Bokpärmen

En angelägen bok om himlen

ALLMÄNT. Camilla Klockars är pastor och författare, bosatt i Kokkola. Den här sommaren publicerade hon sin femte bok, en bok om himlen och livet efter döden.

Boken, som till sitt format är ett behändigt pockethäfte, utgör en komprimerad men innehållsrik helhet med inspiration och uppbyggelse kring ett tema som är angeläget för alla människor. ”Vi människor skiljer oss i mycket från varandra...Men en sak delar vi. Vi skall alla dö. Och ingen har gjort det förut” skriver författaren i bokens introduktion. Hon berör med andra ord ett tema som är känsloladdat fastän bortgömt och ibland nästan tabubelagt i vårt samhälle. Få saker väcker så många brännande frågor som döden. För många människor inringar bokens titel den mest centrala frågan: Är det möjligt att dö utan att vara rädd?

I början av boken efterlyser författaren visuella bilder av himlen som kunde hjälpa oss att se fram emot det som skall komma efter döden. Det är denna skiss av himlen som författaren genom många bibelcitat målar upp i boken. Bokens styrka är dess förankring i Guds Ord. Författaren framställer inte himlalandskap på basen av mänsklig fantasi utan på basen av det Gud själv har uppenbarat om himlen. Författaren är också mån om att inte omfatta den postmoderna förhoppningen om att ”alla kommer till himlen”. Däremot framför hon en varm inbjudan från Gud själv: ”...alla människor som vill komma till himlen kan få göra det” skriver hon.

Personligen tilltalades jag speciellt av författarens undervisning om rädsla och hur vi kan övervinna rädsla med Guds hjälp. Här begränsas inte fruktan till fruktan för döden, utan innefattar alla former av rädsla. Författaren presenterar olika praktiska verktyg, både för att övervinna rädslor och för att stabiliseras i en trygg förtröstan på Guds goda plan, såväl här på jorden som i evigheten. Jag tilltalades av bokens praktiska karaktär och dess många goda tips till dem som vill växa i himmelsförväntan samt stå i evangeliets tjänst här och nu.

Slutligen har denna bok en fin potential att bli till glädje för en mycket bred läsarskara. Boken passar utmärkt för kristna, men den kan lika väl läsas av människor som inte har kunskap om Bibeln och den kristna tron från förut. Som evangelisationsredskap kan boken få utgöra en utmärkt resurs. För många kan det vara lättare att ge en bok i gåva än att konstlat försöka väva igång ett samtal om livet efter detta. Hoppas att boken blir rikligt använd i evangeliets tjänst.