Minigolf på båten

Konfirmationsgudstjänst på Livets Ord

ALLMÄNT. Det blev ingen Kinaresa i år. Istället blev det en resa till Stockholm och Uppsala tillsammans med min flickvän.

Jag skall här endast berätta om gudstjänsten på Livets Ord som vi var med om söndagen den 29.6. Det var speciellt att vara på Livets Ord igen. Efter en paus på nästan 10 år. Gudstjänsten var en konfirmationsgudstjänst med nattvard. Robert Ekh predikade.

I frikyrkor har man vanligtvis ingen konfirmation, eller man kallar det inte i alla fall så. Medan man i lutherska sammanhang har konfirmation så har man inom vissa frikyrkor kristendomsskola. Jag var först förvånad över ordvalet. Att man talade om konfirmation. Men märkte sedan att flera element i gudstjänsten påminde om en luthersk gudstjänst.

I början av gudstjänsten användes ordet parentation då en av medlemmarna gått bort till Herren. Gudstjänsten innehöll även den apostoliska trosbekännelsen samt sång om Guds helighet innan nattvarden.

Intressant är att när Livets Ord startade sitt universitet så valde de inte ordet teologi för sin teologiutbildning utan kallade den för Högre bibliska studier. Just på grund av att ordet teologi i så hög grad fick en att tänka på en urvattnad förnekelseteologi som ofta förekommer inom universitetsvärlden. Därför är det mycket intressant att ordet konfirmation nu används. Konfirmationen inom den lutherska kyrkan är för mången ung i hög grad endast en fråga om tradition och konfirmationsgåvor.

Ulf Ekman studerade först till präst vid Uppsala universitet. Han hann arbeta som studentpräst innan han bestämde sig för att starta en ny församling vilket mötte på stort motstånd då detta inte var något man gjorde i Sverige på den tiden. Flera av pastorerna inom Livets Ord har genomgått en svensk teologisk prästutbildning. Det känns spännande och roligt att de nu vågar närma sig den lutherska kyrkan på detta sätt. Vi bad under gudstjänsten om enhet för alla församlingar i staden samt om fred i vår värld.

Då vi bad bönen Fader var det enligt den nya översättningen Vår Fader. Det var då fint att orden också förekom på storbildsskärmarna. Det är inte bara Fader vår som Livets Ord valt en modernare översättning av utan även 1917:s års bibelöversättning har fått ge vika för den mindre poetiska översättningen Svenska folkbibeln.

Jag har förvånats att Livets Ord så helhjärtat gått in för denna översättning. Jag minns ännu för 20 år sedan då vi i början av bibelskoleåret fick frågan vilka som hade 1981:ans översättning. Jag räckte upp handen. De svarade med att vi kunde sätta den översättningen i kollektboxarna som just då skulle gå runt. På skämt förstås. Men ett år senare böt jag själv till 1917:s översättning vilken jag än idag använder. Undertecknad gick på Livets Ords bibelskola två år 1989-91.

En annan intressant sak är att det var så många som 90 ungdomar som blev konfirmerade. Ingen liten skara alltså.

Fågel-ö
Utsikt från Uppsala slott
Vackra hus i Uppsala
Svenska änder gillar svenska jordgubbar
Vivan framför Uppsala domkyrka
Vivan och jag utanför Livets Ord
Punchrulle med kaffet
Titta Kaknästornet!
..medan människor ser på
Kille som målar vackra tavlor..
Bord med kristna traktat
Sergels torg
Traditionell måltid på färjan
Hemresan med båt ute på däck i solen