Live-publiken till den sjätte CD:n

Kurt Allén: Sex byggstenar i en väckande förkunnelse

ALLMÄNT. Jag har valt ut sex bibelpredikningar, som var för sig innehåller nödvändiga pusselbitar i en stark väckelseförkunnelse. De är ganska färska. Mer än hälften har hållits detta år.

De innehåller ca 1 timmes grundlig bibelundervisning i ifrågavarande ämnen. Några av dem har förekommit som sammanträngda kompendier på Mickelsson.net. Nu finns de att få i sin helhet på CD.

1. BEGRÄNSA INTE DEN HELIGE! Visar hur vi genom vår otro kan hindra Guds allmakt att verka. Hur viktigt det är att växa i tro och ”tro Gud om stora ting”. Visar med belysande exempel hur vårt andliga liv kan börja snurra runt rumt på samma ställe om vi vägrar att gå vidare i tro. (Enbart svensk).

2. ENDAST EN BÖNEVÄCKELSE KAN RÄDDA VÄSTVÄRLDENS KRISTENHET. Visar hur kristenheten föddes i en böneatmosfär, hur den spreds vidare under intensiv bön, hur varje ny väcklsevåg kommit som svar på intensiv bön, hur allvarligt läget är i västvärldens kristenhet, men hur Gud återigen kan sända mäktig förnylse som svar på bön. (svensk-finsk. Inspelad i ett tvåspr. möte)

3. VIKTEN AV ETT ÖDMJUKT OCH FÖRKROSSAT HJÄRTA. Vikten av att ständigt uppleva förnyelse av ett ödmjukhet och förkrossat hjärta för att kunna behålla Gudsnärvaron i vårt liv och vår verksamhet. Ty Han bor ju bara ”hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta.” Helsvensk. (Finns även tolkad till finska, inspelad på ett tvåspr. möte: Hjärtats förkrosselse. Murtunut sydän).

4. SEGERNS HEMLIGHETER, 2 Kor.2: 14. Denna lilla vers innehåller en sådan mängd av segerns hemligheter att om vi studerar dem nogrannt och praktiserar dem, kommer de med all säkerhet att revolutionera vårt andliga liv! Tre personer sökte frälsning efter detta möte. (Svensk-finsk. Inspelad på ett tvåspr. möte).

5. OMVÄND ER OCH TRO EVANGELIUM! Att komma till tro är inte bara att börja tro att Guds finns. Det tror t.o.m. de onda andarna, men inte blir de bättre för det. Tro är att lita på Gud, att ha förtroende för alla Hans goda egenskaper. Det är att uppleva Guds hjälp och omsorg på alla områden. Att inte ha förtroende för Gud är inte så oskyldigt, det är synd, det är att anklaga Gud för att vara en lögnare. Och det är väl ganska fräckt! Att tro är att öppna handen och ta emot. Gud ger av nåd, gratis!

6. DITT VIKTIGASTE VAL! Att välja Gud, eller välja bort Gud, är livets viktigaste val. Denna undervisning befriar oss även från en hel del felaktiga uppfattningar om helvetet. Visar hur Gud gjort och gör oerhörda ansträngningar för att hindra männsikor från att komma till helvetet. Men då Gud skapat människan som den högtstånde varelse som hon är, med rätt att väljs sin väg, kan Han inte helt förhindra att människor går förlorade, då de väljer den väg som leder till förtappelsen. Men den som väljer Jesus, väljer därmed också himlen.

De tre sista av de ovanstående budskapen passar även bra att evangelisera med. De är inspelade på tvåspr. möten, tolkade till finska. Du kan få dem för 5 euro st. inkl.porto. Tar Du alla 6 får Du den sjätte på köpet. Om Du har svårt med betalningen så tag kontakt, så kan vi underhandla om saken. Bed Gud om ledning hur Du kan använda dessa budskap, till väckelse och frälsning för någon.

Om Du önskar få del av dessa budskap så kan Du skriva till Kurt Allén, Tranv.3 A. 06100 Borgå. Eller ringa: Tel.019-583317. 050-4102141, eller sända mail till.:kurtallén16@yahoo.se

Låt oss bedja och rädda så många som möjligt medan det är tid!Tolken Ulf Vikström och Kurt Allén, från ett möte i Masaby var den sjätte CD:n blev inbandad