översexualiserad värld.

Ofta är det kvinnorna som förbehålls rätten att vara sårade, men också vi män bär på inre sår av olika slag. Under rubriken Sårad man behandlar Per Stenberg och Toni Lindgren frågeställningar kring hur vi i en hektisk tid finner tid och kraft att få balans i livet, hur vi handskas med det förgångna och de många utmaningar som vi ställs inför. Per Stenberg är pastor och tf informatör. Toni Lindgren är socialpedagog och massör.

Relationen till vår pappa har i olika undersökningar lyfts fram som en central byggsten i vår självbild. Därför kommer Matti Kaivosoja och hans son Aapo att gräva på djupet i fadersrelationen. Denna påverkar också ofta indirekt den bild vi har av Gud själv. Matti Kaivosoja är psykiatrisk överläkare och Aapo studerar teologi och spelar trummor i gospelbandet Norman.

Dagen kronas med en Ny Man kväll i stadskyrkan. Kvällen byggs upp kring tre kortare munturer av Bjarne Kallis, Hans Ahola och Matti Korkiala. Dessa belyser manligheten från sina horisonter inom politiken, affärsvärlden och underhållningsindustrin. Jukka Leppilampi håller också en minikonsert under kvällen.

Jukka Leppilampi är en frontgestalt inom den finska gospeln. Han har under snart tre årtionden inspirerat och glatt folk med sina sånger. Jukka kommer liksom husbandet att krydda dagen med musik. Olav Lönnbäck fungerar som speaker och ger sina humoristiska stänk åt helheten. Karadagen är tvåspråkig och arrangeras av både svenska och finska ev.luth församlingen här

Vi hoppas och ber om en dag full av aha-upplevelser och god gemenskap inte minst med vår Herre.

Anmälningstiden har gått ut men du kan bra hänga på i alla fall! Maten räcker nog åt dej också!

Kolla in dagens hemsida: uusimies.blogspot.com

Håll ögonen öppna efter dagen - här dyker en rapport upp så småning om!

Jukka Leppilampi en av den finländska gospelns frontgestaler redan i flera decennier.